Vereniging Dorp en Natuur wil vaker in georganiseerd verband met vrijwilligers zwerfafval gaan opruimen. Op verschillende manieren, zoals een maandelijkse prikactie met een groep (op bijvoorbeeld de eerste zaterdag van de maand). Maar ook voor mensen die niet in een groep of op zaterdag kunnen ‘prikken’ wordt iets georganiseerd. 

Doet u mee?

Dorp en natuur wil eerst peilen hoeveel vrijwilligers uit Leersum en Amerongen er op die manier aan de slag zouden willen. Heeft u belangstelling om regelmatig of af en toe mee te prikken, stuur dan een mail aan prikkers@dorpennatuur.nl. U ontvangt dan een vervolgmail om te inventariseren hoe uw bijdrage er uit kan zien.

Dorp en Natuur stemt de opruimacties af met de gemeente en met vrijwilligersgroepen in de andere dorpen van de gemeente.  Jaarlijks wordt al de Landelijke Opschoondag in Leersum en Amerongen door hen georganiseerd. Het voornemen is nu om vaker gestructureerd aan de slag te gaan.

Zwerfafval prikken bij Kasteel Amerongen