De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn werkzaamheden en adviseert de raadsleden en commissieleden. Inwoners, bedrijven of organisaties kunnen ook met vragen bij de griffie terecht. Bijvoorbeeld over hoe de gemeenteraad werkt, als u wilt meepraten tijdens een vergadering of als u wilt weten hoe u het beste invloed kunt uitoefenen op de besluiten van de gemeenteraad. De griffie is aanwezig bij alle vergaderingen van de gemeenteraad. De griffier zit tijdens de vergaderingen altijd naast de voorzitter.

De griffie bestaat uit:

  • Walter Hooghiemstra (griffier)
  • Brenda Bouwhuis (plaatsvervangend griffier)
  • Leanne Verbeek (griffiemedewerker)

Bereikbaar via griffie@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00.