Wilt u een inrit of uitrit van uw perceel naar de openbare weg aanleggen? Bijna altijd heeft u onze medewerking  nodig omdat er vaak aanpassingen op gemeentegrond nodig zijn. Deze aanpassingen worden door onze medewerkers gedaan. 

Hoe werkt het?

Voor het aanleggen van een in- of uitrit geldt het beleid ‘aanleg uitwegen, gehandicaptenparkeerplaatsen en overige aanpassingen’. Hierin staat onder welke voorwaarden toestemming wordt verleend voor de inrit of uitrit. 

U vraagt toestemming voor een in- of uitrit via het onderstaande formulier ‘Verzoek aanpassing openbare ruimte’. 

Wat moet ik meesturen?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie

Wat kost het?

Is er toestemming voor het aanleggen van de inrit? Dan bekijken we welke werkzaamheden nodig zijn op gemeentegrond, de openbare ruimte. De kosten voor het aanpassen van de openbare ruimte zijn voor de aanvrager. Zelf aanpassingen doen op gemeentegrond mag niet.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig? 

In de meeste gevallen is een ‘verzoek aanpassing openbare ruimte’ voldoende. U heeft wel een omgevingsvergunning(externe link) nodig voor 

  • een aansluiting op een provinciale weg
  • bij een nieuwbouwwoning