In de herfst en de winter gaan de open haarden en houtkachels weer aan. Hierdoor ontstaat er rook. In de rook zitten schadelijke stoffen zoals kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen, koolmonoxide en fijnstof. Ook als de rook niet te zien is. Deze zorgen voor luchtvervuiling en kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid en die van anderen. Hoeveel schadelijke stoffen vrijkomen hangt af van hoe u stookt.

Wees alert

U kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen verminderen door de manier waarop u stookt. Stook niet bij windstil of mistig weer en gebruik alleen kurkdroog hout. Meer weten? Het RIVM geeft op basis van de verwachte weersomstandigheden en de luchtkwaliteit een stookalert af.

Tips voor uw houtvuur

Wilt u toch een vuurtje aansteken? Bekijk dan de tips op de website van Milieucentraal.

Last door hout stoken? Maak het bespreekbaar

Open haarden, houtkachels en buitenvuren kunnen zorgen voor gezondheidsklachten en klachten over geur, zeker in dichtbebouwde gebieden. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma), ouderen en kinderen kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. 1 op de 3 Nederlanders ervaart overlast van houtrook. Dit gaat vooral over geuroverlast, lichte irritaties van ogen en luchtwegen en het dicht moeten laten van ramen en ventilatieroosters.

Een goed gesprek en simpele maatregelen om beter te stoken kan een stuk schelen in de overlast. Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de houtstokers maatregelen wil nemen om overlast te beperken. Zij zijn bijvoorbeeld bereid om de barbecue te vervangen door een schonere of de vuurkorf of open haard of houtkachel minder vaak aan te doen.

Stappen bij overlast

  1. Waar komt de rook vandaan? Stel eerst vast waar de rook vandaan komt. Misschien zijn er meerdere buren die hout stoken. Staat het huis dichtbij of verderop?
  2. Zijn er meer buren die last hebben van de rook? Dan kunt u samen stappen ondernemen
  3. Overleg met de houtstokers. Misschien zijn uw houtstokende buren zich van geen kwaad bewust. Leg rustig uit waarom u last heeft van hun rook. En vertel dat er manieren zijn waarop zij de overlast kunnen beperken. U kunt dan verwijzen naar de website van Milieucentraal
  4. Houd een logboek bij. Lukt het niet om samen een oplossing te vinden? Noteer dan 2 of 3 weken lang wanneer u precies last heeft van de rook. Op welke plek in huis? En welk effect heeft de rook? Doe dat een paar weken. Dit helpt om erachter te komen wat precies de oorzaak is en dit maakt het makkelijker om afspraken te maken met de stoker. Dit kunt u bijvoorbeeld noteren: wat voor weer het is, windrichting, soort overlast (gezondheidsklachten door rook, geur, iets anders), waar in huis (of buiten). Ook kunt u checken of er een stookalert geldt. Een stookalert geldt bij verwachting van ongunstige weersomstandigheden, zoals windstil weer, of als sprake is van smog door fijnstof
  5. Praat nog eens met de houtstokende buren. Misschien snappen ze het probleem nu wel en willen ze rekening met u houden. Zo niet, vraag dan of de wijkagent of buurtbemiddeling wil bemiddelen
  6. Komt u er samen toch niet uit? U kunt dan een melding indienen. Meestal kunnen wij niet optreden tegen overlast door houtrook. Er zijn nauwelijks wettelijke mogelijkheden voor
  7. In uitzonderlijke gevallen kan er worden onderzocht of handhaving mogelijk is. Dit is geen snelle oplossing van het probleem. Wij vragen om bewijzen en houden rekening met de belangen van u en de houtstokende buren