Bij werkzaamheden waarbij de bodem wordt verstoord kan de gemeente archeologisch onderzoek eisen. Doorslaggevend hierbij zijn de archeologische verwachtingswaarde van het terrein en de werkzaamheden in de bodem.

Archeologische vondsten

In onze gemeente zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. De gemeente hecht grote waarde aan dit archeologisch erfgoed. Wij willen deze rijkdom delen door het uitgeven van archeologische folders en brengen zo bijzondere archeologische vindplaatsen onder de aandacht.

Vragen

Voor meer informatie over archeologie en ons archeologiebeleid neemt u contact op met de gemeentelijke archeoloog via archeologie@heuvelrug.nl.

Grafheuvels vormen hét bewijs dat de bewoning op Utrechtse Heuvelrug ver terug gaat, helemaal tot in de prehistorie. Een groep bijzondere monumenten. Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar de grafheuvels. Peter Weterings, archeologisch adviseur bij onze gemeente, legt u in een video graag uit hoe zo'n onderzoek in zijn werk gaat. De opname gaat over de opbouw van een grafheuvel. En hoe we kunnen kijken of het echt om een grafheuvel gaat of niet.