Ondernemers, organisaties, inwoners en gemeente; samen gaan we actief de strijd aan tegen de opwarming van de aarde, door met z'n allen véél minder CO2 uit te stoten. De ruim 5.000 bedrijven en organisaties in onze gemeente hebben daar ook een belangrijk aandeel. Door bedrijfsprocessen en -ruimtes te verduurzamen, kunnen ondernemers hun CO₂-voetafdruk aanzienlijk verkleinen. De kansen voor duurzaam ondernemen liggen met name op het gebied van energiebesparing, schone energieopwekking en duurzame mobiliteit.

Quickscan voor zonnepanelen

Wij bieden een gratis Quickscan aan voor eigenaren van een (bedrijfs)pand met een dak van meer dan 200 m2. De scan geeft in mogelijkheden, regelingen en aandachtspunten voor zonnestroom. In het begeleidende gesprek neemt de adviseur de mogelijkheden en vervolgstappen met u door. Ook kan er geholpen worden met het aanvragen van eventuele subsidies. Lees meer over de Quickscan

Samen sterk

Steeds meer ondernemers in de Utrechtse Heuvelrug willen hun bedrijfsvoering verduurzamen en zoeken daarbij de samenwerking op. De gemeente stimuleert en helpt hen, onder meer met branchegerichte duurzaamheidslabels, bijvoorbeeld voor de zorg- of recreatiesector. Samen met de energiecoöperatie Heuvelrug Energie is het Trefpunt Duurzaamheid(externe link) opgericht. Het trefpunt helpt ondernemers kosteloos en stapsgewijs te verduurzamen. We werken als gemeente aan een Lokaal Klimaatakkoord waarin we onder meer met bedrijven en organisaties gezamenlijke uitvoeringsprojecten ontwikkelen.

Aardgasvrije toekomst

Uiterlijk in 2050 moeten we afscheid nemen van aardgas. Het lijkt nog ver weg, maar er is nog heel veel te doen; óók voor ondernemers. Het lukt steeds beter om nieuwe, schone warmtebronnen aan te boren, bijvoorbeeld door warmte te halen uit de lucht, uit diepere aardlagen, vijvers, rivieren en zelfs uit rioolwater. Als gemeente onderzoeken we in welke volgorde buurten de overstap maken, wat daarvoor nodig is en welke aardgasvrije oplossing per buurt het beste past. We nodigen ondernemers uit hierover mee te denken. 

Financieren van duurzame maatregelen

De gemeente helpt ondernemers graag verder met laagdrempelig advies, quickscans en hulp bij subsidieaanvragen. Bent u melkkoeien-, vleeskalveren-, varkens- of geitenhouder? Denkt u met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stal-emissies te kunnen verminderen? Dan kunt u subsidie aanvragen voor onderzoek en ontwikkeling. Voor energiebesparende maatregelen en projecten of businessconcepten die de opwekking van duurzame energie centraal stellen, zijn er ook mogelijkheden om geld te lenen en/of subsidie aan te vragen. De gemeente verstrekt zelf geen subsidies, maar kent de weg naar subsidies van de provincie en de rijksoverheid.

U kunt ook terecht bij het Energie Fonds Utrecht(externe link). Zij financieren bedrijven en instellingen in de provincie Utrecht die zelf willen verduurzamen of duurzame energieprojecten ontwikkelen.