Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren kunnen ziektes overdragen of zijn gevaarlijk. Andere dieren hebben bijzondere of ingewikkelde verzorging nodig. U mag vanaf 1 juli 2024 alleen dieren houden, verkopen of fokken die op de huis- en hobbydierenlijst(externe link) staan. 

Voor vogels, amfibieën en reptielen komen later positieflijsten. Tot die tijd mogen deze dieren gehouden worden.

Regels voor het houden van huisdieren

Wie een huisdier heeft, moet daar goed voor zorgen. De belangrijkste regels voor het houden van huisdieren gaan over:

Huisvesting van dieren

Het dier moet in een geschikte ruimte worden gehouden. Zo moet er voldoende bewegingsvrijheid zijn zodat het niet onnodig lijdt.

Verzorging van dieren

Houders moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat het dier goed voer en voldoende water krijgt. En dat een dier medische verzorging krijgt als dat nodig is.

Verkoop van dieren

Verkopers mogen geen huisdieren verkopen aan personen onder de 16 jaar. Dieren mogen niet in een etalage staan. En een verkoper moet schriftelijke informatie afgeven aan een klant over het verkochte dier.

Registratie van dieren

Eigenaren van honden moeten hun hond binnen 7 weken na de geboorte laten chippen en registreren(externe link). Wanneer u een hond koopt is deze meestal al gechipt. Maar zorg er ook voor dat uw hond met uw contactgegevens wordt geregistreerd in een databank(externe link). Anders heeft het chippen nog geen nut.

Ook voor hobbydieren en paarden is er een identificatie- en registratieplicht. Meer informatie hierover staat op de website van de Rvo(externe link).

Fokken van dieren

Fokken met dieren die ernstige afwijkingen of ziekten hebben is verboden. Of met dieren die ernstige gedragsafwijkingen hebben. 

Extra regels voor hobbydieren

Hobbydieren zijn landbouwdieren die in kleine aantallen en zonder commercieel doel worden gehouden. Bijvoorbeeld schapen, geiten, runderen, varkens en kippen. Voor deze dieren gelden soms andere regels dan voor huisdieren.

  • Voor het vervoer van hobbydieren gelden regels. Bijvoorbeeld voor reis- en rusttijden. Overtreden eigenaren deze regels? Dan kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een bestuurlijke boete geven
  • Eigenaren van dieren moeten naar een dierenarts als een dier ziek is. Is er besmettingsgevaar? Dan moeten eigenaren van hobbydieren de dierziekte melden bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
  • De huisvesting van hobbydieren moet aan een aantal eisen voldoen. Bijvoorbeeld eisen aan de afmeting. Dit staat in het Besluit houders van dieren
  • Eigenaren van hobbydieren moeten hun dieren laten identificeren en registreren. Zo zijn de dieren en hun plaats van herkomst snel te vinden. Bijvoorbeeld bij de uitbraak van een besmettelijke dierziekte