Portefeuille

Economische Zaken
 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme
 • Bedrijventerreinen
Openbare Ruimte
 • Beheer openbare ruimte
 • Riolering
 • Afval
 • Verkeer en vervoer
 • Begraafzaken
 
Natuur en Landschap
 • Dierenwelzijn
 • Agrarische zaken
 • Transitie landelijk gebied
 • Groen groeit mee
 • Milieu
 • Bomen, groen en biodiversiteit
 • Klimaatadaptatie
 • 3e locoburgemeester
 • 1e Projectwethouder herstel valwind Leersum

Contact

 • Dorpswethouder Leersum en Overberg

Heeft u een vraag voor Anouk Haaxma of wilt u iets bij haar kwijt? Stuur een e-mail naar postbusbestuurssecretariaat@heuvelrug.nl of neem telefonisch contact op met Morena Phielix (0343) 56 55 21 (niet aanwezig op vrijdag)

Gemeenschappelijke Regelingen

 • Afval Verwijdering Utrecht

Nevenfunctie(s)

 • Lid Algemeen Bestuur Afval Verwijdering Utrecht

Politieke partij: BVHlokaal