De vrijwilligers- en mantelzorgverzekering is een 'vangnetverzekering'. Dien uw schade eerst bij uw eigen verzekering of organisatie in. Is er geen dekking of wordt de claim niet gehonoreerd dan kunt u de schade bij ons melden.

Voor wie

 • Vrijwilligers die wonen in onze gemeente
 • Vrijwilligers uit een andere gemeente, die in onze gemeente vrijwilligerswerk doen
 • Inwoners uit onze gemeente met vrijwilligerswerk in een andere gemeente zonder eigen vrijwilligersverzekering
 • Mantelzorgers
 • Maatschappelijke stage

Wanneer bent u een vrijwilliger

 • U doet voor anderen of de samenleving werkzaamheden bij: een 'Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI), een (coöperatieve) vereniging of stichting of een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI)
  Let op: de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling moet een sociaal maatschappelijk belang dienen
 • U heeft geen persoonlijk, financieel of commercieel belang of gewin bij de werkzaamheden
 • U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep
 • U bent niet in loondienst bij de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling
 • De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding volgens de regeling van de Belastingdienst
 • Uw vrijwilligerswerk komt niet in de plaats van een betaalde baan op de arbeidsmarkt

Wie vallen niet onder onze vrijwilligersverzekering

 • De vrijwillige brandweer
 • De vrijwillige politie

Wanneer bent u een mantelzorger?

'Zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door familieleden, vrienden, kennissen en buren' én

 • de zorg is onbetaald
 • de hoeveelheid werk overstijgt het redelijke
 • het gezin of de persoon functioneert niet zonder de hulp van de mantelzorger
 • de mantelzorg duurt minimaal drie maanden
 • de mantelzorg neemt minimaal acht uur per week in beslag

Wat moet ik doen bij schade?

 • Informeer eerst bij uw eigen verzekeraar of er dekking is via een eigen verzekering
 • Is dit niet het geval? Download dan het Centraal Beheer schadeformulier Vrijwilligersverzekering onderaan deze pagina
 • Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar ons terug
 • Wij melden de schade bij Centraal Beheer. De schadebehandelaar neemt contact op met de vrijwilliger of de organisatie
 • Als de schade is afgehandeld meldt Centraal Beheer dit aan ons én aan de vrijwilliger

Veelgestelde vragen over de verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers