Er is grote vraag naar woningen in de gemeente en de regio Utrecht. Daarnaast is er extra woningbouw nodig om alle dorpen in de gemeente vitaal te houden. De gemeente wil daarom meer regie in de bouw van woningen, met name in het sociaal- en midden duur segment. Het gaat hierbij om betaalbare woningen voor lage en midden inkomens voor woningzoekenden uit de gemeente en de regio.

De nota

De gemeenteraad heeft op 14 december 2020 de nota Instrumenten regie sociaal- en middensegment woningbouw vastgesteld. Hierin staan de juridische instrumenten die de gemeente kan inzetten om woningzoekenden te helpen bij vinden van een woning. Ook wil de gemeente dat de nieuwe woningen eerst aan lokale woningzoekenden worden aangeboden. Hierover maakt de gemeente afspraken met de ontwikkelaars en bouwers van de woningen. De genoemde maatregelen en de gewenste samenwerking moeten leiden tot een betere doorstroming op de woningmarkt.

Doelgroepenverordening sociale woningbouw en midden dure huurwoningen

De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor inwoners met lage en middeninkomens. De gemeenteraad heeft daarom op 14 december 2020 ingestemd met een doelgroepenverordening. Het doel van de verordening is dat er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor langere tijd behouden blijven.

Met de verordening kunnen in het bestemmingsplan de afspraken over realisatie van sociale huur- koop en midden dure huurwoningen worden vastgelegd. Zo blijven de woningen voor een langere termijn betaalbaar en behouden voor de beoogde doelgroepen. De verordening is van toepassing op initiatieven en nieuwbouwprojecten vanaf vier of meer sociale huur-, sociale koop- en midden dure huurwoningen. Voor alle woningcategorieën is vastgelegd voor welke doelgroepen de nieuwbouwwoningen bedoeld zijn. De doelgroepen worden mede bepaald aan de hand van inkomensgrenzen. Ook zijn de termijnen dat de woningen minimaal beschikbaar moeten blijven voor de daarvoor aangewezen doelgroepen vastgelegd. De toewijzing van woningen is geregeld in de Huisvestingsverordening regio Utrecht 2023(externe link), gemeente Utrechtse Heuvelrug.