De gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt een toekomstvisie. Een visie op wat voor gemeente we zijn, maar vooral ook willen zijn. Niet alleen nu, maar ook over pakweg twintig jaar. Die visie kan en wil de gemeente niet alleen bedenken. Daarvoor bent u als inwoner hard nodig. Want de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn we samen.

Vanaf de zomer in 2020 gingen we met inwoners in gesprek over de te maken keuzes. De komende maanden gaan we verder met de tweede fase: de dorpsparticipatie. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties. De belangrijkste vraag is:

“Wat is ervoor nodig om de dorpen ook in de toekomst (2040) vitaal, toekomstbestendig en aantrekkelijk te houden?”

Waarom is er een toekomstvisie nodig?

Er komt veel op onze gemeente af. De vraag naar woningen is hoog, we moeten verduurzamen en er wordt steeds meer van inwoners verwacht. Tegelijkertijd is de gemeentelijke huishoudpot krap. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. De gemeente wil daarom samen met inwoners, ondernemers en organisaties een visie maken op onze toekomst. In die toekomstvisie bepalen we samen wat we het belangrijkste vinden voor onze gemeente. Het gaat over uw omgeving, dus praat vooral mee.

Wat wordt de toekomstvisie?

De toekomstvisie is een globale richtlijn voor alle beleid, visies, projecten en programma’s die in de jaren hierna opgesteld worden. Het is daarom belangrijk dat het een beknopt, aantrekkelijk en laagdrempelig product is. We denken bijvoorbeeld aan een klein boekwerkje/folder, al dan niet gecombineerd met een video. Oftewel: niet alles wat wordt opgehaald en besproken komt terug in het eindproduct toekomstvisie, maar nemen we mee in:

Dialoogsessies voorjaar 2021

 1. Afgerond: Maarn & Maarsbergen -

  Deze avond is afgelopen.

 2. Afgerond: Leersum -

  Deze avond is afgelopen.

 3. Nog te doen: Jongerendialoog -

 4. Nog te doen: Doorn -

 5. Nog te doen: Driebergen-Rijsenburg -

 6. Nog te doen: Amerongen & Overberg -

Heeft u een idee voor sociaal initiatief in uw dorp? Dan is dit uw kans! 

Onze gemeente heeft een goede sociale structuur, waar veel vrijwilligers zich inzetten voor elkaar en voor de samenleving. We kennen een rijk verenigingsleven, dat voor verbinding zorgt in onze dorpen. Maar we zien ook dat dit onder druk komt te staan. Het is voor onze gemeente steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Nog sterker dan voorheen hebben we de inzet van al onze inwoners nodig om samen een goede sociale structuur in onze dorpen te behouden en verder vorm te geven.

De gemeente heeft daarom geld beschikbaar gesteld om ideeën van en voor de samenleving op te zetten. Samen leven, is namelijk ook samen doen. We zoeken ideeën om samen te werken aan de volgende onderwerpen: 

 • Ouder worden: wat helpt om fijner ouder te worden in het dorp? Denk aan vrijwillige ouderenvervoer, boodschappenservice of initiatieven om eenzaamheid te voorkomen. 
 • Kwetsbare groepen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook kwetsbare personen (bijvoorbeeld met psychische klachten of verward gedrag) prettig kunnen wonen in uw dorp? Denk bijvoorbeeld aan een maatjesproject.  
 • Opvoeden: als ouder komen heel wat vragen op je af. Vragen waar andere ouders misschien ook mee te maken hebben. Hoe kunnen we uitdagingen in het opvoeden bespreekbaar maken en elkaar hierbij helpen? 

Waar u zoal kunt denken? Hieronder geven we drie voorbeelden.

Ouder worden

Stel u bent 80 jaar, we hopen uiteraard dat u nog mobiel bent en alles kunt doen wat u wilt. Maar wat als dat niet kan? Als u de trap in huis niet meer zo goed op kan komen of de boodschappen bij de supermarkt kan halen? En de badkamer ineens op een ijsbaan lijkt? Of u kunt niet goed de deur meer uit om uw vrienden en familie te bezoeken. En het lukt uw vrienden ook niet meer om bij u te komen. Hoe zorgt u dan toch voor ontmoeting? Denkt u hier wel eens over na?  

Wat zou u dan helpen om op een fijne manier ouder te worden in de Utrechtse Heuvelrug? Of wat zou u hiervoor willen opzetten?  

Kwetsbare groepen

Dit is Kees. Kees heeft een aantal jaar gewoond in een groep waar hij extra hulp kreeg bij zijn huishouden. Dit gaat heel goed en nu wil hij graag een eigen huis. Dit vindt hij wel spannend. Kees vindt het wel leuk als hij af en toe een praatje kan maken met zijn buren. Zijn broer vindt dit ook fijn, omdat hij dan weet dat de buren van Kees een oogje in het zeil houden. Kees vergeet soms huishoudelijke klusjes en het bij houden van zijn administratie is soms ook lastig, maar gelukkig helpt hier een hulpverlener hem bij.  

