Omschrijving

Een initiatief van Van Wolfswinkel Reiniging uit Maarsbergen voor het aanleggen van 5,7 hectare netto bedrijventerrein en 25 woningen. Voor de ontsluiting van Maarsbergen Oost worden de Haarweg, Rottegatsteeg en de Griftdijk verbreed en verbeterd. Op de kruising met de Woudenbergseweg N226 komen verkeerslichten.

Status

Op 13 juni 2018 is het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Maarsbergen-Oost onherroepelijk vastgesteld. Dat wil zeggen dat hiertegen geen beroep meer kan worden aangetekend. De werkzaamheden voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de woningen starten in maart. De werkzaamheden aan de wegen starten in juni en zijn naar verwachting eind 2019 afgerond.

Projecttypering

Het project Maarsbergen Oost is een verkeersproject in samenwerking met de provincie Utrecht.

Actueel

In Maarsbergen Oost wordt het nieuwe bedrijventerrein Haarbosch gerealiseerd en komen er in totaal 25 nieuwe woningen aan de Haarweg. Voor deze ontwikkelingen worden de Haarweg, Rottegatsteeg en Griftdijk aangepast. Bij de aansluiting van de Griftdijk op de provinciale weg N226, de Woudenbergseweg, wordt de kruising  onder handen genomen en wordt er een verkeersregelinstallatie aangebracht. In de bebouwde kom wordt op de Haarweg een vrachtwagenverbod ingesteld tussen de Rottegatsteeg en de Ridder Fulcolaan en worden de bebouwde komgrenzen aangepast.

Vanaf 3 juni (week 23) starten de werkzaamheden aan de wegen, te beginnen bij de Haarweg-Rottegatsteeg, vervolgens naar de Griftdijk en ten slotte de aansluiting met de N226 Woudenbergseweg. De nutsbedrijven gaan waterleidingen, elektriciteitskabels en telefoonkabels leggen langs de parallelweg N226 ter hoogte van de kruising. Deze werkzaamheden starten in week 21 (vanaf 20 mei).

Henzen Wegenbouw B.V. gaat maandag 24 juni aan de slag. Het gaat hierbij om de kruising Haarweg-Ambachtsweg-Rottegatsteeg, Rottegatsteeg, Griftdijk tussen de Rottegatsteeg en de N226, en de kruising Griftdijk-N226 (Woudenberg-Maarsbergen). De werkzaamheden hebben te maken met de ontsluiting van Maarsbergen Oost.
De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd van maandag 24 juni t/m medio november.

Compensatie bomen

Met de provincie en de vereniging MMN hebben wij afgesproken de gerooide bomen, waar dat kan, binnen het plangebied te compenseren. Samen met de vereniging MMN willen wij graag met de bewoners van de Rottegatsteeg en Griftdijk in gesprek om de mogelijkheden te bespreken voor het aanplanten van bijvoorbeeld (knot)wilgen langs de greppel van deze wegen op eigen (particulier) terrein. De vereniging MMN wil daarbij kijken naar de mogelijkheid het onderhoud van de bomen door de knotploeg van de vereniging te laten uitvoeren. Andere bomen worden waar mogelijk binnen het plangebied of elders binnen de gemeente aangeplant.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Bert Koning, telefoon (0343) 56 56 00. Of stuur een mail naar info@heuvelrug.nl.

Werkzaamheden

Vanaf maandag 9 september (week 37) t/m 10 november (week 45) aanpassen kruising N226 met de Griftdijk. De Griftdijk wordt afgesloten vanaf de N226 Woudenbergseweg tot de Rottegatsteeg. Er is een omleiding via de Haarweg (zie tekening Verkeersmaatregelen omleiding Griftdijk-Rottegatsteeg). Op de N226 is een rijbaanversmalling (zie tekeningen Verkeersmaatregel N226 zonder verkeersregelaar en Verkeersmaatregel N226 met verkeersregelaar). Voor het omleggen van de parallelweg wordt landbouwverkeer over de rijbaan van de N-226 geleid en (brom-)fietsverkeer via een tijdelijke rijbaan om de werkzaamheden heen geleid.

Actuele omleidingen en planning