Op 3 juli 2023 stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie voor de hele gemeente vast. Voor het dorpscentrum van Driebergen is de opgave om 'een vitaal dorpshart te creëren maken we een centrumvisie. Een compacter en groener centrum met meer geconcentreerde voorzieningen, een plein voor ontmoeting en horeca en woningbouw rond de Appelgaard is het doel. De concentratie van detailhandel blijft in het winkelgebied. Ook het ABC-gebouw kan een functie- en kwaliteitsimpuls krijgen.'

Onderzoeksvraag

Een belangrijke vraag in de Omgevingsvisie is: 'Hoe willen we dat het centrum van Driebergen er in de toekomst (2040) uitziet en functioneert en een gezonde en vitale, aantrekkelijke verblijfplaats voor alle bewoners en gebruikers van het centrum is'. Om deze vraag te beantwoorden gaan wij met inbreng van bewoners en gebruikers een centrumvisie voor Driebergen opstellen. In de centrumvisie kijken we naar de toekomst van Driebergen. Het plan is om het centrum levendiger en aantrekkelijker te maken voor alle inwoners, gebruikers en bezoekers.

Bij de centrumvisie komen de volgende aspecten aan bod:

  • hoogwaardig kwalitatief gebruik van het centrum
  • een ruimtelijke visie op het gebied met inzicht in de potentie en kansen
  • duurzaamheid, klimaat en natuur
  • wonen
  • mobiliteit

Participatie

Het is belangrijk dat inwoners en andere belanghebbenden goed geïnformeerd worden en op tijd betrokken worden. De vormgeving van de visie is in participatie met de samenleving en in de vorm van 'meedenken'.

Als voorbereiding waren er juni en juli 2023 er al gesprekken met verschillende groepen met een grotere achterban. Dit waren belangengroepen, ondernemers, woningcoöperaties en sociaal-cultureel-maatschappelijke groepen. In oktober en november was nog een aantal avonden. Het centrum is er tenslotte niet alleen voor de bewoners/organisaties en ondernemers in het centrum maar voor álle inwoners van Driebergen.

Planning

Op 25 januari 2024 is de gemeenteraad via een raadsinformatieavond geïnformeerd over de stand van zaken Centrumvisie Driebergen. U kunt de vergadering terugkijken(externe link)

In de volgende fase stelt een stedenbouwkundig bureau drie scenario’s op. In participatie met de omgeving. De aanbestedingsprocedure is bijna afgerond. We selecteerden een aantal stedenbouwkundige bureaus op hun kennis in gebiedsontwikkeling, stedenbouw, planeconomie en participatie en communicatie. We denken dat wij in maart de opdracht kunnen gunnen. 

De verwachting is dat het college na de zomer 2024 drie scenario’s voorlegt aan de gemeenteraad. Deze kiest dan een scenario. Het gekozen stedenbouwkundig bureau werkt dan een voorkeurscenario (één centrumvisie) uit. Ook daarin wordt de omgeving betrokken. De definitieve centrumvisie, ontwikkelstrategie en kaders en bijbehorende stukken worden tenslotte voorgelegd aan het college en de gemeenteraad als afronding van de onderzoeksfase.

Contact

Voor vragen of reacties mailt u naar centrumvisiedriebergen@heuvelrug.nl.

Online nieuwsbrief over de centrumvisie

Er is nu ook een online nieuwsbrief over de Centrumvisie Driebergen. Meld u zich aan? Dan ontvangt u de nieuwsbrief automatisch in uw mailbox. 

Aanmelden online nieuwsbrief(externe link)