Onze ambitie is het behoud en versterken van een biodivers landschap met een verscheidenheid aan wilde , gebiedseigen en inheemse, bloemen en kruiden in de weides, bossen, akkers en langs oevers en bermen. Met ook een netwerk van houtwallen, singels, poelen, lanen, solitaire bomen en natuurlijke overgangen tussen landschapstypes waar het bruist van leven met zoemende bermen, kikker concerten in vijvers en een kakofonie van vogels in de bossen.

Onder druk

Biodiversiteit gaat over alles dat op de aarde leeft. Alle soorten planten en dieren zijn met elkaar verbonden. Als het een verdwijnt, heeft dat ook effect op het ander en verdwijnen er zomaar meerdere soorten. En helaas, de biodiversiteit staat onder druk, ook in onze gemeente. Sinds 1900 zijn honderden diersoorten uit Nederland verdwenen. Recente onderzoeken laten zien dat de insectenstand, van cruciaal belang voor de bevruchting van gewassen en als voedselbron voor volop andere diersoorten die het ecologische systeem in stand houden, terugloopt. Helaas zijn er steeds minder geschikte leefgebieden – biotopen - voor planten en dieren. Daarom is het belangrijker dan ooit om te werken aan nog betere en meer geschikte plekken waar planten en dieren kunnen leven.

Achtertuin

En ook dichtbij huis is er van alles mogelijk om de biodiversiteit te verbeteren. Denk aan bloemenlinten en ‘egelsnelwegen’ voor de deur of iets verderop. In de voor- en achtertuin is het inbouwen van neststenen voor vogels een optie. Zo ook ruimte onder de schutting voor egels. Vervang de stenen in de achtertuin door besdragende inheemse planten waarmee het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren wordt vergroot. Meer tips? Die vindt u verderop op de website.

Samen versterken

Samen met onze inwoners kunnen we de alarmerende achteruitgang een halt toeroepen. Ook landgoedeigenaren, terrein-beherende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap - en actieve betrokkenen zoals Goed Volk en vele andere natuurverenigingen - zijn hierin onze partners.In het streven naar ons motto Groen Doen zoeken we naar oplossingen in economische, ecologische en sociologische waarden waardoor de biodiversiteit met robuuste biotopen meer ruimte krijgt. Ofwel, robuuste leefgebieden met grote oppervlakten die tegen een stootje kunnen tijdens kurkdroge en kletsnatte perioden.