Logo Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Inkoop en Aanbesteding

Bij onze gemeente zijn de afdelingen verantwoordelijk voor hun inkopen. De inkoopadviseurs bieden ondersteuning en advies en voeren de regie bij grote aanbestedingen.

Onze inkooporganisatie

Ons e-mailadres is inkoop@heuvelrug.nl of u belt (0343) 56 56 00.

Als gemeente houden wij ons aan de procedures voor het kiezen van ondernemingen die goederen en diensten mogen leveren en werken mogen uitvoeren. Voor alle wet - en regelgeving verwijzen wij u naar: https://www.pianoo.nl/regelgeving/aanbestedingswet-2012(externe link)

Bent u lokale ondernemer?

Daar waar mogelijk wil de gemeente lokale ondernemers benaderen om een offerte uit te brengen of informatie op te vragen voor mogelijk toekomstige opdrachten in uw werkveld. Hiervoor moeten wij u weten te vinden! Wilt u inzichtelijk zijn wat u de gemeente en andere lokale ondernemers kunt bieden? Meld uw producten en diensten aan op www.regionaalinkopen.nl(externe link).

Inkoop en aanbestedingsbeleid

Er is een inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021-2024 vastgesteld.  

Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen, Diensten en Werken

De gemeente Utrechtse Heuvelrug hanteert vanaf 1 oktober 2017 nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen, Diensten en Werken. Voor ICT leveringen en diensten wordt in deze voorwaarden verwezen naar de GIBIT 2016 (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT. zie ook www.gibit.nl(externe link)).

Publicaties van overheidsopdrachten op de landelijke aanbestedingskalender

Veel overheden publiceren hun grote opdrachten op www.tenderned.nl(externe link). Hier vindt u meer informatie over de manier waarop u zich gratis kunt abonneren op de attenderingsservice van Tenderned.

Klachtenmeldpunt

Bent u ondernemer of branche-organisatie en heeft u een klacht over een aanbestedingsprocedure? Mail dan uw klacht naar klachtenmeldpunt@heuvelrug.nl.

De Klachtenregeling inkoop en aanbestedingen.

Uniform Europese eigen verklaring

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een openbare aanbestedingsprocedure. Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van openbare aanbestedingsprocedures in de hele EU wordt voldaan. Dankzij het UEA hoeven de inschrijvers niet langer het volledige bewijsmateriaal en de verschillende formulieren te verstrekken die vroeger voor overheidsopdrachten in de EU werden gebruikt, en dat betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de toegang tot grensoverschrijdende overheidsopdrachten.

Inkoopspreekuur voor ondernemers

Wilt u persoonlijk kennis maken en bespreken wat we mogelijk voor elkaar kunnen betekenen? Meldt u aan voor ons ‘Inkoopspreekuur’. Aanmelden kan via inkoop@heuvelrug.nl. Wij nemen daarna met u contact op om een afspraak in te plannen.

Bedrijfsbezoeken

Regelmatig gaan we op bezoek bij een bedrijf waarbij wij (veel) inkopen. We krijgen daarbij een beter beeld van wat een bedrijf kan bieden. Wij plannen hiervoor een geschikt moment voor alle partijen in. Wilt u ons ontvangen ? Wij horen het graag van u via inkoop@heuvelrug.nl.