Utrechtse Heuvelrug en Zeist onderzoeken de kansen voor een nieuwe kern in het stationsgebied Driebergen-Zeist. Het maken van een gebiedsvisie is de eerste stap in de voorbereiding op een mogelijke gebiedsontwikkeling. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden.

Inhoudelijke voorwaarden

We starten niet met een leeg vel papier: in 2023 besloten de gemeenteraden over de inhoudelijke voorwaarden, zie hiervoor het Plan van Aanpak(externe link). De uitgangspunten zijn wonen en werken op een manier die past bij de natuur en het landschap. Met aandacht voor het ontwikkelen van het OV-knooppunt, duurzame mobiliteit, het bouwen van een gemeenschap én met kwaliteit voor de toekomst. Hoe, waar en hoeveel dat gaan we met elkaar onderzoeken.

Op de projectenwebsite SamenwerkenAanDriebergen-Zeist(externe link) kunt u het proces volgen.

Onderliggende documenten:

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Stationsgebied Driebergen-Zeist' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Aanmelden nieuwsbrief(externe link)

Doelen en ambitie

In Utrechtse Heuvelrug en Zeist is grote behoefte aan woningen, kantoorlocaties en werkruimtes die goed bereikbaar zijn via het openbaar vervoer. Het stationsgebied Driebergen-Zeist biedt hier volop kansen voor. Vooral omdat het station pas helemaal is vernieuwd tot een modern, compact openbaar vervoersknooppunt.

De ontwikkeling van het stationsgebied kan ook mogelijkheden bieden om meer gebruik te maken van manieren voor duurzame mobiliteit. Daarnaast is het gebied geschikt om het Kromme Rijngebied en de Heuvelrug landschappelijk en ecologisch te verbinden. 

Samen mogelijkheid nieuwe kern onderzoeken

De 2 buurgemeenten onderzoeken samen de kansen voor het ontwikkelen van een nieuwe kern. Een kern die:

  1. bijdraagt aan het goede leven in Utrechtse Heuvelrug en in Zeist
  2. bijdraagt aan de opgaven van de regio Utrecht
  3. past bij de Toekomstvisie Utrechtse Heuvelrug en de Propositie van Zeist(externe link)

Denk met ons mee

Het participatieproces voor het maken van de gebiedsvisie is begonnen. Op samenwerkenaandriebergen-zeist.nl(externe link) staat alle actuele informatie over dit project. Hier staat ook welke stappen we wanneer zetten en hoe en waarover u kunt meedenken. Samen zetten we Driebergen-Zeist op de kaart!

Via de nieuwsbrief ontvangt u uitnodigingen en informatie over het proces.

Uitgangspunten participatie

Alle uitgangspunten, doelen en participatiemomenten staan in de Participatieaanpak gebiedsvisie Driebergen-Zeist (pdf, 1 MB)(externe link). Die is gebaseerd op de uitgangspunten van de participatieaanpak Sluit je aan? van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en het Handvat Participatie(externe link) van de gemeente Zeist.