Archeologie is belangrijk. Bij werkzaamheden waarbij de bodem wordt verstoord mag een gemeente archeologisch onderzoek eisen. Voorwaarde hiervoor zijn de archeologische verwachtingswaarde van het terrein en de werkzaamheden in de bodem.

Archeologische vondsten

In onze gemeente zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. Wij vinden dit archeologisch erfgoed heel erg belangrijk. Met folders en video's over de archeologie in onze gemeente delen we deze rijkdom. Bijzondere archeologische vindplaatsen komen zo ook meer onder de aandacht.

Vragen

Meer informatie over archeologie en ons archeologiebeleid? Neem dan contact op met onze archeoloog via archeologie@heuvelrug.nl.

Graven in het Groen, aflevering 6: de Amerongse vondst, deel 2

Een jaar na de vondst van twee bijzondere vroegmiddeleeuwse potten net buiten Amerongen, neemt gemeente-archeoloog Peter Weterings je mee met alles wat er daarna gebeurd is. Wat zit er in de potten verborgen? Wat betekent die inhoud? En kunnen we de vondsten ergens bewonderen? Kom erachter in deel 2 van de serie over de Amerongse Vondst.

Graven in het Groen, aflevering 5: de Amerongse vondst, deel 1

In februari 2023 werd in Amerongen een bijzondere vondst gedaan: een pot uit de 5e tot en met de 7e eeuw na Christus. Gemeente-archeoloog Peter Weterings zoekt uit wat deze vondst betekent voor onze gemeente en ontdekt een verband met een vondst van 30 jaar geleden. Maar tijdens het maken van de filmopnames gebeurde er iets waardoor het verhaal nóg interessanter wordt! Kijk mee met deze aflevering van Graven in het Groen over de Amerongse vondst.

Graven in het Groen, aflevering 4: conflictarcheologie

Onderzoek naar krijgshandelingen uit het verleden neemt een steeds grotere plek in de archeologie in. Dit soort onderzoek heet conflictarcheologie. Hoewel dit onderzoek zich vaak richt op resten uit de Tweede Wereldoorlog, vallen ook oudere krijgshandelingen hieronder. Gemeente-archeoloog Peter Weterings behandelt een aantal aspecten van dit type onderzoek en spreekt met verschillende deskundigen. Ook loopt hij mee tijdens de opsporing van explosieven en dat levert een spannende verrassing op!

Graven in het Groen, aflevering 3: de laatste grafheuvels?

Na jaren van onderzoek komt er een einde aan het grafheuvelproject van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Gemeente-archeoloog Peter Weterings volgt de archeologen die de laatste heuvels onderzoeken en wordt weer verrast door de resultaten. Maar zijn nu echt alle heuvels onderzocht? Nieuwe inzichten laten zien dat dat misschien niet het geval is!

Graven in het Groen, aflevering 2: eeuwenoude vondsten tussen Driebergen en Doorn

Bij een onderzoek aan de Driebergsestraatweg in Doorn vond men allerlei resten uit de ijzertijd, vroege middeleeuwen en middeleeuwen. En heel bijzonder: een mysterieuze houten constructie. Onze gemeente-archeoloog Peter Weterings zocht uit wat het is en deed een spectaculaire ontdekking.

Graven in het Groen, aflevering 1: het grafheuvelproject

Een groep bijzondere monumenten. Grafheuvels zijn hét bewijs dat bewoning op de Utrechtse Heuvelrug heel ver terug gaat. Helemaal tot in de prehistorie. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de grafheuvels. Peter Weterings is archeologisch adviseur bij onze gemeente. Hij legt u in een video graag uit hoe zo'n onderzoek in zijn werk gaat. De opname gaat over de opbouw van een grafheuvel. En hoe we kunnen zien of het echt om een grafheuvel gaat.