Omschrijving

Dit plan heeft betrekking op het dagrecreatieterrein Doornse Gat, aan de Leersumsestraatweg in Doorn. De gemeenteraad heeft een prijsvraag uitgeschreven voor ‘de beste toekomstvisie voor het Doornse Gat’. Deze prijsvraag is gewonnen door de familie Van der Valk met het concept 'Speel- en chillbos'.

Het Recreatieschap heeft die visie omarmd en verwerkt in een principeverzoek aan de gemeente. Het college heeft daarover zijn principe-instemming uitgesproken. Vervolgens is samen met de gemeente een projectplan en een inschrijfleidraad opgesteld. Na publicatie van een openbare inschrijving hebben negen belangstellende ondernemers gereageerd en een businessplan ingediend. Uiteindelijk heeft een selectiecommissie het huidige plan ‘Natuurbelevingspark het Doornse Gat’ uitgekozen.

Het plan voorziet in een theehuis/informatiecentrum, een theaterkuil en natuurlijke speelvoorzieningen, zoals een klimbos en een belevingspad. Het plan sluit aan bij de huidige recreatieve voorzieningen en heeft een laagdrempelig karakter: de toegang van het terrein blijft gratis en de mogelijkheden voor dagrecreatie (picknick, dag-kamperen) blijven behouden.

Planning

Op dit moment is een concept bestemmingsplan in voorbereiding. Naar verwachting kan het bestemmingsplan in de eerste helft van 2024 worden vastgesteld, waarna alle voorzieningen kunnen worden gerealiseerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Antoine Bijl via (0343) 56 56 00 of info@heuvelrug.nl.