Wat is het?

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. Op veel eikenbomen komen de rupsen voor. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen van mens en dier. Bij aanvullende informatie leest u meer over mogelijke gezondheidsklachten.

Eikenprocessierups melden

Wat we doen met meldingen?

De gemeente bestrijdt de rupsen op gemeente-eigendommen in eigen beheer. We werken hard om alle meldingen te verwerken en alle nesten te verwijderen. Na melding voeren wij een controle uit. Is de eikenprocessierups aanwezig dan bevestigen wij een lint aan de boom.

Bij de behandeling van meldingen, gaan we uit van prioriteit. Bij gebieden met de hoogste prioriteit kunt u denken aan scholen, haltes van openbaar vervoer of langs belangrijke wandel- en fietsroutes. Alle nesten waar melding van wordt gemaakt bestrijden we, afhankelijk van prioriteit kan het wat langer duren dan u wellicht verwacht. We vragen u hiervoor begrip te hebben. Meer over indeling naar prioriteit leest u onder hoe werkt het.

Hoe werkt het?

Hoe pakken wij de bestrijding aan?

Een extern gespecialiseerd bedrijf verwijdert in onze opdracht dagelijks tientallen nesten. Met een speciale machine worden de nesten opgezogen. Het kan zijn dat er meerdere keren nesten moeten worden verwijderd in een boom. Tijdens de eerste twee weken van het rupsenseizoen zitten de dieren nog niet in vaste clusters. Bestrijding is dan minder effectief. Tijdens deze periode blijven de linten soms langer hangen.

Er zijn op dit moment twee verschillende methodes om de eikenprocessierups te bestrijden. De ene methode heeft een preventieve werking. Hierbij wordt de rups besteden met een biologisch bestrijdingsmiddel. De rups eet van het blad dat geïnfecteerd is met een bacterie. Hierdoor stopt de rups met eten en gaat binnen een aantal dagen dood. Hoewel het bedrijf garandeert dat het onschadelijk voor andere insecten en vogels, kiezen we als gemeente niet voor deze methode.

Voor de instandhouding van de biodiversiteit kiezen wij als bestrijdingsmethode het wegzuigen van de rupsennesten. Vooraf worden de bomen die voorzien zijn van rupsennesten, voorzien van een waarschuwingslintje. Medewerker van de gemeente controleren de bomen regelmatig zelf en nemen dan ook de gemelde locaties mee. Zo weet iedereen dat men alert moet zijn en kan de aannemer de bomen waarbij de rupsen bestreden moeten worden, snel vinden. De aannemer verwijdert twee dagen per week nesten. Dit is een grote uitdaging omdat de rupsenplaag erg groot is op dit moment.

Wat moet ik doen?

Meldingen doorgeven

Het is goed om alert te zijn wanneer u buiten bent. Zeker wanneer kinderen buiten spelen is het goed om in de gaten te houden of u eiken ziet en alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten zoals rode bultjes. Op eikenbomen waar de eikenprocessierups is gezien, hangt een lintje en gaan wij bestrijden.

Wanneer u in de gemeente een nest van de eikenprocessierups tegenkomt op een eik waar nog geen lintje op zit, dan helpt u ons door een melding te doen. Meldingen kunt u doorgeven via: www.heuvelrug.nl/melding of (0343) 56 56 00.

Bestrijd rupsen niet zelf

Komen de rupsen in de woning dan kunnen zij het beste, met handschoenen aan, bespoten worden met haarlak of lijmspray. Trap of sla ze niet dood. Elke rups heeft minstens 700.000 brandharen die loslaten en zich verspreiden als de rups geïrriteerd raakt. De rupsen die ingespoten zijn, gaan dood en kunt u het beste in de tuin begraven.

Heeft u een nest met rupsen in uw tuin? Bestrijd de rupsen niet zelf. Neem voor het verwijderen van de rupsen en nesten op uw eigen terrein contact op met een boomverzorgingsbedrijf. De kosten voor het verwijderen van de nesten op uw terrein zijn voor uw eigen rekening.

Extra informatie

Gezondheidsklachten door eikenprocessierups

Huidklachten

Na contact met de brandharen kunnen normaliter binnen 8 uur huidklachten ontstaan zoals jeuk, roodheid en pijnlijke bultjes (soms gevuld met vocht). Vaak ontstaan deze reacties op de onbedekte huid, maar door versleping met bijvoorbeeld zweet kan dit ook plaatsvinden op de bedekte huid. De bultjes kunnen lijken op muggenbulten. Wanneer men deze klachten heeft kan men de huid strippen met plakband, goed wassen en spoelen (douchen mogelijk afhankelijk waar men de klachten heeft). Het is belangrijk om niet te gaan krabben omdat dit mogelijk tot verergering van de huidklachten leidt. De jeuk is tegen te gaan met verzachtende crème op basis van Aloë Vera, Calendula, menthol of Eucalyptus.

Luchtwegen

Na inademing kunnen brandharen ook irritatie of ontsteking geven van het slijmvlies van de bovenste luchtwegen (neus, keel en bovenste gedeelte luchtpijp). De klachten lijken op een neusverkoudheid. Tevens kunnen mensen ook klagen over pijn in de keel en eventuele slikstoornissen, in sommige gevallen is er sprake van kortademigheid. Daarnaast kunnen er zich algemene klachten voordoen, zoals braken, duizeligheid, koorts, algehele malaise. Bij dit soort klachten is het verstandig om naar de huisarts te gaan.

Oogklachten

Bij oogklachten moet men de ogen eerst goed spoelen met handwarm water. Probeer niet in de ogen te wrijven. Bij blijvende klachten moet men contact opnemen met de huisarts.

Kijk voor meer informatie op: www.rivm.nl/eikenprocessierups of op https://processierups.nu.