Als huiseigenaar kunt u uw woning splitsen. Zo kunt u de ruimte ombouwen tot meerdere appartementen. Hiervoor heeft u een splitsingsvergunning nodig.

Hoe werkt het?

Wij bepalen of u uw woning mag splitsen. Hierbij houden wij rekening met:

  • de verdeling van woonruimte in de gemeente
  • of splitsen van de woning stadsvernieuwing in de weg staat
  • of de woning geschikt is om te splitsen

Wat moet ik doen?

U vraagt de splitsingsvergunning online aan met het aanvraagformulier splitsingsvergunning. Bij de aanvraag heeft u een splitsingsplan en een taxatierapport nodig. Soms heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen en de brandveiligheid moet worden beoordeeld. Controleer vooraf of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.