Nu er voor provincie en gemeenten een opgave ligt om tot 2040 minstens 200.000 extra inwoners te huisvesten, is alles erop gericht dat de balans tussen natuur en recreatie intact blijft. Dat is de focus van de bovenregionale samenwerking Groen Groeit Mee. Een samenwerking waar we ons met elkaar hard maken voor het behoud én de uitbreiding van groen. Zodat groen evenredig en randvoorwaardelijk mee groeit met andere ontwikkelingen.

Regionale afspraken

Provincie Utrecht, U10, Regio Amersfoort, het Utrechtse deel van de Regio Foodvalley en de vier Utrechtse waterschappen werken onder regie van de provincie samen aan Groen Groeit Mee. Met elkaar hebben wij een stevige ambitie neergezet. Samen met inwoners, beheerorganisaties, landbouw en andere partijen, verspreid over de provincie, willen wij extra groen realiseren én natuur en landschap behouden en versterken. Met Groen Groeit Mee slaan wij de handen ineen voor een samenhangend regionaal groenplan, dé randvoorwaarde voor verdere verstedelijking en vooral een vitale en aantrekkelijke regio.

Meer en goed bereikbaar groen

De provincie Utrecht groeit de komende jaren flink. Daarom hebben veel verschillende overheden en organisaties het Groen Groeit Mee pact ondertekend. Hierin staat dat we er samen voor zorgen dat bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de groenontwikkeling evenwichtig en volwaardig mee wordt genomen. Zo dragen we al in meer dan vijftig groene programma's gezamenlijk zorg voor natuur, landschap en cultureel erfgoed. Creëren we meer groen. Worden recreatieve groenvoorzieningen makkelijk bereikbaar voor iedereen. En beschermen we tegelijkertijd de natuur door zonering. Op deze manier zorgen we nu én straks voor een gezonde leefomgeving en verduurzaming van de gehele provincie Utrecht.