Op donderdag 6 juni 2024 kunt u stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. U ontvangt uw stempas uiterlijk 23 mei en de kandidatenlijst uiterlijk 31 mei. 

Stemmen in Nederland

Op 6 juni mag u in onze gemeente uw stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europees Parlement als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 6 juni 2024
 • in de gemeente Utrechtse Heuvelrug woont
 • de nationaliteit van een EU-land heeft
 • niet bent uitgesloten van het Kiesrecht

Stempas

Een stempas is een uitnodiging waarmee u kunt gaan stemmen. Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. De stempas staat op uw naam en is persoonlijk. Neem de stempas mee als u gaat stemmen. Zonder mag u niet stemmen. U moet de stempas aan een stembureaulid overhandigen voordat u mag stemmen. Het stembureaulid neemt uw stempas in.

Wanneer ontvangt u de stempas?

Uiterlijk donderdag 23 mei 2024 ontvangt u de stempas per post. Het adres waar u op 23 april 2024 (de dag van kandidaatstelling) officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u mag stemmen. Op dit adres ontvangt u ook de stempas.

Stempas kwijt of niet ontvangen?

U kunt een vervangende stempas aanvragen met het formulier aanvragen stempas. Doe dit tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag. Als u de pas persoonlijk aanvraagt, kan dat tot uiterlijk 1 dag voor de verkiezingen tot 12.00 uur ‘s middags in het cultuurhuis in Doorn. Mocht u vervolgens alsnog uw 'oude' stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet meer stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau

Om te kunnen stemmen heeft u ook een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland nodig. Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen ook stemmen met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt?

Is uw identiteitsbewijs gestolen of kwijt? Met een verklaring van vermissing kunt u toch gaan stemmen. Deze verklaring vraagt u bij in het gemeentehuis aan. Neem een pasje mee met daarop uw foto. Bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u op 6 juni 2024 niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen. U geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht). U kunt ook online een machtiging doorgeven.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

U kunt op 2 manieren iemand machtigen

Via uw stempas (onderhandse volmacht)

 • Vraag iemand die ook in Utrechtse Heuvelrug woont om voor u te stemmen
 • Vul de achterkant van uw stempas in. U ontvangt uw stempas uiterlijk 23 mei
 • U en de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening
 • De persoon die voor u stemt neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt uw stem tegelijk uit met de eigen stem
 • Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien

Via schriftelijke volmacht

Bent u langere tijd niet in Nederland? Of wilt u iemand machtigen die niet in Utrechtse Heuvelrug woont? Dan kunt u een schriftelijke volmacht gebruiken. U kunt de schriftelijke volmacht aanvragen voordat u uw stempas heeft. Woont u op 23 april 2024 in Utrechtse Heuvelrug? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij de gemeente aanvragen. De gemeente neemt uw aanvraag na 23 april 2024 in behandeling. Zij kan dan controleren of u kiesrecht heeft voor deze verkiezing.

Download het formulier: Verzoek om bij volmacht te stemmen Model L 8.

Of haal het formulier op bij de receptie van het Cultuurhuis, Kerkplein 2 in Doorn. Dat kan vanaf dinsdag 14 mei 2024. U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in en zetten allebei een handtekening.

U kunt het ondertekende formulier:

 • Scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@heuvelrug.nl 
 • Per post sturen naar: gemeente Utrechtse Heuvelrug, Team Verkiezingen, Postbus 200, 3940 AE Doorn
 • Inleveren bij de receptie in het Cultuurhuis, Kerkplein 2 in Doorn

Formulier op tijd versturen

Verstuurt u het formulier per e-mail of per post? Dan moet het op zijn laatst op maandag 3 juni 2024 bij de gemeente binnen zijn. Levert u als volmachtgever het formulier in aan de balie? Dit kan tot maandag 3 juni 2024, 17.00 uur.

