Portefeuille

Jeugd en Sport
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs, passend onderwijs en VVE
 • Sport
Cultuur
 • Kunst en cultuur
 • Bibliotheken en cultuurhuizen
Inclusiebeleid
Uitgaande subsidies
 
Organisatie en participatie
 • Personeel en organisatie
 • Participatie
 • Dorpsgericht werken
Duurzaamheid en energietransitie
 • Programma Duurzaamheid
 • Energietransitie/RES
 • 4e locoburgemeester
 • Coördinerend wethouder Duurzaamheid
 • 1e Projectwethouder Doe Maarn Mee
 • 2e Projectwethouder Allemanswaard in Amerongen

Contact

 • Dorpswethouder Amerongen en Doorn
 • U bereikt Karin Oyevaar via het bestuurssecretariaat, Conny Willers (0343) 56 56 49.
wethouder Karin Oyevaar

Gemeenschappelijke Regelingen

 • Gasdistributie Zeist en Omstreken
 •  Regionale Dienst Werk en Inkomen  
   

Politieke partij: D66