De bomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum, onderdeel van het monumentale landgoed Broekhuizen, hebben vitaliteitsproblemen. Reden voor de eigenaren van de laan om een herstelplan te maken. Zij willen de veiligheid van de laan kunnen blijven waarborgen en de laan voor de komende generaties bewaren. Aan het herstelplan gaan jaren van onderzoek en vooroverleg vooraf. De eigenaren hebben de vergunningen aangevraagd bij de gemeente en de provincie voor de eerste fase van het herstel van de bomenlaan. De betrokkenheid vanuit de samenleving bij de prachtige laan is groot en het herstelplan is omvangrijk. Reden voor het college om uitvoerig bij de vergunningaanvraag stil te staan.

Het herstelplan

De eigenaren willen in een periode van ca. 12 jaar, in 3 fases, alle bomen (ca. 680) vervangen en omgevallen bomen terugplaatsen volgens het oorspronkelijke aanplantplan. De eerste fase heeft betrekking op het deel openbare weg vanaf de rotonde naar het toegangshek en de aansluiting op de Bremlaan. Hier staan 313 bomen die in het herstelplan worden vervangen. Daarbij wordt de oorspronkelijke derde bomenrij aan de akkerzijde hersteld, waarmee 99 bomen extra worden aangeplant die door de tijd omgevallen zijn. In de tweede fase, over circa 6 jaar, willen de eigenaren het deel achter het monumentale toegangshek bij de kruising met de Middelweg vervangen en in de derde fase, weer 6 jaar later, ook het zogenaamde Hoekendaalse laantje. Per fase worden de benodigde vergunningen aangevraagd.

Provincie neemt kapbesluit

De provincie Utrecht gaat over het besluit of de bomen gekapt mogen worden. De eigenaren van de laan hebben hiervoor bij de Provincie een ontheffing van de Wet Natuurbescherming aangevraagd, met een kapmelding. Dit wordt momenteel door de Provincie beoordeeld.

Gemeente beoordeeld het herstelplan

De gemeente moet vanuit de verantwoordelijkheid voor het Rijksmonument dit herstelplan goedkeuren. Het college heeft hiervoor advies gevraagd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Provincie en de Monumentencommissie MooiSticht. Op basis van de adviezen heeft de gemeente onlangs een ontwerpbesluit genomen voor de uitvoering van fase 1 van het herstelplan. Naast de cultuurhistorische, ecologische en archeologische waarden, is ook de verkeersveiligheid meegewogen. Het ontwerpbesluit ligt nu ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn. Hierop kan iedereen die dat wil zienswijzen tot en met donderdag 28 januari indienen. Daarna neemt het college een definitief besluit.