Op donderdag 6 juni 2024 kunt u stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. U ontvangt uw stempas uiterlijk 23 mei.

Stemmen in Nederland

Op 6 juni mag u in onze gemeente uw stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europees Parlement als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 6 juni 2024
 • in de gemeente Utrechtse Heuvelrug woont
 • de nationaliteit van een EU-land heeft
 • niet bent uitgesloten van het Kiesrecht

Stemmentellers gezocht

Stemmentellers gezocht voor verkiezing Europees parlement

Wilt u helpen op een stembureau? We zijn nog op zoek naar (reserve)tellers in alle dorpen.

Wat doet een teller?

Op de avond van de verkiezingen telt u samen met de andere stembureauleden en tellers de stemmen. We beginnen om 21.00 uur, als de stembussen zijn gesloten. Tellers melden zich om 20.45 uur op de locatie waar men is ingedeeld. U kunt opgeven op welk stembureau u het liefst wilt tellen. 

Dit vragen wij

 • U bent 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht
 • U heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal
 • U bent fysiek in staat een lange avond te werken
 • U heeft cijfermatig inzicht en bent nauwkeurig

E-learning

Om u goed voor te bereiden op de werkzaamheden als teller, moet u een training volgen. Dat kan gewoon thuis, op een moment dat u uitkomt, via een online cursus. De e-learning eindigt met een toets. Die moet u met een voldoende afronden. De uitnodiging voor de e-learning komt in april via e-mail. De meeste tellers zijn ongeveer 20 minuten bezig met de e-learning.

Vergoeding

U ontvangt een bruto vergoeding van € 75 voor de hele avond.

Direct online aanmelden als stemmenteller(externe link)

Nog vragen?

Stuur een mailtje naar verkiezingen@heuvelrug.nl

Hopelijk tot ziens in juni!

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u op 6 juni 2024 niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen. U geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht).

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

U kunt op 2 manieren iemand machtigen

Via uw stempas (onderhandse volmacht)

 • Vraag iemand die ook in Utrechtse Heuvelrug woont om voor u te stemmen
 • Vul de achterkant van uw stempas in. U ontvangt uw stempas uiterlijk 23 mei
 • U en de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening
 • De persoon die voor u stemt neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt uw stem tegelijk uit met de eigen stem
 • Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien

Via schriftelijke volmacht

Bent u langere tijd niet in Nederland? Of wilt u iemand machtigen die niet in Utrechtse Heuvelrug woont? Dan kunt u een schriftelijke volmacht gebruiken. U kunt de schriftelijke volmacht aanvragen voordat u uw stempas heeft. Woont u op 23 april 2024 in Utrechtse Heuvelrug? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij de gemeente aanvragen. De gemeente neemt uw aanvraag na 23 april 2024 in behandeling. Zij kan dan controleren of u kiesrecht heeft voor deze verkiezing.

Download het formulier: Verzoek om bij volmacht te stemmen Model L 8.

Of haal het formulier op bij de receptie van het Cultuurhuis, Kerkplein 2 in Doorn. Dat kan vanaf dinsdag 14 mei 2024. U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in en zetten allebei een handtekening.

U kunt het ondertekende formulier:

 • Scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@heuvelrug.nl 
 • Per post sturen naar: gemeente Utrechtse Heuvelrug, Team Verkiezingen, Postbus 200, 3940 AE Doorn
 • Inleveren bij de receptie in het Cultuurhuis, Kerkplein 2 in Doorn

Formulier op tijd versturen

Verstuurt u het formulier per e-mail of per post? Dan moet het op zijn laatst op maandag 3 juni 2024 bij de gemeente binnen zijn. Levert u als volmachtgever het formulier in aan de balie? Dit kan tot maandag 3 juni 2024, 17.00 uur.

Na uw aanvraag

Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt de persoon die voor u stemt een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Bent u op 6 juni 2024 niet in Utrechtse Heuvelrug, maar in een andere gemeente? En wilt u graag zelf stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen.

Als u een kiezerspas heeft aangevraagd, kunt u alleen met deze kiezerspas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als u deze verliest. Bij het stembureau geeft u uw kiezerspas en laat u uw identiteitsbewijs zien.

