Onze ambitie is een biodivers landschap te behouden en te versterken. Daarom zijn we in 2019 gestart met het ecologisch beheren van wegbermen, om ook hier biodiversiteit en kruidenrijkdom te vergroten. Ecologisch beheer betekent minder maaien of op andere momenten. Het maaien en afvoeren is hierbij van groot belang om verschraling van de grond op gang te brengen. En hiermee ruimte te bieden aan veel verschillende planten, bloemen en kruiden.

Zichtbaar verschil

Sinds het nieuwe maairegime is ingezet, is na vijf jaar een verscheidenere vegetatie zichtbaar. De verwachting is dat deze trend zich voortzet naar nog meer kruidenrijkere en diversere bermen. Een zonnige berm bloeit uitbundiger dan een beschaduwde bosberm, maar op hoofdlijnen levert zo min mogelijk maaien het hoogste resultaat op. Nu de gemeente meer mensen en middelen heeft, zijn we in staat het ecologisch maaibeleid extra te stimuleren.

Verkeersveiligheid

Over het wél maaien: er zijn meerdere redenen om te maaien. Wanneer een berm te hoog wordt, belemmert dat het zicht op het verkeer. Verkeersveiligheid gaat vóór, daarom worden de randen en hoeken bij kruispunten en oversteekplaatsen iets frequenter gemaaid. Hierdoor blijft de vegetatie wat lager en de verkeerssituatie overzichtelijk. En door de randen frequenter te maaien, worden ook de goten minder vies en spoelt de riolering goed door.

Kruidenrijk

De ontwikkeling van groene bermen heeft onze focus. Vanaf 2023 doen we mee met het landelijke initiatief Maai Mei Niet. Juist voor bijen is er in de meimaand veel te vinden in niet gemaaid gras. Daar waar gazons geen ‘functie’ hebben, zoals in geval van trapveldje, hondenuitlaatgebied of vanuit verkeersveiligheid kort gemaaid moeten worden, willen we de mogelijkheid van bloemrijk grasland verder onderzoeken en vormgeven. En nu het klimaat steeds meer verandert, heeft ook hittestress onze aandacht. De ervaring is dat een kortgemaaid gazon nauwelijks bijdraagt aan het verlagen van hitte en slecht water vasthoudt. Een hogere (kruiden)vegetatie zorgt voor schaduw op maaiveldniveau en daardoor voor een vochtigere grond. Zo dragen we met een kruidenrijk grasland bij aan meerdere doelen. Heeft u een tip, een idee, een voorstel? Initiatieven van inwoners zijn van harte welkom.