HOME  |  Projecten  |  Onze programma's en participatieprojecten

Onze programma's en participatieprojecten

De gemeente maakt veel plannen voor de samenleving, waarbij contact en samenwerking met inwoners essentieel zijn. Interactieve planvorming gebeurt in onze gemeente dan ook al sinds de herindeling in 2006. Bewoners en andere belanghebbenden worden regelmatig bij de planvorming betrokken door het organiseren van inloopavonden, overleggen met specifieke doelgroepen, werkateliers, enquêtes etc. In de kalender vindt u de data en informatie over openbare bijeenkomsten.

Informatie over bouwprojecten, verkeersprojecten en overige kleinere projecten vindt u onder het medium Actueel.