Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een nieuw komende politieke partij aan de verkiezing ondersteunt.

De verklaringen worden afgelegd in het gemeentehuis. Als kiezer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen van 25 september tot en met 9 oktober 2023. U moet in gemeente Utrechtse Heuvelrug als kiezer geregistreerd staan en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Partijen die mee willen doen aan een verkiezing moeten ondersteuningsverklaringen overleggen als ze:

  • voor het eerst deelnemen aan een verkiezing
  • bij vorige verkiezingen geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)

Werkwijze

  1. U neemt een geprint model H4 mee naar het gemeentehuis. U kunt het standaard model H4 gebruiken voor de ondersteuningsverklaring. Wij adviseren u echter om de ondersteuningsverklaring die u van de partij hebt gekregen te gebruiken
  2. U ondertekent het model H4 in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden ingetrokken)
  3. De ambtenaar maakt een aantekening in de Basisregistratie Personen en zet een stempel op het model H4
  4. U neemt het model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt
  5. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar

Afspraak maken

Wij adviseren u een afspraak (pas mogelijk vanaf 25 september) te maken om een ondersteuningsverklaring op het gemeentehuis te ondertekenen. Mocht u zonder afspraak bij ons binnenlopen, dan graag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.

U neemt mee:

  • de ondersteuningsverklaring die u hebt ingevuld
  • een geldig identiteitsbewijs