Wat is het?

Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Vraag dan een evenementenvergunning aan in de gemeente waar u het evenement wilt houden. 

Klein evenement, wel of niet een vergunning nodig

U heeft geen vergunning nodig voor een evenement als:

 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen
 • het evenement tussen 10.00 uur en 24.00 uur plaatsvindt
 • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 24.00 uur
 • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats van een doorgaande weg of een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten
 • er alleen maar kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 12 m2 per object
 • er een organisator is

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, dan is geen vergunning nodig, wel moet u een melding doen.

U kunt eenvoudig bepalen of een melding voldoende is met het stappenplan. Vul de vragenlijst in om te bepalen of een evenementenvergunning nodig is of niet. Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een ontheffing voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet is een melding niet genoeg. In dat geval vraagt u een evenementenvergunning aan.

Indieningstermijn

De indieningstermijn verschilt per type evenement.

Categorie A-evenement

Alleen de politie en de afdeling Wijkbeheer van de gemeente brengen advies uit. Bij dit type evenementen is geen inzet van de politie nodig en worden geen wegen (tijdelijk) afgesloten. De minimale indieningstermijn is 4 weken.

Voorbeelden van dit type evenement:

 • toertochten (zonder wedstrijdkarakter);
 • wandelmarsen;
 • lampionoptochten;
 • boekenbeurs op eigen terrein.

Categorie B-evenement

Politie, de afdeling Wijkbeheer, de veiligheidsregio, de omgevingsdienst en diverse adviseurs van de gemeente brengen advies uit. Voor dit type evenementen geldt dat inzet van de politie nodig is, er sprake kan zijn van bepaalde risicofactoren en dat er verkeersmaatregelen genomen moeten worden. De minimale indieningstermijn is 8 weken.
Voorbeelden van dit type evenement:

 • evenementen met betrekking tot sport en spel;
 • carnavalsoptocht;
 • kleinschalige beurzen en (feest)markten.

Categorie C-evenement

Vergunningaanvraag voor een grootschalig en complex evenement (diverse activiteiten op 1 of meerdere dagen). Voor dit type evenement is inzet van de politie nodig. Er zijn verhoogde risicofactoren. De indieningstermijn is minimaal 14 weken.

Voorbeelden van de verhoogde risicofactoren:

 • de doelgroep heeft een fysieke of verstandelijke beperking;
 • het evenement wordt bij of op ijs of water georganiseerd;
 • het betreft een evenement dat voor kinderen wordt georganiseerd;
 • er wordt gebruik gemaakt van tent(en) waarin meer dan 50 personen kunnen verblijven;
 • er wordt alcohol wordt geschonken;
 • er worden (tijdelijk) wegen afgesloten;
 • er wordt professioneel vuurwerk afgestoken;
 • er wordt gebruik gemaakt van springkussens en/of klimmuren.

Voorbeelden van dit type evenement zijn:

 • viering van Koninginnedag;
 • kermissen;
 • corso’s;
 • vliegshows;
 • muziekfestivals (binnen en buiten);
 • braderieën;
 • controversionele evenementen en extreme sportevenementen.

Bibob

Vraagt u een een vergunning aan voor een vechtsportgala dan levert u bij de aanvraag ook een volledig ingevuld Bibob-formulier in.

Wat kost het?

Legesbedragen voor commerciële evenementen

U betaalt een bedrag aan leges afhankelijk van de categorie waarbinnen het evenement valt. De actuele legestarieven staan in de legestabel.

Kosten bij intrekken vergunningaanvraag

Wanneer de vergunningaanvraag wordt ingetrokken brengen wij 50% van de oorspronkelijke heffing in rekening. 

Legesvrije aanvragen voor niet-commerciële evenementen

A. Aanvragen voor een evenementenvergunning van non-profitorganisaties, die binnen de gemeente zijn gevestigd. In de statuten van deze organisatie staat ook het volgende opgenomen.

 • De activiteiten van de organisatie bevorderen het algemeen belang, op het gebied van maatschappelijke-, sociale-, liefdadige-, godsdienstige- en culturele aard.
 • De activiteiten worden hoofdzakelijk verricht door vrijwilligers.

B. Aanvragen tot vergunning, ontheffing of toestemming voor een:

 • Collectevergunning
 • Niet-commerciële kledinginzameling.
 • Niet-commerciële standplaatsvergunning voor één dag.
 • Niet-commerciële evenementenvergunning
 • Niet-commerciële muziek/geluidsontheffing voor één dag.
 • Stookontheffing voor snoeihout van elzen en willigen bij landschapsonderhoud door vrijwilligers.

Maak een afspraak

Vul voordat u een afspraak maakt een korte vragenlijst in om te zien of u een evenementenvergunning nodig heeft of niet. Wanneer uit de vragenlijst blijkt dat u een evenementenvergunning moet aanvragen dan maakt u via de link hieronder rechtstreeks een afspraak. 

Maak een afspraak.

Hoe lang duurt het?

De beslistermijn is uiterlijk 8 weken. Deze termijn maximaal 8 weken worden verlengd. Wij brengen u hiervan schriftelijk op de hoogte.

Extra informatie

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Soms kunt u een subsidie aanvragen voor een evenement. Meer informatie over subsidies