Voor sommige beroepen hebt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Deze wordt ook wel een bewijs van goed gedrag genoemd. De minister van Veiligheid en Justitie geeft de verklaring af. Heeft u voor uw werk een VOG nodig? Dan moet de werkgever ook een deel van het formulier invullen.

Wanneer is een VOG verplicht?

Een VOG is verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en personen die werken in de gastouderopvang. In andere gevallen kunt u ook een VOG nodig hebben. Bijvoorbeeld als u als vrijwilliger gaat werken, als u een visum aanvraagt of voor bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen). Het kan ook zijn dat u een VOG nodig heeft terwijl u ingeschreven en woonachtig bent in het buitenland

VOG voor rechtspersoon of natuurlijk persoon

Een bedrijf, stichting of vereniging kan een VOG voor rechtspersonen aanvragen. Bent u zzp'er en heeft u een VOG nodig? Dan vraagt u een VOG voor natuurlijke personen aan. 

Dienst Justis

Dienst Justis(externe link) behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten heeft gepleegd. Zo nee, dan krijgt u de VOG. Is dit wel het geval, dan bekijkt Dienst Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

Afwijzing aanvraag VOG

Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Dienst Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg hierin uit waarom u vindt dat u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Gaat u in het buitenland  wonen of werken en heeft u daar een VOG voor nodig? Vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. Hierin moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Wat moet ik doen?

Zelf aanvragen

 • Download het Aanvraagformulier VOG NP downloaden bij Dienst Justis. Soms krijgt u het formulier al van uw toekomstige werkgever
 • Vul de gegevens in op het formulier en onderteken het
 • Lever het formulier persoonlijk bij ons (de gemeente) in. U betaalt dan meteen de kosten
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt

Elektronisch aanvragen

Een organisatie die u om een VOG vraagt, kan dit ook elektronisch doen. U hoeft dan niet bij ons langs te komen. De elektronische aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

 • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie
 • Log in met uw DigiD inlogcode
 • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt

Aanvragen door een gemachtigde

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om voor u aan te vragen.

Aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

 • Download het aanvraagformulier VOG RP bij Dienst Justis
 • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen met belangrijke posities daarin
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Dienst Justis
 • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt

Wat moet ik meenemen?

Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • Geldig identiteitsbewijs

Iemand anders machtigen

Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

 • Ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • Machtigingsbrief
 • Kopie van uw identiteitsbewijs
 • Zijn of haar eigen identiteitsbewijs

Wat kost het?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag kost € 41,35. Soms hoeft u niet te betalen voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG(externe link).

Hoe lang duurt het?

 • VOG Natuurlijke personen: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u van Dienst Justis bericht
 • VOG Rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u van Dienst Justis bericht
 • VOG gastouderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u van Dienst Justis bericht

Vragen

Beantwoordt de informatie op deze pagina uw vragen onvoldoende? Bel dan naar (0343) 56 56 89 of mail naar postbusbz@heuvelrug.nl. De vakmedewerker Burgerzaken helpt u zo snel mogelijk.