Komt u in Nederland wonen? Dan moet u zich inschrijven bij de gemeente. Ook als u al eerder in Nederland woonde.  

Inschrijven vanuit het buitenland kan alleen aan de balie. Voor het maken van een afspraak belt u met Burgerzaken: (0343) 56 56 89 of vanuit het buitenland: 0031 (343) 56 56 89.

Hoe werkt het?

Komt u minstens 4 maanden in Nederland wonen binnen een periode van 6 maanden? Dan moet u zich inschrijven bij de gemeente.

U kunt zich alleen inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig als:

 • u de Nederlandse nationaliteit heeft
 • u de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft
 • u de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland heeft
 • u een geldige verblijfsvergunning heeft
 • u de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland mag afwachten

Wat moet ik doen?

 • Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen
 • Schrijf u in op uw vaste woonadres.
 • Als uw partner ook naar Nederland is gekomen, moet uw partner met u meekomen naar de gemeente
 • Als uw kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten zij met u meekomen naar de gemeente
 • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen

U woont korter dan 4 maanden in Nederland

Woont u korter dan 4 maanden in Nederland? Dan hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Wat moet ik meenemen?

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt.
 • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig
 • Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig
 • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd

Hoelang duurt het?

De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken.

Extra informatie

Heeft u geen vast woonadres? Vraag dan eerst een briefadres aan bij de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u binnenschipper bent of in een instelling verblijft.