Portefeuille

Economische Zaken
  • Economische zaken
  • Recreatie en Toerisme
  • Bedrijventerreinen
Openbare Ruimte
  • Beheer openbare ruimte
  • Riolering
  • Afval
  • Verkeer en vervoer
  • Begraafzaken
 
Natuur en Landschap
  • Dierenwelzijn
  • Agrarische zaken
  • Transitie landelijk gebied
  • Groen groeit mee
  • Milieu
  • Bomen, groen en biodiversiteit
  • Klimaatadaptatie
  • 3e locoburgemeester
  • 1e Projectwethouder voor herstel van de valwind in Leersum

Contact

Gemeenschappelijke Regelingen

  • Omgevingsdienst regio Utrecht
  • Afval Verwijdering Utrecht
  • Gasdistributie Zeist en Omstreken
     

Politieke partij: BVHlokaal