Gemeenteraad

groepsfoto

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van een gemeente en controleert het college van burgemeester en wethouders en stelt voorwaarden aan de uitvoering. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. De raadsvergaderingen zijn openbaar. 

Avonden van de raad voorlopig online

Voorlopig zijn de avonden van de gemeenteraad online. U kunt via Microsoft Teams in gesprek met de gemeenteraad. Aanmelden voor een beeldvormende vergadering kan tot 24 uur voordat de vergadering begint. U ontvangt dan van ons de link naar de vergadering. U kunt uw bijdrage ook ruim voor de vergadering aanleveren per e-mail. Zo komt u tijdens de bespreking snel tot de kern van uw betoog.

Op de hoogte blijven

  • Op de hoogte blijven van aankomende vergaderingen?
  • Bent u geïnteresseerd in bepaalde politieke thema’s en wilt u hierover updates ontvangen?

Met een account kunt u aangeven welke thema’s u interessant vindt. U krijgt dan automatisch updates bij nieuws.

Profiel voor raadsinformatie maken