Na uw aanvraag

Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt de persoon die voor u stemt een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Bent u op 6 juni 2024 niet in Utrechtse Heuvelrug, maar in een andere gemeente? En wilt u graag zelf stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen.

Als u een kiezerspas heeft aangevraagd, kunt u alleen met deze kiezerspas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als u deze verliest. Bij het stembureau geeft u uw kiezerspas en laat u uw identiteitsbewijs zien.

U kunt uw kiezerspas op 2 manieren aanvragen

 • Via het online formulier: Verzoek om een kiezerspas Model K 6-1. Dit kan van 14 mei tot en met 3 juni 2024. U krijgt uw kiezerspas thuisgestuurd. Stuur het formulier naar: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Team Verkiezingen. Postbus 200, 3940 AE Doorn of e-mail het naar verkiezingen@heuvelrug.nl 
 • Bij de balie van de afdeling Burgerzaken in het Cultuurhuis, Kerkplein 2 in Doorn. Dat kan van 14 mei tot 5 juni 2024 12.00 uur. Neem uw geldige identiteitsbewijs  en als u uw stempas al heeft ontvangen uw stempas mee naar de balie. U krijgt uw kiezerspas dan meteen mee.

Stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement als niet-Nederlander

Heeft u de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie? Dan kunt u ervoor kiezen om in Nederland te stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

U kunt er ook voor kiezen om te stemmen in uw land van herkomst voor de leden van uw eigen lidstaat. U moet wel kiezen. Twee keer stemmen mag niet.

In het land van herkomst stemmen

Wilt u stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan moet u in dat land aangeven dat u wilt stemmen als kiezer in het buitenland. U mag dan niet in Nederland uw stem uitbrengen en u krijgt ook geen stempas. U hoeft dan niets door te geven aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

In Nederland stemmen

Wilt u in Nederland stemmen? Dan moet u registratieformulier Y32 invullen. U stuurt het formulier samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar ons op:

Het registratieformulier moet uiterlijk op dinsdag 23 april door Team Verkiezingen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn ontvangen.

Registratieformulier Y32

Voorwaarden

 • U heeft de nationaliteit van een EU-land
 • U bent 18 jaar of ouder op 6 juni 2024
 • U woont in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Als u zich al eerder heeft geregistreerd als kiezer in Nederland voor een eerdere Europees Parlementsverkiezing, hoeft u dat niet nog een keer te doen.

Binnen zeven dagen na ontvangst van uw formulier besluit de gemeente of u mag stemmen. U ontvangt uw stempas dan enkele weken voor de verkiezing.

Heeft u (ook) de Nederlandse nationaliteit, bent u 18 jaar of ouder en woont u in de gemeente Utrechtse Heuvelrug? Dan hoeft u geen formulier in te vullen. U bent dan automatisch geregistreerd als kiezer.

Via onderstaande link vindt u vertalingen van het registratieformulier  Y32 en een begeleidende brief:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/03/vertalingen-model-y-32-duits-engels-frans-met-begeleidende-brief

Registreren als kiezer buiten Nederland

Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen moet u zich eenmalig als kiezer registreren bij de gemeente Den Haag. U krijgt dan voor de verkiezing de documenten waarmee u per brief kunt stemmen. Voor de verkiezing voor het Europees Parlement kunt u zich registreren tot en met donderdag 25 april 2024. 

Een volledige aanvraag bestaat uit het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsdocument.

Registratie aanvragen

 • Vul het formulier in
 • Print het
 • Onderteken het
 • Scan het of maak een foto
 • Stuur het formulier met een kopie van uw geldige identiteitsdocument op:
  • via een persoonlijke uploadlink. Deze ontvangt u per e-mail na het invullen van het formulier
  • via e-mail naar: kbn.verkiezingen@denhaag.nl (stuur uw aanvraag als bijlage mee, het liefst als pdf- of jpg-bestand)
  • via post naar: Gemeente Den Haag Verkiezingen KBN Postbus 84008 2508 AA Den Haag Nederland
 • U krijgt via e-mail een bevestiging als de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen
 • U krijgt een bevestiging als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt

