De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn gemotiveerde, geïnteresseerde en (ervarings)deskundige inwoners uit de verschillende dorpen van de gemeente. Bij het adviseren let de Adviesraad op de belangen van alle inwoners bij maatschappelijke ondersteuning, jeugdzaken, kwetsbare inwoners, nieuwkomers, senioren, mantelzorgers en vrijwilligers.

Een aantal jaren geleden zijn er taken van het rijk overgegaan naar de gemeente. De Adviesraad geeft ook advies over zaken rond jeugdhulp, de Participatiewet en alles rondom werk en inkomen.

Door de uitbreiding van taken heeft de WMO-raad in 2019 de naam veranderd in Adviesraad Sociaal Domein.

De ondersteuning in zorg en ondersteuning door de gemeente (Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen) wordt uitgevoerd door de Sociale Dorpsteams(externe link). Met persoonlijke vragen, opmerkingen of klachten over de Sociale Dorpsteams kunt u terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon(externe link).