De Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen krijgt een spooronderdoorgang. Hiermee verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang. Doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp. De provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail werken hier gezamenlijk aan. De door Provinciale Staten gekozen westvariant met voor snelverkeer gesloten Tuindorpweg is in nauwe samenspraak met inwoners en belanghebbenden uitgewerkt. Alle informatie over het ontwerp, voorbereidende werkzaamheden, eventuele afsluiting van wegen en bomenkap is te vinden op de website van de provincie.

Volg dit project op Facebook.

Contact

Klaas Oudman, omgevingsmanager provincie: 06 36 37 19 90 of Klaas.oudman@provincie-utrecht.nl.