Regenwater is schoon water en is onmisbaar voor planten en dieren. Toch verdwijnt het meeste regenwater via de straat en regenpijp in het riool. Het regent steeds vaker en harder. Omdat het riool al dit regenwater tijdens hevige regenbuien niet aankan geeft dit wateroverlast op straat, in tuinen en woningen.

Daarom werken we aan Amerongen Regenwaterproof. Er worden naast de riolering speciale infiltratiebuizen in de grond aangebracht, waarin het regenwater wordt opgevangen. Vanuit deze buizen stroomt het schone regenwater weer langzaam in de bodem. Zo wordt het riool minder belast en het regenwater beter benut.

Werkzaamheden Amerongen Regenwaterproof in 2023

Kaartje planning Amerongen Regenwaterproof 31 maart 2023
  • Fase 14 Holleweg: (rode deel): vanaf 30 oktober t/m 22 december: wordt in fases uitgevoerd

Werkzaamheden Amerongen Regenwaterproof in 2024

In alle gekleurde straten worden infiltratiebuizen aangelegd om schoon regenwater op te vangen en terug te voeren in de grond.

Tegelijk met deze werkzaamheden werkt de gemeente aan het vergroenen van straten. Dat gebeurt om wateroverlast te verminderen en verdroging en hitte tegen te gaan. Dit is nodig om straten en wijken voor de toekomst klimaatbestendig te houden. Waar er mogelijkheden zijn, worden onder andere groene parkeerplaatsen aangelegd (in plaats van dichte bestrating).  

Voor de start van de werkzaamheden worden alle bewoners per straat geïnformeerd over de praktische zaken (zoals de planning van de werkzaamheden, het parkeren en toegang tot de woning en straat). Door het in delen uitvoeren van de werkzaamheden per straat(deel) wordt er voor gezorgd dat de toegang tot de straat zo lang mogelijk gewaarborgd is. Uiteraard kan overlast niet voorkomen worden, maar de woningen blijven altijd toegankelijk per fiets, te voet en voor de hulpdiensten.

Vragen?

Heeft u vragen over de planning of de bereikbaarheid van uw woning/bedrijf? E-mail dan toezichthouder Martijn van Uum: martijn@vanuum-civieladvies.nl.

Kaartje deelgebied 5 Amerongen regenwaterproof november 2023
  • Fase 1 (blauwe deel): 8 januari t/m 16 februari 2024
  • Fase 2 (groene deel): 12 februari t/m 1 maart 2024
  • Fase 3 (oranje deel): 26 februari t/m 29 maart 2024
  • Fase 4 (paarse deel): 25 maart t/m 19 april 2024
  • Fase 5 (gele deel): 15 april t/m 3 mei 2024

Wilt u zien hoe de werkzaamheden stap voor stap worden uitgevoerd? Bekijk dan deze video van de werkzaamheden in de oude kern van Amerongen.

Wat kunt u doen om Amerongen Regenwaterproof te maken?

Houd roosters (met blauwe rand) in de straat schoon

U heeft ze vast gezien, de roosters met een blauwe rand. Onder zo’n rooster zit een infiltratiebuis, waarin het schone regenwater opgevangen wordt en teruggevoerd in de bodem. Zand, blad en ander vuil op straat kunnen er voor zorgen dat tijdens een regenbui de roosters en infiltratiebuis verstopt raken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dan kan het water niet meer goed weg lopen en kan wateroverlast ontstaan. Help daarom mee om de roosters schoon te houden! Dit kan door zand en blad (of ander vuil op straat) op te ruimen rondom de roosters. Alvast veel dank: zo gaan we samen wateroverlast tegen en blijft de straat en het regenwater schoon.

Help mee regenwater schoon te houden: probeer de gratis autowasbon uit!

Om het schone regenwater schoon te houden, vragen wij u ook uw auto niet meer op straat of de oprit te wassen. Loos ook geen ander vuil water (van het schoonmaken bijvoorbeeld) op straat. Dit vuile water komt terecht in de nieuwe infiltratievoorzieningen die zijn aangelegd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Een goed, snel en gemakkelijk alternatief is uw auto wassen in een wasstraat, waar het vuile afvalwater op een verantwoorde wijze wordt afgevoerd.

Straatput met blauwe rand voor opvang schoon regenwater
Straatput met blauwe rand voor opvang schoon regenwater