Wat is een dementievriendelijke gemeente?

Mensen met dementie moeten nu en in de toekomst mee kunnen blijven doen in de samenleving. Daarom werken wij aan een dementievriendelijke gemeente. Dementie moet een geaccepteerde aandoening worden waar inwoners, organisaties en verenigingen niet vreemd van opkijken, maar begripvol en behulpzaam mee om kunnen gaan. In 2012 waren de eerste gesprekken met Alzheimer Nederland over werken naar een dementievriendelijke gemeente. In 2014 werd de basis gelegd voor de start van de ‘Initiatiefgroep dementievriendelijke gemeente’.

Initiatiefgroep

In de Initiatiefgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeente, Alzheimer Nederland, het Seniorenplatform, een casemanager dementie en een ondernemer. De Initiatiefgroep komt ongeveer eens per 6 tot 8 weken bij elkaar activiteiten te bespreken voor een dementievriendelijke gemeente. De activiteiten worden opgenomen in een Jaarplan.

Als u vragen, ideeën of tips heeft, neem dan contact op via de e-mail: initiatiefgroep@heuvelrug.nl.

Ketennetwerk dementie Utrechtse Heuvelrug

Wij hebben vanaf 2009 een ‘netwerk dementie’. Na de start in Driebergen is het netwerk met betrokken partijen uitgerold over de hele gemeente. De deelnemers in het netwerk zijn: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Alzheimer Nederland, ISZ De Brug, QuaRijn, Santé Partners (Vitras), Diakonessenhuis, Altrecht, Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug, Huisarts(en) en Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug. Het netwerk heeft een Breed Overleg dat stelt ieder jaar een ketenplan vaststelt, de belangrijkste onderwerpen bepaalt en de voortgang bijhoudt. De ketenregisseur is het aanspreekpunt van het netwerk.

Casemanagers dementie

Wij hebben meer dan een casemanagers. Zij helpen mensen met dementie én hun omgeving. Tijdens het dementieproces wordt de zorgbehoefte steeds groter. Dan is een vertrouwd en vast aanspreekpunt nodig. Een casemanagers is een professional met jarenlange ervaring in de zorg. Hij of zij weet veel over dementie en de sociale kaart, regelt in de verschillende fasen van het traject de behandeling, begeleiding en steun voor mensen met dementie en hun naasten.