In de herfst- en wintermaanden gaan vaak de open haarden en houtkachels aan. Wanneer u thuis de houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Deze rook bevat schadelijke stoffen en veroorzaakt luchtvervuiling. Ook kan dit schade aan uw gezondheid en die van anderen opleveren. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop u stookt.

Wees alert

U kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen verminderen door de manier waarop u stookt. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil of mistig weer en gebruik alleen kurkdroog hout. Meer weten? Het RIVM geeft op basis van de verwachte weersomstandigheden en de luchtkwaliteit een stookalert af.

Tips voor uw houtvuur

Bij het gebruik van uw houtkachel of open haard ontstaat er rook. Dit veroorzaakt geuroverlast, maar ook schadelijke stoffen zoals kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Ook komt er fijnstof vrij wat luchtvervuiling veroorzaakt en schade aan de gezondheid kan opleveren. Ook wanneer de rook niet zichtbaar is.

Wilt u toch een vuurtje aansteken? Bekijk dan de tips op de website van Milieucentraal(externe link)

Maak het bespreekbaar

Zit u ’s zomers in de rook van de vuurkorf van de buren of slaat 's winters de rook van een open haard even verderop naar binnen? Probeer er altijd eerst samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u een klacht indienen.

Open haarden, houtkachels en buitenvuren kunnen gezondheidsklachten en klachten over geur veroorzaken, zeker in dichtbebouwde gebieden. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma), ouderen en kinderen kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. 1 op de 3 Nederlanders ervaart overlast van houtrook. Dit gaat vooral over geuroverlast, lichte irritaties van ogen en luchtwegen en het dicht moeten laten van ramen en ventilatieroosters.

Een goed gesprek en simpele maatregelen om beter te stoken kan een stuk schelen in de overlast. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de houtstokers maatregelen wil nemen om overlast te beperken. Zij zijn bijvoorbeeld bereid om de barbecue te vervangen door een schonere of de vuurkorf of open haard of houtkachel minder vaak aan te doen.

Stappen bij overlast

  1. Waar komt de rook vandaan? Stel eerst vast waar de rook vandaan komt. Misschien zijn er meerdere buren die hout stoken. Staat het huis dichtbij of verderop?
  2. Zijn er meer buren die last hebben van de rook? Dan kunt u samen stappen ondernemen.
  3. Overleg met de houtstokers. Misschien zijn uw houtstokende buren zich van geen kwaad bewust. Leg rustig uit waarom u last heeft van hun rook. En vertel dat er manieren zijn waarop zij de overlast kunnen beperken. U kunt dan verwijzen naar de website van Milieucentraal(externe link).
  4. Houd een logboek bij. Lukt het niet om samen een oplossing te vinden? Noteer dan 2 of 3 weken lang wanneer u precies last heeft van de rook. Op welke plek in huis? En welk effect heeft de rook? Doe dat een paar weken. Dit helpt om erachter te komen wat precies de oorzaak is en dit maakt het makkelijker om afspraken te maken met de stoker. Dit kunt u bijvoorbeeld noteren: wat voor weer het is, windrichting, soort overlast (gezondheidsklachten door rook, geur, iets anders), waar in huis (of buiten). Ook kunt u checken of er een stookalert(externe link) geldt. Een stookalert geldt bij verwachting van ongunstige weersomstandigheden, zoals windstil weer, of als sprake is van smog door fijnstof.
  5. Praat nog eens met de houtstokende buren. Misschien snappen ze het probleem nu wel en willen ze rekening met u houden. Zo niet, vraag dan of de wijkagent of buurtbemiddeling wil bemiddelen.
  6. Komt u er samen toch niet uit? U kunt dan een melding indienen(externe link) bij de gemeente. In de meeste gevallen kan de gemeente niet optreden tegen overlast veroorzaakt door houtrook. Er zijn hier namelijk nauwelijks wettelijke mogelijkheden voor. In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan er toch worden onderzocht of handhaving mogelijk is.

Houd er rekening mee, dat dit niet altijd een snelle oplossing van het probleem betekent. De gemeente vraagt om bewijzen en houdt rekening met allebei de belangen, van u en de houtstokende buren.