Omschrijving

De voormalige woningbouwvereniging Amerongen (gefuseerd met de woningstichting Rhenen tot Rhenam wonen) heeft in 2008 het initiatief genomen om binnen de rode contour van de bebouwde kom de locatie van een voormalig agrarisch bedrijf om te vormen tot woongebied. Om de ontwikkeling van woningen binnen het plangebied aan de Eindseweg mogelijk te maken, zijn afwijkende geurnormen en afstanden vastgesteld. Deze zijn vastgelegd in de Verordening geurhinder en veehouderij Eindseweg Overberg 2011. Het bestemmingsplan dat de bouw van bouw van 27 woningen in verschillende prijsklassen mogelijk maakt, is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld.

Rhenam wonen heeft het deel van het projectgebied waarop sociale en midden dure woningen voorzien zijn verkocht aan Aannemingsmaatschappij J. Bouman BV uit Rhenen. Bouman heeft in overleg met de gemeente het oorspronkelijke plan voor dit deel van het projectgebied herontwikkeld. In plaats van de oorspronkelijke 13 woningen zullen er 16 woningen gerealiseerd worden, waarvan 8 sociale koopappartementen en 8 middendure rijwoningen.

Planning

Alle woningen op de vrije kavels binnen het projectgebied zijn reeds gerealiseerd en een deel van de nieuwe buitenruimte is aangelegd. Op 29 september 2022 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig kader en aanvullende welstandscriteria vastgesteld voor het deel van het project dat door Aannemingsmaatschappij J. Bouman BV gerealiseerd zal worden. Na het sluiten van de overeenkomst voor de ontwikkeling heeft Bouman in december 2023 de aanvraag voor de  omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ingediend. Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning wordt dit voorjaar ter inzage gelegd.

Contact

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Mirko Andrlik, telefoon 0343 56 56 00. Of stuur een mail naar info@heuvelrug.nl

Voor registratie als geïnteresseerde in dit bouwplan, meer informatie over de woningen en de verkoop kunt u terecht bij Aannemingsmaatschappij J. Bouman BV uit Rhenen.