Registreren

Voorwaarden om te stemmen

U kunt stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement als u:

 • buiten Nederland woont en niet bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente
 • de Nederlandse nationaliteit heeft
 • 18 jaar of ouder bent

Stemmen per brief

Het stemmen met een brief gebeurt standaard per post. Uw briefstembewijs ontvangt u via de post. Uw stembiljet ontvangt u standaard via e-mail.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

U kunt iemand anders voor u laten stemmen via een volmacht. Bij elke verkiezing moet u een nieuwe volmacht aanvragen. 

Stemmen met kiezerspas

U kunt op de verkiezingsdag in heel Nederland stemmen (ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Dat doet u met een kiezerspas.

Contact

Heeft u vragen? De gemeente Den Haag organiseert de verkiezingen voor kiezers buiten Nederland. Bel de unit Verkiezingen via telefoonnummer +31 70 353 44 00. Of stuur een e-mail naar kbn.verkiezingen@denhaag.nl.

Bekijk de video over hoe het registreren als kiezer buiten Nederland werkt: https://youtu.be/wVQqxH6oZvM

Stemmen tellen na het sluiten van de verkiezingen

De stembureaus tellen op de verkiezingsdag van 6 juni 2024 alle stemmen op het niveau van lijsten en kandidaten. Dat gebeurt na 21.00 uur. Vrijdag 7 juni komt vanaf 09.00 uur het gemeentelijk stembureau bijeen om de proces verbalen te controleren. Deze bijeenkomst is in het Cultuurhuis in Doorn en is openbaar.

Overzicht stemlokalen

Overzicht stemlokalen per dorp en nummer stembureau

Alle stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur, behalve Bartiméus. Dit is een bijzonder stembureau dat open is van 13.00 uur tot 21.00 uur.                 

Driebergen-Rijsenburg

 • Nieuw Salem, de Lei 86, 3971 CA
 • CBS Instituut Coolsma, Coolsmalaan 3, 3971 KW
 • Basisschool de Kring, Sparrenlaan 29-31, 3971 PV
 • Cultuurhoek, Engweg 14, 3972 JH
 • Beukenhorst, Beukenhorst 1a, 3972 HA
 • Immanuëlkerk, Engweg 30, 3972 JH
 • cbs De Uilenburcht, Jagersdreef 145, 3972 XD
 • Health Center Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, 3972 NA
 • 't Hoge Licht, Klaproos 2, 3972 PX
 • Sparrenheide, Sparrenheide 1, 3971 DA

Maarn

 • De Twee Marken, Trompplein 5, 3951 CR
 • Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, 3951 AB
 • Kerk De Ark, Amersfoortseweg 50, 3951 LC

Maarsbergen

 • Dorpskerk,  Woudenbergseweg 52, 3953 MH

Amerongen

 • Allemanswaard, Allemanswaard 27, 3958 KA
 • De Ridderhof, de Postmeester 93, 3958 DC
 • Kerkgebouw De Ark, Imminkstraat  11, 3958 CG

Overberg

 • De Buurthucht, Haarweg 33, 3959 AM

Leersum

 • De Binder,  Hoflaan 29,  3956 ED
 • Michaëlhuis, Kerkplein 1, 3956 BW
 • Zenner DSF, Rijksstraatweg 177, 3956 CM
 • Johanneskerk, Lomboklaan 9, 3956 DE

Doorn

 • Cultuurhuis, Kerkplein 2, 3941 HV
 • Oranjestein, Oranjelaan 7, 3941 DR
 • Park Boswijk, Park Boswijk 200, 3941 AA
 • Sporthal Steinheim, Wijngaardsesteeg 1 a, 3941 MB
 • Woonzorgcentrum Beatrix, Jacob van Ruysdaellaan 17, 3941 ZE
 • Bartiméus, Oude Arnhemse Bovenweg 3,  3941 XM 

Openbare kennisgevingen