Met een ondersteuningsverklaring spreekt u uw steun uit voor het meedoen van een politieke partij. Iedere politieke partij die nog niet in de Provinciale Staten of de waterschappen zit moet minimaal 30 ondersteuningsverklaringen van kiezers inleveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde, die verkiezingsdeelname van een partij ondersteunt.

Invullen op het gemeentehuis

Bent u kiesgerechtigd en wilt u een partij ondersteunen, dan moet u hiervoor persoonlijk een formulier invullen bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, u kunt binnenlopen op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Vergeet niet om uw identiteitsbewijs mee te nemen.

U kunt de ondersteuningsverklaring binnen 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van de kandidaatstelling zelf inleveren. Dit jaar is dat vanaf maandag 16 januari 2023 tot en met maandag 30 januari 2023 in het Cultuurhuis in Doorn.

U kunt alleen een ondersteuningsverklaring afleggen als u in de gemeente Utrechtse Heuvelrug als kiezer geregistreerd bent. U mag maximaal één ondersteuningsverklaring per verkiezing ondertekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Ga naar www.heuvelrug.nl/verkiezingen voor meer informatie over de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023.