Portefeuille

Sociaal Domein
 • Wmo, ouderen en mantelzorg
 • Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Werk en inkomen en participatiewet
 • Vrijwilligerswerk
Dienstverlening
 • Digitalisering en ICT
 • Dienstverlening inclusief Burgerzaken
 • Archiefzaken
 • Facilitaire zaken
Vastgoed en Grondzaken
Woonwagenbeleid
 • Coördinerend wethouder Sociaal Domein
 • Projectwethouder ondertunneling Maarsbergen
 • Projectwethouder afronding station Driebergen-Zeist
 • Projectwethouder ruimtelijke ontwikkeling Landelijke Eenheid
 • 2e Projectwethouder Doe Maarn Mee
 • 2e Projectwethouder Allemanswaard
 • 2e Projectwethouder voor herstel van de Valwind

Contact

 • Dorpswethouder Maarn en Maarsbergen
 • U bereikt Gerrit Boonzaaijer via het bestuurssecretariaat, Conny Willers (0343) 56 56 49.
wethouder gerrit boonzaaijer

 

Gemeenschappelijke Regelingen

 • Regionaal Archief Zuid-Utrecht
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
 • Regionale Dienst Werk en Inkomen
 • Gasdistributie Zeist en Omstreken
   

Nevenfuncties

 • Lid van de stuurgroep en het bestuurlijk platform WINNET
 • Lid Bestuur Gasdistributie Zeist en Omstreken
 • Maakt deel uit van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug commandiet, Lange Dreef B.V. en de Commanditaire Vennootschap Lange Dreef C.V.
 • Lid Bestuur Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht ( BghU)
 • Vice-voorzitter raad van toezicht Berseba (bezoldigd)

Politieke partij: SGP