U kunt uw kiezerspas op 2 manieren aanvragen

 • Via het online formulier: Verzoek om een kiezerspas Model K 6-1. Dit kan van 14 mei tot en met 3 juni 2024. U krijgt uw kiezerspas thuisgestuurd. Stuur het formulier naar: gemeente Utrechtse Heuvelrug, Team Verkiezingen. Postbus 200, 3940 AE Doorn of mail het naar verkiezingen@heuvelrug.nl 
 • Bij de balie van de afdeling Burgerzaken in het Cultuurhuis, Kerkplein 2 in Doorn. Dat kan van 14 mei tot 5 juni 2024 12.00 uur. Neem uw geldige identiteitsbewijs  en als u uw stempas al heeft ontvangen uw stempas  mee naar de balie. U krijgt uw kiezerspas dan meteen mee.

Stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement als niet-Nederlander

Heeft u de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie? Dan kunt u ervoor kiezen om in Nederland te stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

U kunt er ook voor kiezen om te stemmen in uw land van herkomst voor de leden van uw eigen lidstaat. U moet wel kiezen. Twee keer stemmen mag niet.

In het land van herkomst stemmen

Wilt u stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan moet u in dat land aangeven dat u wilt stemmen als kiezer in het buitenland. U mag dan niet in Nederland uw stem uitbrengen en u krijgt ook geen stempas. U hoeft dan niets door te geven aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

In Nederland stemmen

Wilt u in Nederland stemmen? Dan moet u registratieformulier Y32 invullen. U stuurt het formulier samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar ons op:

Het registratieformulier moet uiterlijk op dinsdag 23 april door Team Verkiezingen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn ontvangen.

Registratieformulier Y32(externe link)

Voorwaarden

 • U heeft de nationaliteit van een EU-land
 • U bent 18 jaar of ouder op 6 juni 2024
 • U woont in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Als u zich al eerder heeft geregistreerd als kiezer in Nederland voor een eerdere Europees Parlementsverkiezing, hoeft u dat niet nog een keer te doen.

Binnen zeven dagen na ontvangst van uw formulier besluit de gemeente of u mag stemmen. U ontvangt uw stempas dan enkele weken voor de verkiezing.

Heeft u (ook) de Nederlandse nationaliteit, bent u 18 jaar of ouder en woont u in de gemeente Utrechtse Heuvelrug? Dan hoeft u geen formulier in te vullen. U bent dan automatisch geregistreerd als kiezer.

Via onderstaande link vindt u vertalingen van het registratieformulier  Y32 en een begeleidende brief:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/03/vertalingen-model-y-32-duits-engels-frans-met-begeleidende-brief(externe link)

Registreren als kiezer buiten Nederland

Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen moet u zich eenmalig als kiezer registreren bij de gemeente Den Haag. U krijgt dan voor de verkiezing de documenten waarmee u per brief kunt stemmen. Voor de verkiezing voor het Europees Parlement kunt u zich registreren tot en met donderdag 25 april 2024. 

Een volledige aanvraag bestaat uit het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsdocument.

Registratie aanvragen

 • Vul het formulier in
 • Print het
 • Onderteken het
 • Scan het of maak een foto
 • Stuur het formulier met een kopie van uw geldige identiteitsdocument op:
  • via een persoonlijke uploadlink. Deze ontvangt u per e-mail na het invullen van het formulier
  • via e-mail naar: kbn.verkiezingen@denhaag.nl (stuur uw aanvraag als bijlage mee, het liefst als pdf- of jpg-bestand)
  • via post naar: Gemeente Den Haag Verkiezingen KBN Postbus 84008 2508 AA Den Haag Nederland
 • U krijgt via e-mail een bevestiging als de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen
 • U krijgt een bevestiging als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt

Registreren(externe link)

Voorwaarden om te stemmen

U kunt stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement als u:

 • buiten Nederland woont en niet bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente
 • de Nederlandse nationaliteit heeft
 • 18 jaar of ouder bent

Stemmen per brief

Het stemmen met een brief gebeurt standaard per post. Uw briefstembewijs ontvangt u via de post. Uw stembiljet ontvangt u standaard via e-mail.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

U kunt iemand anders voor u laten stemmen via een volmacht. Bij elke verkiezing moet u een nieuwe volmacht aanvragen. 

Stemmen met kiezerspas

U kunt op de verkiezingsdag in heel Nederland stemmen (ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Dat doet u met een kiezerspas.

Contact

Heeft u vragen? De gemeente Den Haag organiseert de verkiezingen voor kiezers buiten Nederland. Bel de unit Verkiezingen via telefoonnummer +31 70 353 44 00. Of stuur een e-mail naar kbn.verkiezingen@denhaag.nl.

Bekijk de video over hoe het registreren als kiezer buiten Nederland werkt: https://youtu.be/wVQqxH6oZvM(externe link)

Openbare kennisgevingen