Omschrijving

Een initiatief van Wolfswinkel Reiniging uit Maarsbergen voor het aanleggen van 5,7 hectare netto bedrijventerrein en 24+1 woningen. Voor de ontsluiting van Maarsbergen Oost worden de Haarweg, Rottegatsteeg en de Griftdijk verbreed en verbeterd. Op de kruising met de Woudenbergseweg N226 komen verkeerslichten.

Status

De wegwerkzaamheden aan de N226, de inrichting van de kruising met verkeerslichten en de aanpassingen aan de Rottegatsteeg en de Griftdijk zijn gereed. De werkzaamheden. De werkzaamheden op het bedrijventerrein zijn in volle gang, een groot aantal ondernemers heeft al een nieuw onderkomen gerealiseerd. De locatie voor de nieuwe woningen is helemaal bouwrijp gemaakt, daar kan binnenkort bouw starten.

Maarbergen-Oost nieuwe bedrijventerrein heeft de naam Haarbos en de woningbouwlocatie tussen de Haarweg en de Rottegatsteeg de naam Maarsweide.

Projecttypering

Het project Maarsbergen Oost is ontwikkelingsproject en een verkeersproject in samenwerking met de provincie Utrecht.

Actueel

De aanleg van riolering is gereed en de bouwvoorzieningen voor realisatie van de nieuwbouw Maarsweide zijn aangelegd. Op het bedrijventerrein Haarbos is  gestart met het woonrijp maken, het aanleggen van de definitieve nieuwe openbare weg met een aansluiting op de Haarweg. Zodra dit gereed is zal de komgrens aan de Haarweg opnieuw worden ingericht.

Compensatie bomen

De aanplant van de nieuwe bomen langs de N226, Griftdijk en de nieuwbouwlocatie Maarsweide is gepland voor het komende plantseizoen vanaf 15 november. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Kemp Schalkwijk Boomverzorging. door de overvloedige regen uitgesteld tot aan het nieuwe plantseizoen 2020/2021, vanaf december. Wel worden binnenkort de bermen afgewerkt en ingezaaid langs de Rottegatsteeg, Griftdijk en de N226. aangeplant.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Bert Koning, telefoon (0343) 56 56 00. Of stuur een mail naar info@heuvelrug.nl.

Werkzaamheden

Vanaf dinsdag 18 augustus 2020 wordt de  weg Haarbos op het bedrijventerrein woonrijp gemaakt en zijn de bedrijven iets lastiger bereikbaar. Aannemer Smink Infra zal bereikbaarheid van bedrijven duidelijk aangeven. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting afgerond zijn op vrijdag 9 oktober. Aansluitend zal de nieuwe komgrens van de Haarweg worden aangelegd. Daarvoor zal het verkeer tijdelijk gebruik moeten maken van de Griftdijk.. Deze werkzaamheden duren ongeveer 5 werkdagen. Omleidingsroutes zijn ter plaatse aangegeven.