Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit. Bijvoorbeeld illegale hennepteelt, drugshandel, mensenhandel, gedwongen prostitutie of arbeidsuitbuiting, criminele motorbendes, bedreiging en intimidatie, zorgfraude en vastgoedfraude. Criminelen maken soms misbruik van vergunningen of subsidies om daarmee bijvoorbeeld geld wit te wassen. Daarnaast kunnen ondernemingen gebruikt worden voor illegale activiteiten.

Meld uw vermoedens van ondermijning

Melden bij de politie

Vermoedens van criminaliteit kunt u melden bij de politie: 0900 88 44.

Anoniem melden

Wilt u liever niet bij de gemeente en/of de politie een melding doen? Dan kunt u ook terecht bij Meld Misdaad Anoniem(externe link). Dit is geen politie, maar een onafhankelijke organisatie met een meldpunt. Dat kan ook telefonisch 0800 70 00.

Gaat het om spoed of heterdaad? Bel dan altijd 112.

Gevaar van ondermijning

Criminelen ondermijnen onze samenleving en brengen daarmee inwoners in gevaar. Het kweken van hennep en de productie van synthetische drugs zijn levensgevaarlijk. De kans op brand, ontploffing, stank- en wateroverlast is zeer groot. Telers en laboranten worden daarnaast steeds vaker slachtoffer van geweldsdelicten. Dit zorgt voor onveilige situaties in de buurt. Ook worden jonge mensen, soms nog kinderen, gebruikt als bijvoorbeeld drugskoerier en worden zij op die manier het criminele circuit ingezogen.

Samen met de politie en het Openbaar Ministerie hebben wij de aanpak van ondermijnende criminaliteit tot speerpunt nummer één verklaard voor de komende vier jaar. Hiervoor werkt de gemeente samen met de politie en andere partners aan de aanpak van ondermijning en voert gezamenlijk controles uit. Wanneer er drugs worden gevonden of sprake is van andere criminele activiteiten wordt het gebouw gesloten. Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken.

Criminele activiteiten vinden stiekem plaats. Daarom duurt het soms lang voordat de gemeente of politie deze ontdekt. U kunt meehelpen om ondermijning tegen te gaan door op te letten. Dat kan anoniem.

Ondermijning tussen de weilanden