De Toekomstvisie voor onze gemeente is bijna af. De afgelopen periode bogen inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zich over de vraag: wat voor gemeente willen we in de toekomst zijn? Het resultaat: een gezamenlijke concept-Toekomstvisie op het Utrechtse Heuvelrug van 2040.

Hoe ziet de Toekomstvisie eruit?

Deze Toekomstvisie is een product van en voor de samenleving. Inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen hebben in groten getale aangegeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun gemeente. Samen met de gemeente schetsten zij een stip aan de horizon. 

Op 5 oktober 2021 heeft het college besloten dat zij de Toekomstvisie aanbiedt aan de raad ter vaststelling. De beeldvormende sessie hiervoor is op 4 november. Met het vaststellen van de Toekomstvisie is het verhaal niet ten einde. Het is pas het begin. De Toekomstvisie benoemt ‘wat voor gemeente willen we zijn’. Nu komt het aan op het beantwoorden van de vraag ‘hoe gaan we dit toekomstperspectief realiseren’. Binnen het traject hebben reeds lopende visietrajecten op het gebied van ruimte, sociale preventie en dorpsgericht werken samen opgetrokken. Hun resultaten, waarin de Toekomstvisie verder wordt uitgewerkt, worden in de loop van 2022 opgeleverd. Ook wil de gemeente de dorpsdialogen periodiek herhalen.

Verdere uitwerking

Waarom is de Toekomstvisie nodig?

Op onze gemeente komt veel af. Er is veel vraag naar woningen, het moet duurzamer en er wordt steeds meer van inwoners verwacht. Tegelijkertijd is de gemeentelijke huishoudpot krap. We zullen dus keuzes moeten maken. Velen van u dachten de afgelopen tijd mee over de Toekomstvisie van onze gemeente. 

Wethouders Hans Waaldijk en Rob Jorg blikken terug op het proces: de enquêtes, dorpsgesprekken, dialogen, kleurplaten en nog veel meer op onze gezamenlijke visie, van en voor de samenleving. De groene omgeving, zorg voor elkaar en duurzaamheid binden ons. Deze waarden nemen we mee naar de toekomst in al onze dorpen. 

Dialoogsessies voorjaar 2021

 1. Afgerond: Maarn en Maarsbergen -

 2. Afgerond: Leersum -

 3. Afgerond: Jongerendialoog -

 4. Afgerond: Doorn -

 5. Afgerond: Driebergen-Rijsenburg -

 6. Afgerond: Amerongen en Overberg -

 7. Afgerond: Terugkoppelbijeenkomst Toekomstvisie - 14 september 2021

 8. Nog te doen: 4 november - Beeldvormende sessie Gemeenteraad

Heeft u een idee voor sociaal initiatief in uw dorp? Dan is dit uw kans!

Onze gemeente heeft een goede sociale structuur. Veel vrijwilligers en een rijk verenigingsleven. Dat zorgt voor verbinding in onze dorpen. We zien ook dat dit onder druk staat. Het is voor onze gemeente ook steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Meer dan ooit hebben we de inzet van al onze inwoners nodig om de goede sociale structuur in onze dorpen te houden én nog meer vorm te geven.

Samen leven is ook samen doen. Er is geld beschikbaar voor 'ideeën van en voor de samenleving' op te zetten. Ideeën om samen te werken aan de volgende onderwerpen:

 • Ouder worden: wat helpt om fijner ouder te worden in het dorp? Bijvoorbeeld vrijwillig ouderenvervoer, boodschappenservice of initiatieven om eenzaamheid te voorkomen
 • Kwetsbare groepen: hoe zorgen we ervoor dat ook kwetsbare personen (bijvoorbeeld met psychische klachten of verward gedrag) prettig kunnen wonen? Denk bijvoorbeeld aan een maatjesproject
 • Opvoeden: als ouder komen er heel wat vragen op u af. Vragen waar andere ouders misschien ook mee te maken hebben. Hoe maken we uitdagingen in het opvoeden bespreekbaar?

U kunt uw idee tot drie werkdagen voor de dialoogsessies via dit formulier bij ons indienen. Wij bespreken ze tijdens de online dialoogsessies. Welke initiatieven zijn kansrijk en hoe kunnen we hierin samenwerken.

Liever eerst overleggen over uw idee?

E-mail uw naam en telefoonnummer naar Nadia Strieker of naar Marianne van der Mijden. Wij bellen u binnen 3 werkdagen terug.

 

Hieronder drie voorbeelden van een sociaal initiatief

 

Ouder worden

Stel u bent 80 jaar, we hopen uiteraard dat u nog mobiel bent en alles kunt doen wat u wilt. Maar wat als dat niet kan? Als u de trap in huis niet meer zo goed op kan komen of de boodschappen bij de supermarkt kan halen? En de badkamer ineens op een ijsbaan lijkt? Of u kunt niet goed de deur meer uit om uw vrienden en familie te bezoeken. En het lukt uw vrienden ook niet meer om bij u te komen. Hoe zorgt u dan toch voor ontmoeting? Denkt u hier wel eens over na?  

Wat zou u dan helpen om op een fijne manier ouder te worden in de Utrechtse Heuvelrug? Of wat zou u hiervoor willen opzetten?  

Kwetsbare groepen

Dit is Kees. Kees heeft een aantal jaar gewoond in een groep waar hij extra hulp kreeg bij zijn huishouden. Dit gaat heel goed en nu wil hij graag een eigen huis. Dit vindt hij wel spannend. Kees vindt het wel leuk als hij af en toe een praatje kan maken met zijn buren. Zijn broer vindt dit ook fijn, omdat hij dan weet dat de buren van Kees een oogje in het zeil houden. Kees vergeet soms huishoudelijke klusjes en het bij houden van zijn administratie is soms ook lastig, maar gelukkig helpt hier een hulpverlener hem bij.  

Wat voor initiatief zou Kees kunnen helpen om een fijne woonplek te krijgen in de Utrechtse Heuvelrug? 

Opvoeden en opgroeien op de Heuvelrug

Het is woensdagmiddag en Thomas gaat met zijn kinderen naar de speeltuin. Joep van 2 jaar en Lisa van 10 maanden in de wandelwagen. In de speeltuin komt Thomas de buurvrouw van twee huizen verder tegen. Ze vraagt hoe het gaat en hoe de eerste maanden met Lisa waren. Thomas vertelt dat ze een best zware tijd achter de rug hebben. Lisa huilde veel en vooral ’s nachts waren ze daar druk mee. Die gebroken nachten maakte het ook niet gezelliger in huis. Thomas zegt dat hij soms al wel verlangt naar dat zijn kinderen al wat ouder zijn. De buurvrouw geeft aan dat elke leeftijd zo zijn uitdagingen heeft. Haar gedachten zijn bij haar zoon Danny. Hij vindt zijn draai niet goed op school en ze vraagt zich af ze extra hulp moet zoeken.    

Heeft u een idee, dan horen we dat graag!  

Voorwaarden waar uw idee aan moet voldoen

 • Het initiatief is binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
 • Het initiatief kan niet zonder geld van de gemeente starten.
 • Het initiatief helpt bij het oplossen van een probleem in de samenleving
 • U staat open voor samenwerking met organisaties die op hetzelfde terrein actief zijn
 • Het initiatief is nieuw
 • Het initiatief valt binnen de geldige wet- en regelgeving

Laatste nieuws