Uitrit of inrit aanleggen

Wilt u een inrit of uitrit van uw perceel naar de openbare weg aanleggen? Dan heeft u bijna altijd onze medewerking nodig. Dit omdat er vaak aanpassingen op gemeentegrond nodig zijn. Deze aanpassingen worden door onze medewerkers uitgevoerd. 

Hoe werkt het?

Voor het aanleggen van een in- of uitrit geldt het beleid ‘aanleg uitwegen, gehandicaptenparkeerplaatsen en overige aanpassingen’ (onderaan de pagina). Hierin staat onder welke voorwaarden wij toestemming geven voor de inrit of uitrit. 

U vraagt toestemming voor een in- of uitrit met het online formulier ‘Verzoek aanpassing openbare ruimte’. 

Verzoek aanpassen openbare ruimte

Wat stuurt u mee?

  • Foto van de bestaande situatie
  • Schets van de gewenste situatie

Wat kost het?

Is er toestemming voor het aanleggen van de inrit? Dan bekijken wij welke werkzaamheden nodig zijn op grond van de gemeente. De kosten voor het aanpassen van de openbare ruimte zijn voor de aanvrager. Zelf aanpassingen doen op gemeentegrond mag niet.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig? 

Meestal is een ‘verzoek aanpassing openbare ruimte’ voldoende. U heeft wel een omgevingsvergunning nodig voor 

  • een aansluiting op een provinciale weg
  • het aanbrengen van paden/verharding wanneer het Omgevingsplan dat bepaalt. Bijvoorbeeld omdat de grond de bestemming Natuur of Agrarisch heeft of een hoge archeologische waarde