Subsidie verminderen broeikasgas of stal-emissies

Bent u melkkoeien-, vleeskalveren-, varkens- of geitenhouder? Denkt u met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stal-emissies te kunnen verminderen? Vraag dan samen met een onderzoeksorganisatie een subsidie voor onderzoek en ontwikkelen aan. 

Ondernemers en de aardgasvrije toekomst

Door de klimaatverandering nemen we op den duur afscheid van aardgas. Hoe, dat weten we nog niet precies. Er gebeurt wel veel. We ontdekken nieuwe warmtebronnen. Het lukt steeds beter om warmte te halen uit de lucht, uit diepere aardlagen, vijvers, rivieren en zelfs uit rioolwater.

In 2050 aardgasvrij lijkt lang maar die tijd is nodig om samen onze woningen en gebouwen aardgasvrij te maken. We onderzoeken hoe en in welke volgorde buurten van het aardgas af gaan en welke aardgasvrije oplossing per buurt het beste past.

https://youtu.be/NlCfyFnpQGs

De resultaten komen in de Transitievisie Warmte. Elke gemeente moet in 2021 zo'n transitievisie hebben. Laat in de enquête 'ondernemers en aardgasvrij' weten wat u vindt van de overstap naar aardgasvrij. Meer over de Transitievisie Warmte 

Energieadvies van Heuvelrug Energie

Wij werken samen met Heuvelrug Energie. U krijgt advies over de mogelijke maatregelen om kosten en energie te besparen of duurzaam energie op te wekken. Stapsgewijs uw bedrijf verduurzamen. Ook informatie over de uitvoering en financiering van de maatregelen is onderdeel van het advies. Een gratis adviesgesprek vraagt u aan bij Trefpuntduurzaamheid@heuvelrug.nl

Zonnepanelen

Het dak van uw bedrijf is misschien heel geschikt voor zonnepanelen. Misschien is uw dak zó groot dat de panelen meer energie opwekken dan u nodig heeft. Dan is bijvoorbeeld de Postcoderoos-regeling interessant. U verhuurt uw dak aan anderen zonder geschikt dak voor zonne-energie. Hoe dat precies gaat leest u op Heuvelrug Energie.

Werkgroep Duurzaam Ondernemen

Heuvelrug Energie is bezig met het opzetten van de werkgroep ‘Duurzaam Ondernemen’. Bedrijven werken samen aan kansrijke projecten voor bijvoorbeeld besparing, opwekking en mobiliteit. Het energieloket is op zoek naar bedrijven die mee willen doen.

Quickscan en SDE-subsidie voor zonne-energie

Steeds meer ondernemers in de Utrechtse Heuvelrug willen hun bedrijfsvoering verduurzamen met zonnepanelen. De gemeente helpt deze ondernemers graag verder met een speciaal adviestraject voor zonne-energie. De zon-experts van adviesbureau Soft Energy ondersteunen u hierin. De quickscan zonne-energie en het aanvragen van SDE-subsidie zijn kosteloos. Bekijk de flyer of direct naar informatie en aanvragen

Laadpalen voor elektrische voertuigen

Overweegt u elektrische laadpalen voor auto’s, scooters of fietsen te plaatsen op uw eigen terrein? Of heeft u er al één of meer? De gemeente inventariseert wie er bezig is met de plaatsing zodat niet iedereen het wiel opnieuw moet uitvinden. Geldt dat voor u of heeft u vragen over het realiseren van een laadpaal? Laat het ons weten via duurzaam@heuvelrug.nl.

Financieren van duurzame maatregelen

Ondernemers, organisaties en verenigingen met een energieproject kunnen geld lenen bij het Energiefonds Utrecht voor projecten waarmee u energie bespaart of duurzaam energie opwekt. U kunt ook geld lenen als u een businessconcept voor duurzame energie in de markt wilt zetten. Ondernemers die hun bedrijfsruimte willen verduurzamen kunnen ook terecht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.