Vangt u vluchtelingen uit Oekraïne op? Dan komen er ongetwijfeld vragen naar voren waar u geen antwoord op heeft. Op deze pagina hebben wij daarom de veelgestelde vragen én de antwoorden daarop, voor u op een rij gezet.

Lees ook de handreiking van de rijksoverheid over particuliere opvang.

Wat moet ik doen als ik Oekraïense vluchtelingen in huis wil nemen?

Laat dit weten aan organisatie Take Care bnb. Zij screenen en vragen een Verklaring Omtrent Gedrag. Daarna registreren zij uw aanbod.

Takecarebnb verwees in een e-mailbericht aan het gastgezin, door naar de gemeente voor een koppeling met een vluchteling. Dat klopt niet. Takecarebnb past de tekst aan en denkt na over hoe de koppeling tussen gastgezin en vluchteling het beste kan.

Ik heb mij ingeschreven bij Takecarebnb. Wanneer krijg ik een vluchteling in huis?

Takecarebnb registreert uw aanbod. Takecarebnb verwees in een e-mailbericht aan het gastgezin, door naar de gemeente voor een koppeling met een vluchteling. Dat klopt niet. Takecarebnb past de tekst aan en denkt na over hoe de koppeling tussen gastgezin en vluchteling het beste kan. Misschien dat de gemeente daar nog een rol in gaat krijgen maar dat is nu niet het geval. Vluchtelingen die nu particulier worden opgevangen kwamen daar vanuit andere initiatieven terecht en niet via Takecarebnb.

Ik heb een Oekraïense vluchteling in huis, wat nu?

Vul het registratieformulier in. Zo weten wij wie, waar onderdak heeft. Op basis van de gegevens in dit formulier neemt de afdeling Burgerzaken van de gemeente contact op voor een afspraak om in te schrijven in de Basisregistratie Personen.

Wat moet ik doen als ik onderdak geef aan een minderjarige Oekraïense vluchteling, zonder ouders in Nederland?

Neem in dat geval contact op met de gemeente via oekraine@heuvelrug.nl. De raad voor de kinderbescherming wordt dan ingeschakeld voor verdere begeleiding.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen naar school?

Basisonderwijs

Ja, u kunt contact opnemen met de lokale basisschool. Zij bieden op dit moment onderwijs. Het voorstel van de scholen is om een taalschool op te zetten. Tot die tijd stromen de kinderen voor onderwijs in bij de lokale basisschool.

Middelbaar onderwijs

De internationale schakelklas voor middelbaar onderwijs is in Utrecht bij Ithaka. Jongeren kunnen daar instromen. Meer informatie hierover https://www.ithaka-isk.nl/.

Hoe kunnen Oekraïense vluchtelingen een BSN-nummer krijgen?

Om een leefgeld uitkering te kunnen krijgen is een BSN-nummer nodig. Dat BSN-nummer krijgt men na inschrijving in de Basisregistratie Personen. Vul samen het registratieformulier op onze website in. Burgerzaken neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

De vluchtelingen in mijn gastgezin hebben geen Oekraïens paspoort. Hoe kan ik dat aanvragen?

U kunt hiervoor contact opnemen met de Oekraïense ambassade in Den Haag.

Krijg ik een vergoeding als ik vluchtelingen opvang?

Nee. U krijgt zelf geen vergoeding. De vluchteling krijgt wel extra leefgeld zodat zij kunnen bijdragen aan de kosten. Maak hierover samen afspraken.

Een leefgelduitkering aanvragen

Oekraïense vluchtelingen krijgen wekelijks leefgeld van de gemeente totdat de landelijke regeling rond is. Per volwassene en per kind krijgt men € 60 contant. Op de vaste ophaalmomenten kunt u daarvoor terecht bij Burgerzaken in het Cultuurhuis in Doorn. Een identiteitsbewijs is verplicht. De volwassenen halen zelf hun geld op. Geld voor kinderen kunnen we meegeven. Daarvoor moet u wel een identiteitsbewijs of geboortecertificaat van het kind waar u leefgeld voor vraagt laten zien. Een inschrijving in de basisregistratie is niet vereist. Een aanmelding bij de gemeente via het registratieformulier op de website wel.

Ophaalmoment voor leefgeld

  • Woensdag 11 mei 09.00 tot 12.00 uur

Hoeveel leefgeld gaan Oekraïense vluchtelingen krijgen?

Volgens de Rijksoverheid d.d. 21-3-2022.

'Zoals ook geldt voor de opvang van asielzoekers en vergunninghouders van het COA, is de hoogte van de toelage ongeveer 60 euro per week per persoon. De toelage voedsel is € 46,97 per persoon en de toelage voor kleding en andere persoonlijke uitgaven € 12,95 per week per persoon. Het gaat hierbij om de toelage voor zowel volwassenen als minderjarigen. De grootte van het gezin heeft geen invloed op de hoogte van deze toelage.     