Wat voor initiatief zou Kees kunnen helpen om een fijne woonplek te krijgen in de Utrechtse Heuvelrug? 

Opvoeden en opgroeien op de Heuvelrug

Het is woensdagmiddag en Thomas gaat met zijn kinderen naar de speeltuin. Joep van 2 jaar en Lisa van 10 maanden in de wandelwagen. In de speeltuin komt Thomas de buurvrouw van twee huizen verder tegen. Ze vraagt hoe het gaat en hoe de eerste maanden met Lisa waren. Thomas vertelt dat ze een best zware tijd achter de rug hebben. Lisa huilde veel en vooral ’s nachts waren ze daar druk mee. Die gebroken nachten maakte het ook niet gezelliger in huis. Thomas zegt dat hij soms al wel verlangt naar dat zijn kinderen al wat ouder zijn. De buurvrouw geeft aan dat elke leeftijd zo zijn uitdagingen heeft. Haar gedachten zijn bij haar zoon Danny. Hij vindt zijn draai niet goed op school en ze vraagt zich af ze extra hulp moet zoeken.    

Heeft u een idee, dan horen we dat graag!  

U kunt uw idee indienen via dit formulier. Uw ideeën bespreken wij graag tijdens de online dialoogsessies die we in elk dorp organiseren. Welke initiatieven zijn kansrijk en hoe kunnen we hierin samenwerken? Ideeën die uiterlijk drie werkdagen voor de dialoogsessies plaatsvinden bij ons ingeleverd zijn, nemen we mee in de gesprekken tijdens de dialoogsessies. 

Wilt u liever eerst overleggen over uw idee?   

Mail dan uw naam en telefoonnummer naar Nadia Strieker of naar Marianne van der Mijden. Wij bellen u binnen 3 werkdagen terug.    

Hieronder vindt u de voorwaarden waar uw idee aan moet voldoen.

Voorwaarden waar uw idee aan moet voldoen

 • Het initiatief vindt plaats in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.  
 • Het initiatief kan niet zonder geld van de gemeente starten.   
 • Het initiatief helpt bij het oplossen van een probleem in de samenleving.    
 • U staat open voor samenwerking met organisaties die op hetzelfde terrein actief zijn.   
 • Het initiatief is nieuw.  
 • Het initiatief valt binnen de geldige wet en regelgeving.  

Download de kleurplaat

Kleurplaat voor kinderen

We zijn ook heel benieuwd naar de toekomstwensen van de kinderen in onze gemeente. Daarom hebben we een kleurplaat laten maken. Deze kunt u hieronder downloaden. Wat is de Utrechtse Heuvelrug waar uw kind van droomt? Geef het door via projectenplein@heuvelrug.nl

Gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat uit zeven karakteristieke dorpen in een heel gevarieerd landschap. Inwoners voelen zich veelal sterk verbonden met hun omgeving en met elkaar. Dat willen we graag zo houden: niet alleen nu, maar ook in de toekomst. In de toekomstvisie bepalen we samen wat we het belangrijkste vinden voor onze gemeente. Daarover gaan we de komende tijd graag met u in gesprek. We vroegen enkele inwoners alvast naar hun eigen visie.

Hoe denkt inwoner Paul Roncken over onze toekomst?

Paul Roncken

Paul Roncken is landschapsarchitect en lector aan de Wageningen Universiteit en is de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de Provincie Utrecht. Tien jaar geleden verhuisde hij vanuit de stad naar Doorn vanwege het landschap en door zijn verlangen onderdeel te worden van een gemeenschap. “Ik geniet enorm van al het moois in deze omgeving, maar ik betaal er niet of nauwelijks voor. Zo betalen we heel weinig voor de hoge kwaliteit (bron)water uit de kraan, we betalen veel te weinig WOZ om de openbare ruimte te onderhouden en de gemeenschap houdt niets over om het landschap en de natuur daaromheen te kunnen ontwikkelen. Wonen en parkeren is hier feitelijk gratis. Iedereen vindt het fijn dat het hartstikke goedkoop is hier, dat snap ik ook, maar eigenlijk klopt er niets van.”

“We moeten weer meer lokaal gaan regelen, en niet verwachten dat het Rijk altijd alles voor ons oplost. Lokaal zorgen, lokaal voedsel, een lokale ondernemersgeest, maar ook wonen en landschapszorg. Het is noodzakelijk dat de gemeente dat stimuleert en mensen en initiatieven verbindt, want ik denk niet dat dat uit zichzelf ontstaat. Inwoners zijn allemaal onderdeel van verschillende gemeenschappen: van hun straat, hun dorp en alle dorpen die samen de gemeente vormen. Maar een straat kan al heel gevarieerd zijn, dus de saamhorigheid in een hele gemeente is nog ingewikkelder. Zeker omdat – ondanks de fusie – veel dorpen deels nog hun eigen identiteit hebben behouden. Gelukkig hebben we ook dingen gemeen: we wonen hier allemaal met een bepaalde relatie tot het landschap om ons heen.”

