Er kan op elke locatie in onze gemeente getrouwd worden als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden (daar waar gesproken wordt over huwelijk en trouwen wordt ook de partnerschapsregistratie bedoeld).

Voorwaarden trouwen op locatie

 • De ceremonie door de ambtenaar van de burgerlijke stand duurt maximaal 45 minuten
 • De locatie ligt binnen de grenzen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • De locatie moet toegankelijk zijn voor mindervaliden
 • De locatie dient (tijdens de huwelijksvoltrekking) openbaar te zijn. Huwelijken worden uitsluitend voltrokken in openbaarheid
 • De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde, brandveiligheid en goede zeden
 • In de directe nabijheid is een toiletgelegenheid aanwezig en een omkleedruimte voor de ambtenaar
 • De locatie is een gebouw of een (omheinde) tuin behorend bij dat gebouw
 • In Nederland zijn kerk en staat gescheiden. Daarom is het niet toegestaan om op één en dezelfde locatie een huwelijk te voltrekken in één ceremonie waarbij het huwelijk ook wordt ingezegend door een kerk- of geloofsgemeenschap
 • Bij een locatie zonder gebruiksvergunning (bijvoorbeeld een woonhuis) mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Met de invoering van de Omgevingswet hoeft u geen vergunning brandveilig gebruik meer aan te vragen. U hoeft alleen maar een melding te doen. De meldingen worden voortaan beoordeeld door de Veiligheidsregio Utrecht. In het Omgevingsloket(externe link) kunt u controleren wanneer u een melding moet doen
 • Bij een locatie zonder gebruiksvergunning (bijvoorbeeld een woonhuis) mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Heeft de locatie wel een vergunning? Dan geldt het maximum zoals in de gebruiksvergunning vermeld
 • De kosten van huur, inrichting, aankleding en benodigde verzekeringen zijn voor rekening van het bruidspaar. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht
 • De rechthebbende van de locatie dient vooraf schriftelijk toestemming te geven
 • De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger en is verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk
 • Bij een huwelijk in de buitenlucht is bij slechte weersomstandigheden het bruidspaar verantwoordelijk voor een geschikte uitwijklocatie
 • Kosteloze huwelijken kunnen alleen plaatsvinden in het gemeentekantoor in Doorn op de daarvoor vastgestelde uren