Archeologie is belangrijk. Bij werkzaamheden waarbij de bodem wordt verstoord kan de gemeente archeologisch onderzoek eisen. Doorslaggevend hierbij zijn de archeologische verwachtingswaarde van het terrein en de werkzaamheden in de bodem.

Archeologische vondsten

In onze gemeente zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. Wij vinden dit archeologisch erfgoed heel erg belangrijk. Door archeologische folders en video's delen we deze rijkdom. Bijzondere archeologische vindplaatsen komen zo ook meer onder de aandacht.

Vragen

Neem voor meer informatie over archeologie en ons archeologiebeleid contact op met de gemeentelijke archeoloog via archeologie@heuvelrug.nl.

Graven in het Groen, aflevering 2: Eeuwenoude vondsten tussen Driebergen en Doorn

Bij een onderzoek aan de Driebergsestraatweg in Doorn werden allerlei resten uit de ijzertijd, vroege middeleeuwen en middeleeuwen gevonden. En heel bijzonder: een mysterieuze houten constructie. Onze gemeente-archeoloog Peter Weterings zocht uit wat het is en kwam tot een spectaculaire ontdekking.

Graven in het Groen, aflevering 1: Het Grafheuvelproject

Een groep bijzondere monumenten. Grafheuvels zijn hét bewijs dat bewoning op Utrechtse Heuvelrug heel ver terug gaat. Helemaal tot in de prehistorie. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de grafheuvels. Peter Weterings is archeologisch adviseur bij onze gemeente. Hij legt u in een video graag uit hoe zo'n onderzoek in zijn werk gaat. De opname gaat over de opbouw van een grafheuvel. En hoe we kunnen zien of het echt om een grafheuvel gaat.