Archeologie is belangrijk. Bij werkzaamheden waarbij de bodem wordt verstoord kan de gemeente archeologisch onderzoek eisen. Doorslaggevend hierbij zijn de archeologische verwachtingswaarde van het terrein en de werkzaamheden in de bodem.

Archeologische vondsten

In onze gemeente zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. Wij vinden dit archeologisch erfgoed heel erg belangrijk. Door archeologische folders en video's delen we deze rijkdom. Bijzondere archeologische vindplaatsen komen zo ook meer onder de aandacht.

Vragen

Neem voor meer informatie over archeologie en ons archeologiebeleid contact op met de gemeentelijke archeoloog via archeologie@heuvelrug.nl.

14 oktober 2021

Erfgoed Gezocht? Erfgoed Gevonden!

Tijdens de (corona)lockdown hebben honderden geïnteresseerde inwoners op hoogtekaarten gespeurd naar grafheuvels, oude akkercomplexen en karrensporen. Zij deden mee aan het burgerwetenschapsproject Erfgoed Gezocht. Dit werd georganiseerd samen met Landschap Erfgoed Utrecht. Het werd een enorm succes. Hoewel aanvankelijk werd gedacht dat het project ongeveer een half jaar zou duren, was binnen enkele weken de hele Heuvelrug onderzocht. Met een verpletterende 300.000 nieuwe waarnemingen (veel 'features' zijn meerdere keren door verschillende personen aangeklikt) bleek dat er nog veel potentiële onontdekte archeologische resten in onze bossen verscholen liggen.

Onderzoek

Dat is (steekproefsgewijs) nader onderzocht. Zijn deze waarnemingen echt van historische waarde? Dit onderzoek, door middel van grondboringen, was vorige week. Dit gebeurde met hulp van studenten van de Universiteit Leiden en enkele burgerwetenschappers die destijds het speurwerk op de hoogtekaarten deden. Dit onderzoek stond onder leiding van dr. Quentin Bourgeois, autoriteit op het gebied van grafheuvelonderzoek.
Heeft het onderzoek iets opgeleverd? Ja, er zijn al enkele nieuwe grafheuvels vastgesteld. De resultaten worden nu verder uitgewerkt. Dan weten we hoeveel procent van de waarnemingen ook daadwerkelijk 'iets ouds' zijn. Het onderzoek maakt wel duidelijk dat ons erfgoed enorm leeft in de samenleving. Eigenlijk willen we allemaal meer te weten komen over onze voorouders.

Graven in het Groen, afl. 4: Conflictarcheologie

Onderzoek naar krijgshandelingen uit het verleden begint een steeds grotere plek in de archeologie in te nemen. Dit onderzoek noemen we conflictarcheologie. En hoewel dit onderzoek zich veelal richt op resten uit de Tweede Wereldoorlog, vallen ook oudere krijgshandelingen onder deze vorm van archeologie. Gemeente-archeoloog Peter Weterings behandelt een aantal aspecten van dit type onderzoek en spreekt met verschillende deskundigen. Ook loopt hij mee tijdens de opsporing van explosieven en dat levert een spannende verrassing op!

Graven in het Groen, aflevering 3: De laatste grafheuvels

Na jaren van onderzoek komt er een einde aan het grafheuvelproject van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Gemeente-archeoloog Peter Weterings volgt de archeologen die de laatste heuvels onderzoeken en wordt wederom verrast door de resultaten. Maar zijn nu echt alle heuvels onderzocht? Nieuwe inzichten laten zien dat dat misschien niet het geval is!

Graven in het Groen, aflevering 2: Eeuwenoude vondsten tussen Driebergen en Doorn

Bij een onderzoek aan de Driebergsestraatweg in Doorn werden allerlei resten uit de ijzertijd, vroege middeleeuwen en middeleeuwen gevonden. En heel bijzonder: een mysterieuze houten constructie. Onze gemeente-archeoloog Peter Weterings zocht uit wat het is en kwam tot een spectaculaire ontdekking.

Graven in het Groen, aflevering 1: Het Grafheuvelproject

Een groep bijzondere monumenten. Grafheuvels zijn hét bewijs dat bewoning op Utrechtse Heuvelrug heel ver terug gaat. Helemaal tot in de prehistorie. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de grafheuvels. Peter Weterings is archeologisch adviseur bij onze gemeente. Hij legt u in een video graag uit hoe zo'n onderzoek in zijn werk gaat. De opname gaat over de opbouw van een grafheuvel. En hoe we kunnen zien of het echt om een grafheuvel gaat.