Vraag een uittreksel BRP aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.   

Online aanvragen

Online aanvragen van uittreksels worden iedere werkdag afgehandeld. Wij streven naar verzending binnen 2 werkdagen. Dan heeft u het uittreksel binnen een week in huis. 

Minderjarigen

Minderjarige kinderen kunnen zelf een uittreksel uit de BRP aanvragen. Hiervoor is geen toestemming van de ouders nodig.

In het uittreksel staan in ieder geval uw:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • geboortedatum

Aanvraag voor kind, partner of gemachtigde

U mag zonder machtiging een uittreksel opvragen van de volgende personen:

 • uw partner, als u met hem of haar getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en op hetzelfde adres woont
 • uw kind of stiefkind onder de 16 jaar, als u op hetzelfde adres woont. Of het ouderlijk gezag hebt
 • uw kind of stiefkind van 16 jaar of ouder, als u op hetzelfde adres woont
 • uw ouders, als u 18 jaar of ouder bent en op hetzelfde adres woont als uw ouders

Andere personen: machtiging

In alle andere gevallen hebt u een machtiging nodig om een uittreksel aan te vragen voor iemand anders. Zo werkt het:

De persoon over wie het uittreksel gaat, schrijft een ondertekende en gedateerde machtiging met daarin:

 • het doel waarvoor het uittreksel nodig is
 • de naam van de gemachtigde

Als gemachtigde gaat u naar de publieksbalie. U moet meenemen:

 • de ondertekende machtiging
 • een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • een geldig identiteitsbewijs van de persoon van wie u een uittreksel aanvraagt

Meertalig uittreksel/internationaal uittreksel aanvragen

Op het meertalige uittreksel BRP komen de volgende talen voor: Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Turks, Grieks, Arabisch, Chinees.

Tarieven 2024

 • Een uittreksel uit de BRP kost € 17,95
 • Een uittreksel BRP derden kost € 19,50

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI-loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.