De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de uitvoering overgedragen aan de Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht (BgHU).

Kwijtschelding aanvragen kan ook met hulp van de Sociale Raadslieden Zeist of via Grip op Geld.