Toekomstvisie

Er speelt veel in onze gemeente. Er is veel vraag naar woningen, het moet duurzamer en er wordt steeds meer van inwoners verwacht. Tegelijkertijd is de gemeentelijke huishoudpot krap. We zullen dus keuzes moeten maken. Daarom is er in het afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een visie op de toekomst. 

Totstandkoming Toekomstvisie

Inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug vroegen zich af wat voor gemeente we in de toekomst willen zijn. Velen hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden en samen met de gemeente is een visie op de toekomst ontwikkeld. De groene omgeving, zorg voor elkaar en duurzaamheid binden ons.

Op  5 oktober 2021 heeft het college besloten de Toekomstvisie aan te bieden aan de raad ter vaststelling. Op 20 december heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie, met bijbehorende moties en amendementen vastgesteld. Het participatietraject dat is afgelegd voor het opstellen van de visie, met de verslagen, ziet u onderaan de pagina. Daar treft u ook alle documenten. 

Nu begint het

Met het vaststellen van de Toekomstvisie is het verhaal niet ten einde. Het is pas het begin. De Toekomstvisie benoemt ‘wat voor gemeente willen we zijn’. Nu komt het aan op het beantwoorden van de vraag ‘hoe gaan we dit toekomstperspectief uitvoeren’. Bij het opstellen van de toekomstvisie is met reeds lopende visietrajecten op het gebied van ruimte, sociale preventie en dorpsgericht werken samen opgetrokken. Die resultaten, waarin de Toekomstvisie verder wordt uitgewerkt, worden in de loop van 2022 verwacht. Ook wil de gemeente de dorpsdialogen met regelmaat gaan herhalen.

Verdere uitwerking

Verslagen van de dialoogsessies in 2021

  1. Afgerond: Maarn en Maarsbergen -

  2. Afgerond: Leersum -

  3. Afgerond: Jongerendialoog -

  4. Afgerond: Doorn -

  5. Afgerond: Driebergen-Rijsenburg -

  6. Afgerond: Amerongen en Overberg -

  7. Afgerond: Terugkoppelbijeenkomst Toekomstvisie - 14 september 2021

  8. Afgerond: 4 november - Beeldvormende sessie Gemeenteraad