Voor ontheemden uit Oekraïne die worden opgevangen in de particuliere opvang is een aanvullende verstrekking. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de COA-logeerregeling waarmee vergunninghouders (tijdelijk) kunnen logeren bij vrienden, familie of in een gastgezin. Met dit bedrag kan de ontheemde bijvoorbeeld kosten voor het openbaar vervoer betalen, activiteiten buitenshuis (zoals familie/vriendenbezoek, het doen van sport) betalen maar ook (vrijwillig) bijdragen aan de kosten van het gastgezin. Over dit laatste kunnen de ontheemde en het gastgezin gezamenlijk afspraken maken. Van een directe ‘onkostenvergoeding’ voor gastgezinnen is geen sprake.

Deze aanvullende verstrekking in de particuliere opvang is € 75 per persoon, per week. Wordt meer dan één ontheemde opgevangen door een gastgezin? Dan is dit bedrag voor de tweede ontheemde € 25 per week, en voor de derde en vierde ontheemde € 12,50 per week. De aanvullende verstrekking voor een gezin/groep ontheemden dat samen bij één gasthuishouden verblijft wordt nooit hoger dan € 125.'

Waar en hoe kunnen vluchtelingen uit Oekraïne een bankrekening openen?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen na aankomst in Nederland bij banken een betaalrekening openen. Dit kan bij iedere bank. Soms moet men daarvoor naar een servicepunt (ING), maar merendeels kan het online geregeld worden. Nodig is een Oekraïens paspoort èn een Nederlands BSN-nummer. Lees de informatie van alle banken in het Nederlands en Oekraïens.

Waarom hebben Oekraïners een Nederlandse bankrekening nodig?

Het leefgeld voor Oekraïners wordt vanaf 15 mei via de Regionale Sociale Dienst maandelijks overgemaakt op een Nederlandse bankrekening. Daarvoor moeten ze wel ingeschreven staan bij de gemeente.
 

Wat moet ik regelen als Oekraïense vluchtelingen huisdieren bij zich hebben? 

Dieren die meekomen moeten in Nederland onderzocht en geregistreerd worden. Kijk hiervoor op de website www.hulpvoordierenuitoekraine.nl

Is er gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen?

Er van uitgaande dat de meeste Oekraïners niet in het bezit zijn van een medische reisverzekering, heeft het ministerie van VWS besloten dat het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne volledig wordt vergoed via de Subsidieregeling Medisch Noodzakelijke Zorg voor Onverzekerden. Via de website van het CAK kunt u daar meer over vinden.

Ook de levering van hulpmiddelen valt onder deze subsidieregeling. Medipoint kan leveren en declareert dan zelf via deze subsidieregeling. Wanneer mensen uit Oekraïne gaan werken bij een Nederlands bedrijf, dan zijn zij wel verplicht om een Nederlandse Zorgverzekering af te sluiten. 

Hebben de Oekraïense vluchtelingen een eigen zorgverzekering nodig?

Dit wordt uitgezocht. Het is zeker wel verplicht als ze betaald werk gaan verrichten.

Mogen Oekraïense vluchtelingen werken?

Per 1 april hebben werkgevers geen werkvergunning meer nodig om Oekraïense vluchtelingen in dienst te nemen. Als de vluchteling gaat werken is een BSN-nummer noodzakelijk. U kunt hiervoor het registratieformulier op onze website invullen. Burgerzaken neemt vervolgens contact op om een afspraak te maken.

Als de vluchteling gaat werken is het verplicht om zelf een zorgverzekering af te sluiten.

Werk vinden

De organisatie Midden Utrecht Werkt Door kan helpen bij het vinden van werk. 

Kunnen Oekraïense vluchtelingen gratis met het openbaar vervoer reizen? 

Het reizen naar de opvanglocatie is voor Oekraïense vluchtelingen gratis. Wanneer een Oekraïense vluchteling een verblijf heeft op een opvanglocatie, dan kan niet meer gratis gereisd worden. Het leefgeld dat Oekraïense vluchtelingen ontvangen is ook bedoeld voor het betalen van vervoer voor dagelijkse dingen (o.a. om naar school of een winkel te gaan). Hiermee kan een openbaar vervoerkaart aangeschaft worden. Voor hulp bij het aanschaffen van een vervoerkaart, kunt u terecht bij de Vluchtelingen Werkgroep Utrechtse Heuvelrug. 

Autorijden met Oekraïns rijbewijs

Met een Oekraïens rijbewijs mag u 185 dagen in Nederland rijden. Daarna moet u opnieuw theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR.

Wat kan de bibliotheek Oekraïnse vluchtelingen bieden?

Op de website van bibliotheek Z-O-U-T staat een uitgebreid overzicht in de vorm van een padlet, van leesboeken, audioboeken en studiemateriaal voor volwassen en kinderen.

Als ik andere vragen heb, hoe kan ik die stellen?

U kunt deze mailen aan Oekraine@heuvelrug.nl

Veelgestelde vragen

Kijk ook op: antwoorden op veelgestelde vragen op de website van de Veiligheidsregio.