Vangt u vluchtelingen uit Oekraïne op? Dan komen er ongetwijfeld vragen naar voren waar u geen antwoord op heeft. Op deze pagina hebben wij daarom de veelgestelde vragen én de antwoorden daarop, voor u op een rij gezet.

Lees ook de handreiking van de rijksoverheid over particuliere opvang(externe link).

Bewijs van verblijf via de IND

Op de webpagina van Refugee Help(externe link) vindt u de nieuwste informatie over het ophalen van een bewijs van verblijf(externe link). Houd deze pagina dus goed in de gaten voor de meest recente informatie.

Tijdelijk terug naar Oekraïne of op bezoek/vakantie in een ander land

Als een Oekraïense vluchteling Nederland langer dan vier weken verlaat, dan is er geen recht meer op leefgeld. Leefgeld kan worden stopgezet door het invullen en indienen van een wijzigingsformulier van de RSD https://www.rsdkrh.nl/leefgeld-oekrainers(externe link).

Als men Nederland langer dan twee maanden gaat verlaten of permanent terugkeert, dan moet een uitschrijving uit de basisregistratie plaatsvinden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Publiekszaken via (0343) 56 56 00.

Hebben de Oekraïense vluchtelingen een eigen zorgverzekering nodig?

Vluchtelingen uit Oekraïne met een BSN vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Op de webpagina van Refugee Help(externe link) vindt u alle belangrijke informatie over de RMO.

Op de website van de Rijksoverheid leest u het nieuwsbericht over de veranderde zorgverzekering.(externe link) 

Er zijn folders beschikbaar over de zorgverzekering/RMO in Nederland voor Oekraïners(externe link). Zowel in het Engels, Oekraïens als Russisch zijn ze beschikbaar.

Kunnen Oekraïense vluchtelingenkinderen naar school?

Basisonderwijs

Na de zomervakantie opent WereldKidz taalklas Goudvink in ‘t Oostrom in Driebergen voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar uit Oekraïne. De exacte datum voor de start is afhankelijk van de werving van personeel. U kunt uw kind alvast inschrijven voor de taalklas.  Dat kan door een mail te sturen naar: jannievandonkersgoed@wereldkidz.nl.

Kinderen die al zijn ingeschreven op een school worden via deze school geïnformeerd over de taalklas in Driebergen. Kinderen die nog niet zijn ingeschreven op een school worden door de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht. Enkele kinderen bezoeken een school buiten onze gemeentegrenzen. Wij informeren de betreffende scholen over de taalklas in Driebergen. De keuze om over te stappen naar de taalklas ligt uiteindelijk bij de ouders.

Leerlingenvervoer

Uitgangspunt is dat ouders of verzorgers zelf verantwoordelijk zijn voor de schoolgang van hun kind. We sluiten hierbij aan op de geldende regels in onze gemeente. Meer hierover leest u op de pagina over Leerlingenvervoer. We bieden maatwerk als dit noodzakelijk is.

Middelbaar onderwijs

De internationale schakelklas voor middelbaar onderwijs is in Utrecht bij Ithaka. Jongeren kunnen daar instromen. Meer informatie hierover https://www.ithaka-isk.nl/(externe link)

Wat moet ik doen als ik Oekraïense vluchtelingen in huis wil nemen?

Laat dit weten aan organisatie Take Care bnb(externe link). Zij screenen en vragen een Verklaring Omtrent Gedrag. Daarna registreren zij uw aanbod. 

Ik heb een Oekraïense vluchteling in huis, wat nu?

Vul het registratieformulier in. Zo weten wij wie, waar onderdak heeft. Op basis van de gegevens in dit formulier neemt de afdeling Burgerzaken van de gemeente contact op voor een afspraak om in te schrijven in de Basisregistratie Personen.

Wat moet ik doen als ik onderdak geef aan een minderjarige Oekraïense vluchteling, zonder ouders in Nederland?

Neem in dat geval contact op met de gemeente via oekraine@heuvelrug.nl. De raad voor de kinderbescherming wordt dan ingeschakeld voor verdere begeleiding.

Regeling omwisseling Oekraïense bankbiljetten

Ontheemden uit Oekraïne in Nederland kunnen vanaf 15 juni 2022 Oekraïense hryvnia omwisselen in euro’s. Het kabinet heeft hiervoor een regeling opgesteld. Het gaat om een eenmalige mogelijkheid voor maximaal 10.000 hryvnia (ongeveer € 310) per persoon. Bij de omwisseling worden geen transactiekosten in rekening gebracht. De regeling gaat in eerste instantie gelden voor drie maanden.

Hoe kunnen Oekraïense vluchtelingen een BSN-nummer krijgen?

Om een leefgeld uitkering te kunnen krijgen is een BSN-nummer nodig. Dat BSN-nummer krijgt men na inschrijving in de Basisregistratie Personen. Vul samen het registratieformulier op onze website in. Burgerzaken neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

De vluchtelingen in mijn gastgezin hebben geen Oekraïens paspoort. Hoe kan ik dat aanvragen?

U kunt hiervoor contact opnemen met de Oekraïense ambassade(externe link) in Den Haag.

Krijg ik een vergoeding als ik vluchtelingen opvang?

Nee. U krijgt zelf geen vergoeding. De vluchteling krijgt wel extra leefgeld zodat zij kunnen bijdragen aan de kosten. Maak hierover samen afspraken.

Leefgelduitkering

De leefgeldregeling is per 1 juli 2022 verlengd en loopt vooralsnog ongewijzigd door tot en met 30 september 2022.

