Wat is het?

 • Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst.
 • Als u géén vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vluchtelingenpaspoort maar een vreemdelingenpaspoort aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u:

 • een vluchtelingenstatus hebt
 • geen geldig paspoort van uw land van herkomst hebt
 • in Nederland woont, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit
 • een verblijfsvergunning hebt
 • staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt

Ga voor alle voorwaarden en meer informatie naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens(externe link).

Kinderen een eigen vluchtelingenpaspoort

Kinderen met een vluchtelingenstatus hebben een eigen vluchtelingenpaspoort nodig. Om deze aan te vragen, is schriftelijke toestemming nodig van de ouders of een voogd.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente
 • Als u een vluchtelingenpaspoort aanvraagt voor uw kind, neemt u uw kind mee
 • U haalt uw vluchtelingenpaspoort persoonlijk op. Doe dit binnen 3 maanden na uw aanvraag, want daarna vervalt het paspoort
 • Als u een vluchtelingenpaspoort ophaalt voor uw kind, neemt u uw kind mee

Vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen

 • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie
 • U kunt direct een nieuw vluchtelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente
 • Bij deze aanvraag ondertekent u een Verklaring van vermissing
 • Als u uw vluchtelingenpaspoort in het buitenland verliest, doet u aangifte bij de politie ter plaatse

Wat moet ik meenemen?

 • Uw geldige verblijfsvergunning
 • Een goedgelijkende pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden op het moment van aanvraag. Deze pasfoto voldoet aan de pasfoto-eisen(externe link)
 • Uw oude vluchtelingenpaspoort (als u die hebt)
 • Pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag

Als u een vluchtelingenpaspoort aanvraagt voor uw kind, neem dan ook het volgende mee:

 • Schriftelijke toestemming van beide ouders of een voogd. Gebruik hiervoor het formulier van de gemeente
 • Geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of een voogd

Wat kost het?

Een vluchtelingenpaspoort kost € 58,85.

Hoe lang duurt het?

U kunt uw vluchtelingenpaspoort vaak al na zes werkdagen ophalen.

Als u geen vingerafdruk kunt afgeven

Als de baliemedewerker van 1 of meer van uw vingers geen vingerafdrukken kan nemen, bijvoorbeeld omdat ze in het verband zitten, dan neemt hij vingerafdrukken van vingers waarvan dat wel mogelijk is.

Als u tijdelijk helemaal geen vingerafdrukken af kunt geven, dan krijgt u een vluchtelingenpaspoort dat maximaal 12 maanden geldig is.

Als het lichamelijk onmogelijk is vingerafdrukken af te kunnen geven, hoeft u dit niet te doen. Bijvoorbeeld als u vingers mist of als uw vingers blijvend beschadigd zijn.