Heeft u een geldige verblijfsvergunning maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Met een vreemdelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen behalve naar uw land van herkomst.

Kinderen voor wie een reisdocument is aangevraagd moeten altijd aanwezig zijn bij het aanvragen en ophalen van een reisdocument. Ook de kinderen die niet zelfstandig kunnen tekenen.

Vreemdeling of vluchteling

Heeft u een vluchtelingenstatus? Dan vraagt u geen vreemdelingenpaspoort maar een vluchtelingenpaspoort aan.

Geldigheid en voorwaarden

Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Hoe lang uw vreemdelingenpaspoort precies geldig is, hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning. U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u:

 • geen vluchtelingenstatus hebt
 • geen paspoort van uw land van herkomst hebt
 • in Nederland woont maar niet de Nederlandse nationaliteit hebt
 • een verblijfsvergunning hebt
 • staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt

Kinderen een eigen vreemdelingenpaspoort

Kinderen met een verblijfsvergunning, hebben een eigen vreemdelingenpaspoort nodig. Om deze aan te vragen, is schriftelijke toestemming nodig van de ouders of een voogd.

Wat kost het?

Een vreemdelingenpaspoort kost € 63,40. Een vreemdelingenpaspoort met spoed kost € 120,45.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt een vreemdelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente
 • Als u een vreemdelingenpaspoort aanvraagt voor uw kind, neemt u uw kind mee
 • U haalt uw vreemdelingenpaspoort persoonlijk op. Doe dit binnen 3 maanden na uw aanvraag, want daarna vervalt het paspoort
 • Als u een vreemdelingenpaspoort ophaalt voor uw kind, neemt u uw kind mee

Vreemdelingenpaspoort kwijt of gestolen

 • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie
 • U kunt direct een nieuw vreemdelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Bij deze aanvraag ondertekent u een Verklaring van vermissing
 • Als u uw vreemdelingenpaspoort in het buitenland verliest, doet u aangifte bij de politie ter plaatse

Wat moet ik meenemen?

 • Uw geldige verblijfsvergunning
 • een goedgelijkende pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden op het moment van aanvraag. Deze pasfoto voldoet aan de pasfoto-eisen(externe link)
 • Uw oude vreemdelingenpaspoort (als u die hebt)
 • Pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag

Als u een vreemdelingenpaspoort aanvraagt voor uw kind, neem dan ook het volgende mee:

 • schriftelijke toestemming van beide ouders of een voogd. Gebruik hiervoor het formulier van de gemeente
 • geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of een voogd

Let op

 • Een schoolfoto voldoet niet aan de gestelde eisen
 • De pasfoto kan niet in de gemeentewinkel gemaakt worden

Hoelang duurt het?

Het duurt 2 tot 4 maanden voordat uw vreemdelingenpaspoort klaar is. De procedure duurt zo lang, omdat de IND(externe link) en het ministerie van Buitenlandse Zaken(externe link) meebeslissen over uw aanvraag.

Voorkom fraude

Voorkom fraude en geef nooit zomaar uw identiteitsdocument of rijbewijs af. Wil iemand een kopie maken? Vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie:

 • dat het een kopie is
 • aan welk bedrijf u de kopie geeft
 • de datum waarop u de kopie afgeeft

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl(externe link).

Als u geen vingerafdruk kunt afgeven

Kunnen wij van 1 of meer van uw vingers geen vingerafdrukken nemen? Bijvoorbeeld omdat ze in het verband zitten? Dan nemen wij vingerafdrukken van die vingers waarvan dat wel mogelijk is.

Kunt u tijdelijk helemaal geen vingerafdrukken afgeven? Dan krijgt u een vreemdelingenpaspoort dat maximaal 12 maanden geldig is.

Is het lichamelijk onmogelijk om vingerafdrukken af te geven? Dan hoeft u dit niet te doen. Bijvoorbeeld als u vingers mist of als uw vingers blijvend beschadigd zijn.