Vluchtelingen op uit Oekraïne hebben recht op leefgeld: een maandelijks bedrag voor eten en drinken, kleding en persoonlijke verzorging. In opdracht van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist keert de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) dit leefgeld uit. Op de website van de Regionale Sociale Dienst(externe link) leest u meer over het leefgeld en hoe u dit kunt aanvragen. Ook leest u meer over de meestgestelde vragen (FAQ's). Na inschrijving in de basisregistratie personen wordt een bericht aan de RSD gegeven en zij nodigen u uit voor de inschrijving voor leefgeld. Dit is altijd op een woensdag in het gemeentehuis in Doorn.

Wijzigingsformulier leefgeld Oekraïners

Als er iets verandert in de woon- of leefsituatie van de Oekraïner moet u dit direct laten weten via het wijzigingsformulier op de website van de RSD. Bijvoorbeeld als iemand voor meer of minder kinderen onder de 18 jaar gaat zorgen, als iemand gaat werken, als iemand Nederland gaat verlaten of gaat verhuizen naar een ander adres binnen Nederland of als er een wijziging is in de verblijfsstatus. Elke volwassene van 18 jaar of ouder moet een individueel adreswijzigingsformulier invullen. Dit betekent dat als de wijziging betrekking heeft op iemand en diens partner samen, beide personen zijn of haar eigen adreswijzigingsformulier moet invullen.

Hoeveel leefgeld gaan Oekraïense vluchtelingen krijgen?

Volgens de Rijksoverheid d.d. 21-3-2022.
  • Het leefgeldbedrag voor eten en drinken is € 205 per persoon per maand (ongeacht leeftijd) als iemand zelf de maaltijden verzorgt
  • De bijdrage voor kleding en persoonlijke uitgaven is € 55 per persoon per maand, ongeacht leeftijd
  • Woont iemand in een gastgezin? Dan krijgt diegene per maand naast het leefgeldbedrag een woonbijdrage van € 215 per volwassene en € 55 per kind tot en met 17 jaar
  • Kinderen van 18 jaar en ouder krijgen hun leefgeld zelf

Waar en hoe kunnen vluchtelingen uit Oekraïne een bankrekening openen?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen na aankomst in Nederland bij banken een betaalrekening openen. Dit kan bij iedere bank. Soms moet men daarvoor naar een servicepunt (ING), maar merendeels kan het online geregeld worden. Nodig is een Oekraïens paspoort èn een Nederlands BSN-nummer. Lees de informatie van alle banken in het Nederlands en Oekraïens(externe link).

Waarom hebben Oekraïners een Nederlandse bankrekening nodig?

Het leefgeld voor Oekraïners wordt vanaf 15 mei via de Regionale Sociale Dienst maandelijks overgemaakt. De Oekraïner heeft een bewijs van inschrijving in de gemeente, een BSN-nummer, een paspoort of ander identiteitsbewijs en een bankrekening nodig. Voor wie het niet mogelijk is om een bankrekening te openen wordt het leefgeld door de RSD uitbetaald op een bankpas van BNG. Ouders ontvangen het leefgeld van hun kinderen.

Als een vluchteling gaat werken is een Nederlandse bankrekening verplicht om het salaris op uitbetaald te krijgen.

Wat moet ik regelen als Oekraïense vluchtelingen huisdieren bij zich hebben? 

Dieren die meekomen moeten in Nederland onderzocht en geregistreerd worden. Kijk hiervoor op de website www.hulpvoordierenuitoekraine.nl(externe link)

Mogen Oekraïense vluchtelingen werken?

Werkgevers hebben geen werkvergunning meer nodig om Oekraïense vluchtelingen in dienst te nemen. De vluchteling moet wel een BSN-nummer hebben. U kunt hiervoor het registratieformulier op onze website invullen. Burgerzaken neemt vervolgens contact op om een afspraak te maken.

Een vluchteling die gaat werken heeft voor uitbetaling van het salaris een Nederlandse bankrekening nodig.

Informatie en advies over werken

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken in Nederland. De organisatie Midden Utrecht Werkt Door(externe link) kan helpen met advies en informatie bij het vinden van werk in onze regio (ook in het Engels) 

Kunnen Oekraïense vluchtelingen gratis met het openbaar vervoer reizen? 

Het reizen naar de opvanglocatie is voor Oekraïense vluchtelingen gratis. Wanneer een Oekraïense vluchteling een verblijf heeft op een opvanglocatie, dan kan niet meer gratis gereisd worden. Het leefgeld dat Oekraïense vluchtelingen ontvangen is ook bedoeld voor het betalen van vervoer voor dagelijkse dingen (o.a. om naar school of een winkel te gaan). Hiermee kan een openbaar vervoerkaart aangeschaft worden. Voor hulp bij het aanschaffen van een vervoerkaart, kunt u terecht bij de Vluchtelingen Werkgroep Utrechtse Heuvelrug. 

Autorijden met Oekraïns rijbewijs

Met een Oekraïens rijbewijs mag u 185 dagen in Nederland rijden. Daarna moet u opnieuw theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR(externe link).

Wat kan de bibliotheek Oekraïnse vluchtelingen bieden?

Op de website van bibliotheek Z-O-U-T(externe link) staat een uitgebreid overzicht in de vorm van een padlet, van leesboeken, audioboeken en studiemateriaal voor volwassen en kinderen.

Als ik andere vragen heb, hoe kan ik die stellen?

U kunt deze mailen aan Oekraine@heuvelrug.nl

Veelgestelde vragen

Kijk ook op: antwoorden op veelgestelde vragen(externe link) op de website van de Veiligheidsregio.