Portefeuille

Economische Zaken
 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme
 • Bedrijventerreinen
Openbare Ruimte
 • Beheer openbare ruimte
 • Riolering
 • Afval
 • Verkeer en vervoer
 • Begraafzaken
 
Natuur en Landschap
 • Dierenwelzijn
 • Agrarische zaken
 • Transitie landelijk gebied
 • Groen groeit mee
 • Milieu
 • Bomen, groen en biodiversiteit
 • Klimaatadaptatie
 • 3e locoburgemeester
 • 1e Projectwethouder herstel valwind Leersum

Contact

Gemeenschappelijke Regelingen

 • Afval Verwijdering Utrecht
 • Gasdistributie Zeist en Omstreken
   

Politieke partij: BVHlokaal