Portefeuille

Sociaal Domein
 • Wmo, ouderen en mantelzorg
 • Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Werk en inkomen en participatiewet
 • Vrijwilligerswerk
Dienstverlening
 • Digitalisering en ICT
 • Dienstverlening inclusief Burgerzaken en AVG
 • Archiefzaken
 • Facilitaire zaken
Vastgoed en Grondzaken
Woonwagenbeleid
Energiearmoede
 • 2e locoburgemeester
 • Coördinerend wethouder Sociaal Domein
 • Projectwethouder ondertunneling Maarsbergen
 • Projectwethouder ruimtelijke ontwikkeling Landelijke Eenheid Driebergen
 • 2e Projectwethouder Doe Maarn Mee
 • 2e Projectwethouder herstel valwind Leersum

Contact

 • Dorpswethouder Maarn en Maarsbergen

Heeft u een vraag voor Gerrit Boonzaaijer of wilt u iets bij hem kwijt? Stuur een e-mail naar postbusbestuurssecretariaat@heuvelrug.nl of neem telefonisch contact op met Rianne van de Weerd 06 41 21 41 18 (niet aanwezig op woensdag en donderdag)

wethouder gerrit boonzaaijer

 

Gemeenschappelijke Regelingen

 • Regionaal Archief Zuid-Utrecht
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
 • Regionale Dienst Werk en Inkomen

Nevenfuncties

 • Maakt deel uit van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug commandiet, Lange Dreef B.V. en de Commanditaire Vennootschap Lange Dreef C.V.
 • Vice-voorzitter raad van toezicht Berseba (bezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Archief Zuid-Utrecht
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Sociale Dorpsteams
 • Voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders Biga Groep B.V.

Politieke partij: SGP