Transparantie, privacy en gegevensbescherming

Vanwege de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming staat in ons beleid dat zorgvuldig wordt omgegaan met privacygevoelige informatie en gegevens. Zowel door de gemeente zelf, als door de partijen waarmee de gemeente zaken doet.

Stimulering lokale en regionale economie

In samenspraak met lokale en regionale ondernemersverenigingen en met buurgemeenten wordt voortdurend gewerkt aan manieren om de lokale economie te stimuleren en om het aandeel opdrachten dat de gemeente onderbrengt bij lokale en regionale bedrijven, te vergroten.

Duurzaamheid en circulariteit

Dit beleid sluit ook aan op de beleidsterreinen van de gemeente waarin we zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving en de mensen om ons heen. De gemeente streeft er naar om volledig energieneutraal te worden en om materialen en grondstoffen maximaal te benutten en afval tot een minimum te beperken. Daarnaast werkt de gemeente er aan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018 en verder