Het is belangrijk dat iedere inwoner in onze gemeente mee kan doen. Een beperking mag geen belemmering zijn. De maatregelen ons als gemeente zijn daarop gericht. Dit heet 'inclusief beleid'. Wát we willen doen staat in de Lokale inclusie-agenda

Belangrijk is dat we daarbij input krijgen van ervaringsdeskundigen. Zij zijn belangrijk omdat we de ervaringen willen horen van mensen met een beperking zélf. Zij weten waar de belemmeringen zitten. Zo kunnen we de belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen. Wij willen scherp blijven op hoe we de toegankelijkheid en het vanzelfsprekend meedoen kunnen verbeteren. 

Kunt u ons helpen met uw ervaringen? Laat het ons weten!

Toegankelijkheid

Werken aan de verbetering van toegankelijkheid kan op verschillende manieren. 

  • Voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte bekijken wij de buitenruimte samen met ervaringsdeskundigen. Ziet u lastige situaties in de openbare ruimte (stoepen en straten)? Doe dan een melding bij openbare ruimte
  • Online toegankelijkheid (toegankelijkheid van websites). Onze informatie moet toegankelijk zijn. Daarom zijn er op onze website aanpassingen gedaan. Zodat ook inwoners met een beperking deze informatie kunnen gebruiken. Heeft u problemen met onze website? Neem dan contact op met Publiekscommunicatie
  • Met sociale toegankelijkheid bedoelen we in dat u zich welkom voelt. De omgeving houdt rekening met iemands beperking. Zo organiseren we een training 'Herkennen van en omgaan met niet-zichtbare beperkingen' voor vrijwilligers. Heeft u weleens het gevoel dat u gediscrimineerd wordt vanwege uw beperking of om een andere reden? Dan kunt u dit melden bij Art.1 Midden Nederland(externe link)