Nieuwbouw Maarsbergen Oost met bedrijventerrein

Omschrijving

Een initiatief van Wolfswinkel Reiniging uit Maarsbergen voor het aanleggen van 5,7 hectare netto bedrijventerrein en 24+1 woningen. Voor de ontsluiting van Maarsbergen Oost zijn de Haarweg, Rottegatsteeg en de Griftdijk verbreed en verbeterd en op de kruising met de Woudenbergseweg N226 zijn verkeerslichten geplaatst.

Status

De wegwerkzaamheden aan de N226, de inrichting van de kruising Griftdijk met verkeerslichten en de aanpassingen aan de Rottegatsteeg, de Griftdijk en de Haarweg zijn gereed. Ook is de ‘knip’ in de Haarweg aangebracht waarmee vrachtwagens geen gebruik meer mogen maken van de Haarweg tussen de Rottegatsteeg en de Proosdijlaan. De nieuwe route voor vrachtverkeer is N226 – Griftdijk – Rottegatsteeg, en is duidelijk met bewegwijzering aangegeven.

De werkzaamheden op het nieuwe bedrijventerrein Haarbos zijn grotendeels afgerond. De inrichting van de wegen is afgerond en nagenoeg alle kavels zijn bebouwd, waarmee een groot aantal ondernemers een nieuw onderkomen heeft gerealiseerd.

De locatie voor de nieuwe woningen Maarsweide aan de Haarweg is helemaal bouwrijp gemaakt en inmiddels zijn de eerste woningen opgeleverd. Het inrichten (woonrijp maken) van de eerste straat zal in het 2de kwartaal van 2022 starten. 

Projecttypering

Het project Maarsbergen Oost is ontwikkelingsproject en een verkeersproject in samenwerking met de provincie Utrecht.

Actueel

De nieuwbouw van de woningen op Maarsweide is in volle gang en de laatste kavels van het bedrijventerrein Haarbos zijn in ontwikkeling.

Compensatie bomen

De aanplant van de nieuwe bomen langs de N226, Griftdijk en de nieuwbouwlocatie Maarsweide is gepland voor het komende plantseizoen vanaf 15 november. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Kemp Schalkwijk Boomverzorging. door de overvloedige regen uitgesteld tot aan het nieuwe plantseizoen 2020/2021, vanaf december. Wel worden binnenkort de bermen afgewerkt en ingezaaid langs de Rottegatsteeg, Griftdijk en de N226. aangeplant.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Bert Koning, telefoon (0343) 56 56 00. Of stuur een mail naar info@heuvelrug.nl.

Werkzaamheden

In het openbare gebied zijn momenteel geen werkzaamheden voorzien. Er kan mogelijk hinder van bouwverkeer ontstaan inzake transporten en laden/lossen.