De inhoud is geladen.

Inkoop en Aanbesteding

Bij onze gemeente zijn de afdelingen verantwoordelijk voor hun inkopen. De inkoopadviseurs bieden ondersteuning en advies en voeren de regie bij grote aanbestedingen.

Onze inkooporganisatie

Wij houden ons aan de procedures voor het kiezen van ondernemingen die goederen en diensten mogen leveren en werken mogen uitvoeren. Voor alle wet- en regelgeving verwijzen wij u naar de Aanbestedingswet 2012. Ons e-mailadres is inkoop@heuvelrug.nl of bel (0343) 56 56 00. 

Inkoop en aanbestedingsbeleid

Er is een inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021-2024 vastgesteld. Voor ICT leveringen en diensten verwijzen we naar de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT).

Publicaties van overheidsopdrachten op de landelijke aanbestedingskalender

Veel overheden publiceren hun grote opdrachten op www.tenderned.nl. Hier vindt u meer informatie over de manier waarop u zich gratis kunt abonneren op de attenderingsservice van Tenderned.

Klachtenmeldpunt

Bent u ondernemer of branche-organisatie en heeft u een klacht over een aanbestedingsprocedure? Mail dan uw klacht naar klachtenmeldpunt@heuvelrug.nl

Inkoopspreekuur voor ondernemers

Wilt u persoonlijk kennis maken en bespreken wat we mogelijk voor elkaar kunnen betekenen? Meld u aan voor ons Inkoopspreekuur. Aanmelden kan via inkoop@heuvelrug.nl. Wij nemen daarna met u contact op om een afspraak in te plannen.

Bedrijfsbezoeken

Regelmatig gaan we op bezoek bij een bedrijf waarbij wij (veel) inkopen. We krijgen daarbij een beter beeld van wat een bedrijf kan bieden. Wij plannen hiervoor een geschikt moment voor alle partijen in. Wilt u ons ontvangen? Wij horen het graag van u via inkoop@heuvelrug.nl.

Uniform Europese eigen verklaring

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een openbare aanbestedingsprocedure. Het is in alle EU-talen beschikbaar en is een voorlopig bewijs dat aan de vereiste voorwaarden van openbare aanbestedingsprocedures in de hele EU wordt voldaan. Inschrijvers hoeven niet langer het volledige bewijsmateriaal en de verschillende formulieren te verstrekken die vroeger voor overheidsopdrachten in de EU werden gebruikt. Een vereenvoudiging van de toegang tot grensoverschrijdende overheidsopdrachten.