Nu bekend is geworden dat het gebied bij Overberg kansrijk is als zoekgebied voor windmolens, hebben omwonenden ons laten weten dat zij meer willen weten en ook mee willen denken. Wij begrijpen dat en willen alle omwonenden de kans geven om mee te denken. Dat hebben we gedaan door een enquête en met een aantal spreekuren.

De resultaten van de enquête worden gedeeld met het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Zij nemen dit mee in hun beslissing in de keuze van het zoekgebied.

Hoe zat het ook alweer

In 2016 ondertekende de Nederlandse Overheid het VN-Klimaatakkoord, om de opwarming van de aarde te verminderen tot ruim onder de 2 graden Celsius. Nederland heeft deze afspraak vertaald in de Klimaatwet. Daarin staat dat wij in 2030 een vermindering van 49% aan CO2 hebben bereikt vergeleken met 1990. In 2050 zelfs 95%. Kortom: We stoppen ergens tussen nu en 2050 met het gebruik van fossiele brandstoffen.  

Ook is afgesproken dat we in Nederland meer duurzame energie opwekken. Windturbines op zee, zonnepanelen op daken en meer energie besparen. Helaas is dit niet genoeg om aan de energievraag te voldoen. Gemeenten moeten ook lokaal een bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie.

Regionale energiestrategie

Gemeenten spraken af dat ze samenwerken aan de RES: Regionale energiestrategie. Daarin staat hoeveel duurzame energie er in 2030 opgewekt gaat worden in de regio. En hoe en waar dit gebeurt. De nadruk ligt op windmolens en zonnevelden. Voor bijvoorbeeld energiebesparing, zonnepanelen op daken en andere duurzame technieken zijn er andere plannen.

Alternatieve oplossingen, zoals kernenergie en innovatieve manieren om de CO2-uitstoot terug te dringen, leveren in de periode tot 2030 niet genoeg CO2-vermindering op. We moeten dus aan de slag met technieken die zich nu al hebben bewezen en die betaalbaar zijn. In Nederland is dat zonne- en windenergie. Wij zijn onderdeel van de RES U16.

De vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek (Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Houten) pakten de uitwerking van de zoekgebieden samen op. Van december 2020 tot en met februari 2021 was er een gezamenlijk participatietraject. Inwoners en belanghebbenden konden meedenken. Alle opbrengsten van dit proces staan online op energie-krommerijn-praatmee.nl.

Enquête en spreekuren

In april ontvingen omwonenden een brief van de gemeente met daarin de uitnodiging om deel te nemen aan de extra participatieronde. Met een online enquête die openstond van 1 tot en met 12 mei 2021 hebben omwonenden kunnen aangeven wat hun wensen en zorgen zijn. Ook vonden in totaal 8 spreekuren met de wethouder plaats, op 11, 12 en 26 mei. In juni publiceren we de resultaten van de enquête en het verslag van de spreekuren op deze website. Deze resultaten worden ook gedeeld met de gemeenteraad.

Vervolg

Of het gebied wel of niet aangemerkt wordt als zoekgebied voor windmolens, is een beslissing die door de gemeenteraad wordt genomen. De gemeenteraad behandelt dit onderwerp naar verwachting in september 2021, als onderdeel van de Regionale Energie Strategie.