Evenement organiseren

Een 'evenement' is 'een voor elk publiek toegankelijke verrichting van vermaak of samenkomst'. Bijvoorbeeld een braderie, kermis, straatfeest, buurtbarbecue, optocht, festival, filmopnames (buiten de privésfeer), open dag, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg. Voor het organiseren van een evenement doet u een melding of vraagt u een evenementenvergunning aan. Een aantal voorwaarden bepalen of u alleen een melding doet of een aanvraag voor een evenementenvergunning. 

Melding kleinschalig evenement

Voorwaarden kleinschalig evenement

 • het evenement duurt één dag
 • het aantal aanwezigen is niet meer dan 150 personen
 • het evenement wordt gehouden tussen 10.00 en 24.00 uur
 • er is geen muziek voor 07.00 uur of na 24.00 uur
 • het evenement is niet op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats van een doorgaande weg
 • het evenement is geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
 • er worden alleen maar kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25m2 per object
 • er is een organisator aanwezig

Voldoet uw evenement aan alle voorwaarden? Dan doet u minimaal 10 werkdagen voor het evenement een online melding kleinschalig evenement

Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden voor een melding? Vraag dan een vergunning aan.

Aanvraagtermijnen evenementenvergunning

 • Categorie A-evenement: minimaal 8 weken voor het evenement
 • Categorie B-evenement: minimaal 12 weken voor het evenement
 • Categorie C-evenement: minimaal 14 weken voor het evenement

Een evenementenvergunning aanvragen

Een evenementenvergunning vraagt u aan met het online aanvraagformulier voor een evenementenvergunning. In het formulier vragen wij om de volgende formulieren te uploaden of aan te vragen.

Evenement aanmelden voor evenementenkalender

 1. Meld het evenement vóór 1 november aan voor de evenementenkalender met het online formulier aanmelden evenementenkalender
 2. In december stellen wij de evenementenkalender vast. Goedgekeurde evenementen staan op de evenementenkalender. Staat uw evenement er niet op? Dan nemen wij telefonisch contact met u op om te kijken wat eventueel wel mogelijk is
 3. Is uw evenement wel geplaatst? Dan ontvangt u een brief met daarin de aanvraagtermijn voor uw evenement

Hoe gaat het verder na de aanvraag?

Als wij uw vergunningsaanvraag hebben ontvangen controleren wij of de aanvraag compleet is. Is dit niet het geval dan vragen wij u de aanvraag aan te vullen. Een complete aanvraag toetsen wij aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Evenementen zijn onderverdeeld in categorie A, B of C. In welke categorie uw evenement valt, hangt onder andere af van de risico’s die het evenement met zich meebrengt. Bijvoorbeeld openbare orde, veiligheid, volksgezondheid, bescherming van het milieu, geluidsoverlast of verkeer.

 • Categorie A-evenement: heeft weinig impact op de openbare orde, de directe leefomgeving en het verkeer.
 • Categorie B-evenement: heeft een grote impact op de openbare orde, directe leefomgeving en het verkeer.
 • Categorie C-evenement: bij een C-evenement zijn er grote risico’s, is er een grote impact op de openbare orde, gaat het om een groter gebied dan de directe leefomgeving en zijn er regionale gevolgen voor het verkeer. Wij vragen bij een C-evenement ook advies aan verschillende adviseurs. Naar aanleiding van deze adviezen besluiten wij een vergunning wel of niet te verlenen.

Afhandeltermijn melding en evenementenvergunning

 • Categorie A-evenement: 8 weken
 • Categorie B-evenement: 12 weken
 • Categorie C-evenement: 14 weken

Alle termijnen kunnen eenmalig voor dezelfde periode verlengd worden. Wij brengen u hier op tijd van op de hoogte.

Wat zijn de kosten van een evenementenvergunning?

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning brengen wij kosten in rekening: leges. Per categorie is dat een ander bedrag.

 • Melding: gratis
 • Categorie A-evenement: € 116,20 in 2023
 • Categorie B-evenement: € 278,65 in 2023
 • Categorie C-evenement: € 1317,90 in 2023
 • Bij een ingetrokken vergunningsaanvraag betaalt u 50% van het oorspronkelijke bedrag

Voor het in behandeling nemen van aanvraag voor een evenementenvergunning bent u leges verschuldigd. Sommige evenementen kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van de leges indien het een niet-commerciële activiteit of evenement zonder enige vorm van winstoogmerk betreft en aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • de uitoefening van een niet-commerciële activiteit of het evenement ten doel stelt van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, educatieve, culturele aard te zijn, ter bevordering van het algemeen belang;
 • inkomsten gegenereerd mogen worden, waarbij die inkomsten ten goede komen voor instandhouding van de betreffende activiteit, het evenement of het goede doel, en niet tot doel heeft enige vorm van financieel gewin te boeken; en
 • waarbij de activiteit of het evenement in hoofdzaak wordt verricht door vrijwilligers.

Hoe komt u voor de vrijstelling in aanmerking

Als u in aanmerking wilt komen voor de vrijstelling dient u aan te tonen dat u aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Dat kunt u doen door bijvoorbeeld het aanleveren van de statuten (alleen bij vereniging en stichting) en de begroting van de activiteit of evenement. Deze stukken kunnen aangeleverd worden tot aan de besluitvorming (vergunning of weigering). Na besluitvorming kunt u geen aanspraak meer maken op de vrijstelling en bent u leges verschuldigd.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken. Op de pagina Bezwaar maken staat meer informatie over dit onderwerp.

Foodtrucks

Staat de foodtruck op eigen terrein? Dan kan dit niet zonder een incidentele standplaatsvergunning. Uw eigen terrein wordt dan namelijk door het plaatsen van een foodtruck, opengesteld voor publiek. Waardoor een vergunning nodig is.

Incidentele standplaatsen zijn standplaatsen voor een korte tijd. De aanvrager kan zelf een voorstel voor een locatie doen. De vergunning is eenmalig geldig en mag maximaal twee dagen worden ingenomen. Incidentele standplaatsvergunningen worden per kwartaal eenmalig verleend voor de duur van maximaal twee dagen achtereen.

Een standplaatsvergunning vraagt u aan op de informatiepagina Standplaats aanvragen.

Straatfeest

Gaat u een straatfeest organiseren? U heeft geen vergunning nodig voor een straatfeest als u voldoet aan de voorwaarden voor een melding. De voorwaarden voor een melding vindt u bij de algemene informatie over melden. Wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet is een melding niet genoeg. In dat geval vraagt u een evenementenvergunning aan.

Rommelmarkt

Wilt u een rommelmarkt organiseren? Afhankelijk van de locatie moet u dit melden of een vergunning aanvragen. Voor het laten horen van muziek of het verkopen van alcoholische dranken vraagt u een aparte vergunning of ontheffing aan.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via apv@heuvelrug.nl of via (0343) 56 56 00.