Archeologie is belangrijk. Bij werkzaamheden waarbij de bodem wordt verstoord kan de gemeente archeologisch onderzoek eisen. Doorslaggevend hierbij zijn de archeologische verwachtingswaarde van het terrein en de werkzaamheden in de bodem.

Archeologische vondsten

In onze gemeente zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. Wij vinden dit archeologisch erfgoed heel erg belangrijk. Door archeologische folders en video's delen we deze rijkdom. Bijzondere archeologische vindplaatsen komen zo ook meer onder de aandacht.

Vragen

Neem voor meer informatie over archeologie en ons archeologiebeleid contact op met de gemeentelijke archeoloog via archeologie@heuvelrug.nl.

Terugblik Nationale Archeologiedagen in onze gemeente

In het weekend van 16, 17 en 18 juni werden in heel Nederland de Nationale Archeologiedagen georganiseerd. Ook in onze gemeente vonden allerlei goed bezochte activiteiten plaats, zoals archeologische wandeltochten door het Zuylensteinse Bos en een lezing over bijzondere vondsten in Amerongen.

Op 17 juni opende wethouder Rob Jorg een bijzondere expositie in de Oudheidkamer van het Cultuurhuis in Doorn. Hier zijn vondsten tentoongesteld van een zogenaamde ‘karnmolen’, aangedreven door een hond, waarmee van melk boter gemaakt werd. Deze karnmolen stamt uit de 14e eeuw en is hiermee de oudst bekende karnmolen van ons land! De vondsten zijn zichtbaar gemaakt in een 3D-animatie die ook in de Oudheidkamer te zien is. De expositie is voor iedereen toegankelijk, dinsdag t/m vrijdag tussen 13.30 en 16.00 uur.

Graven in het Groen, afl. 5: De Amerongse vondst, deel 1

In februari 2023 werd in Amerongen een bijzondere vondst gedaan: een pot uit de 5e t/m 7e eeuw na Chr. Gemeente-archeoloog Peter Weterings zoekt uit wat de betekenis van deze vondst is voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ontdekt een verband met een vondst die 30 jaar geleden is gedaan. Maar tijdens het maken van de filmopnames gebeurt er iets waardoor het verhaal nóg interessanter wordt! Kijk mee met deze aflevering van Graven in het Groen over de Amerongse vondst.

Graven in het Groen, afl. 4: Conflictarcheologie

Onderzoek naar krijgshandelingen uit het verleden begint een steeds grotere plek in de archeologie in te nemen. Dit onderzoek noemen we conflictarcheologie. En hoewel dit onderzoek zich veelal richt op resten uit de Tweede Wereldoorlog, vallen ook oudere krijgshandelingen onder deze vorm van archeologie. Gemeente-archeoloog Peter Weterings behandelt een aantal aspecten van dit type onderzoek en spreekt met verschillende deskundigen. Ook loopt hij mee tijdens de opsporing van explosieven en dat levert een spannende verrassing op!

Graven in het Groen, aflevering 3: De laatste grafheuvels

Na jaren van onderzoek komt er een einde aan het grafheuvelproject van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Gemeente-archeoloog Peter Weterings volgt de archeologen die de laatste heuvels onderzoeken en wordt wederom verrast door de resultaten. Maar zijn nu echt alle heuvels onderzocht? Nieuwe inzichten laten zien dat dat misschien niet het geval is!

Graven in het Groen, aflevering 2: Eeuwenoude vondsten tussen Driebergen en Doorn

Bij een onderzoek aan de Driebergsestraatweg in Doorn werden allerlei resten uit de ijzertijd, vroege middeleeuwen en middeleeuwen gevonden. En heel bijzonder: een mysterieuze houten constructie. Onze gemeente-archeoloog Peter Weterings zocht uit wat het is en kwam tot een spectaculaire ontdekking.

Graven in het Groen, aflevering 1: Het Grafheuvelproject

Een groep bijzondere monumenten. Grafheuvels zijn hét bewijs dat bewoning op Utrechtse Heuvelrug heel ver terug gaat. Helemaal tot in de prehistorie. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de grafheuvels. Peter Weterings is archeologisch adviseur bij onze gemeente. Hij legt u in een video graag uit hoe zo'n onderzoek in zijn werk gaat. De opname gaat over de opbouw van een grafheuvel. En hoe we kunnen zien of het echt om een grafheuvel gaat.