“Ik woon niet alleen in mijn eigen huis, maar ik woon ook aan de dijk, of aan het bos. Dat is je woonomgeving – en daar zou je je voor in moeten zetten, net als je doet voor je kerk of je sportvereniging. Daar kun je ook zingeving vandaan halen. Deze sociale netwerken moeten gevoed worden. En voor mensen die hier vanuit de stad komen wonen, moet het aantrekkelijk en makkelijk zijn om zich daarbij aan te sluiten en zich dus ook in te gaan zetten voor hun omgeving. Daardoor wordt de gemeenschap hechter.”

“Er zijn best veel sociale netwerken binnen de dorpen van Utrechtse Heuvelrug. De uitdaging is om die netwerken met hetzelfde gemak als het gebruik van je smartphone met elkaar te verbinden, zodat we elkaar met het grootste gemak een dienst kunnen bewijzen. Vanuit het besef: dit is waar wij wonen en dit is het leven dat we hier ontwikkelen. Om dat te verbeteren, moet je ook het fysieke netwerk verbeteren: dus fantastische fietsverbindingen, openbare ruimte en openbaar vervoer. Maar ook een soort leef servicepakket: waardoor je als (nieuwe) inwoner meteen betrokken raakt bij een landgoed, een stuk bos of een ander onderdeel van dit landschap. Door abonnementen af te sluiten bijvoorbeeld, waarbij mensen die het niet kunnen betalen hun uren in kunnen zetten als vrijwilliger - wat historisch ook de oude cultuur was in de afzonderlijke dorpen. Daarmee kies je ervoor om hier te wonen en onderdeel te zijn van de gemeenschap. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat het die kant op gaat in Nederland.”

 

Hoe denkt inwoner en ondernemer Marcha van Merrienboer over onze toekomst?

Marcha van Merrienboer

Marcha van Merrienboer is yogadocent en ademcoach in Amerongen. De Rijnkapel is haar uitvalsbasis, waar ze ook als vrijwilliger bij betrokken is. “Ik ben dankbaar voor de mooie plek waar ik woon; omgeven door bossen en het water. Het is belangrijk om het bewustzijn in onze gemeente te vergroten, dat we zorgzaam om moeten gaan met onze omgeving. Wees blij en geniet elke dag dat je hier woont.”

Als ademcoach helpt Marcha mensen hun longcapaciteit beter te benutten en voor haar leefomgeving ziet ze veel buitenruimte die we met z’n allen nog beter kunnen gebruiken. “Er is hier ruimte om veel te doen – alleen of met anderen. In het bos zijn wandelpaden, mountainbike routes – en er wordt veel buiten gesport. Onlangs heeft zij bijvoorbeeld yogalessen gegeven in de kasteeltuin. Ik hoop dat we de plekken die er zijn goed blijven benutten. Een mooie uitdaging voor de gemeente om dat aan te jagen: ga naar buiten en geniet, samen met anderen!”

“Er zijn al redelijk veel vrijwilligers initiatieven in onze gemeente. Zelf ben ik vrijwilliger bij de Rijnkapel, een plek voor inspiratie en ontmoeting. In Antwerpen zijn “Samen-tuinen” opgezet: tuinen waar mensen samen ecologisch tuinieren. Dat gaan we ook bij de Rijnkapel doen. Daarvoor moeten we het eerst leegruimen en om daarna eetbare planten, bloemen en kruiden  te planten. En natuurlijk een plek waar je kunt zitten met elkaar. Ik hoop dat we daarmee ook anderen inspireren om hun eigen tuin aan te pakken of om mee te werken en genieten in de tuin van de Rijnkapel. Het ontbreekt soms aan kennis, maar je kunt vrij eenvoudig ook in je eigen tuin de biodiversiteit vergroten. Als veel mensen dat doen, gaat onze hele gemeente erop vooruit.

 

Winnaar prijsvraag 

Sarah (11 jaar) met tasje waar haar gewonnen prijs in zit

Winnaar prijsvraag 

Sarah (11) uit Leersum is de trotse winnaar van de prijsvraag voor de Toekomstvisie die Gemeente Utrechtse Heuvelrug eerder dit jaar uitschreef onder jongeren. Met haar tekening liet ze weten dat de speeltuin in haar wijk belangrijk is. ,,Ik vond het leuk om te doen. We spelen daar vaak, met broertjes en zusjes en vriendjes. Ik wil dat jongere kinderen daar straks ook nog kunnen spelen.” 

 

Dit vinden de jongeren

Jelle van Jongerenwerk Utrechtse Heuvelrug maakte samen met jongeren in Fort Doorn een filmpje over hun visie op de toekomst van onze gemeente. Wat vinden zij belangrijk? En hebben ze nog creatieve ideeën? In dit filmpje geven ze in ieder geval een eerste aanzet, tijdens een brainstorm.

Waarom vragen we u mee te denken over onze toekomst?

Rolinka, Marijke, Marianne en Gerjan vertellen het u graag.