Vangt u vluchtelingen uit Oekraïne op? Of wilt u graag helpen? Dan komen er ongetwijfeld vragen naar voren waar u geen antwoord op heeft. Op deze pagina hebben wij de veelgestelde vragen en de antwoorden daarop, voor u op een rij gezet.

Lees ook de handreiking van de rijksoverheid over particuliere opvang(externe link).

Bewijs van verblijf via de IND

Op de webpagina van Refugee Help(externe link) vindt u de nieuwste informatie over het ophalen van een bewijs van verblijf(externe link). Houd deze pagina dus goed in de gaten voor de meest recente informatie.

Tijdelijk terug naar Oekraïne of op bezoek/vakantie in een ander land

Als een Oekraïense vluchteling Nederland langer dan vier weken verlaat, dan is er geen recht meer op leefgeld. Leefgeld kan worden stopgezet door het invullen en indienen van een wijzigingsformulier van de RSD https://www.rsdkrh.nl/leefgeld-oekrainers(externe link).

Als men Nederland langer dan twee maanden gaat verlaten of permanent terugkeert, dan moet een uitschrijving uit de basisregistratie plaatsvinden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Publiekszaken via (0343) 56 56 00.

Hebben de Oekraïense vluchtelingen een eigen zorgverzekering nodig?

Vluchtelingen uit Oekraïne met een BSN vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Op de webpagina van Refugee Help(externe link) vindt u alle belangrijke informatie over de RMO.

Op de website van de Rijksoverheid leest u het nieuwsbericht over de veranderde zorgverzekering.(externe link) 

Er zijn folders beschikbaar over de zorgverzekering/RMO in Nederland voor Oekraïners(externe link). Zowel in het Engels, Oekraïens als Russisch zijn ze beschikbaar.

Kunnen Oekraïense vluchtelingenkinderen naar school?

Basisonderwijs

WereldKidz heeft taalklas Goudvink in ‘t Oostrom in Driebergen voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar uit Oekraïne. Inschrijven voor de taalklas kan door een mail te sturen naar: jannievandonkersgoed@wereldkidz.nl.

Leerlingenvervoer

Uitgangspunt is dat ouders of verzorgers zelf verantwoordelijk zijn voor de schoolgang van hun kind. We sluiten hierbij aan op de geldende regels in onze gemeente. Meer hierover leest u op de pagina over Leerlingenvervoer. We bieden maatwerk als dit noodzakelijk is.

Middelbaar onderwijs

De internationale schakelklas voor middelbaar onderwijs is in Utrecht bij Ithaka. Jongeren kunnen daar instromen. Meer informatie hierover https://www.ithaka-isk.nl/(externe link)

Wat moet ik doen als ik Oekraïense vluchtelingen in huis wil nemen?

Laat dit weten aan organisatie Take Care bnb(externe link). Zij screenen en vragen een Verklaring Omtrent Gedrag. Daarna registreren zij uw aanbod. 

Ik heb een Oekraïense vluchteling in huis, wat nu?

Vul het registratieformulier in. Zo weten wij wie, waar onderdak heeft. Op basis van de gegevens in dit formulier neemt de afdeling Burgerzaken van de gemeente contact op voor een afspraak om in te schrijven in de Basisregistratie Personen.

Wat moet ik doen als ik onderdak geef aan een minderjarige Oekraïense vluchteling, zonder ouders in Nederland?

Neem in dat geval contact op met de gemeente via oekraine@heuvelrug.nl. De raad voor de kinderbescherming wordt dan ingeschakeld voor verdere begeleiding.

Hoe kunnen Oekraïense vluchtelingen een BSN-nummer krijgen?

Om een leefgeld uitkering te kunnen krijgen is een BSN-nummer nodig. Dat BSN-nummer krijgt men na inschrijving in de Basisregistratie Personen. Vul samen het registratieformulier op onze website in. Burgerzaken neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

De vluchtelingen in mijn gastgezin hebben geen Oekraïens paspoort. Hoe kan ik dat aanvragen?

U kunt hiervoor contact opnemen met de Oekraïense ambassade(externe link) in Den Haag.

Krijg ik een vergoeding als ik vluchtelingen opvang?

Nee. U krijgt zelf geen vergoeding. De vluchteling krijgt wel extra leefgeld zodat zij kunnen bijdragen aan de kosten. Maak hierover samen afspraken.

Leefgelduitkering

De regels voor opvang en leefgeld van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland gaan veranderen. Dat gebeurt in twee stappen: in december 2022 en in februari 2023. De regels staan beschreven in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). In deze factsheet leest u wat er precies verandert en wat dit betekent voor u en uw gezin.

Regeling leefgelduitkering (Nederlandse taal)(externe link)

Regeling leefgelduitkering (Oekraïnse taal)(externe link)

Waar en hoe kunnen vluchtelingen uit Oekraïne een bankrekening openen?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen na aankomst in Nederland bij banken een betaalrekening openen. Dit kan bij iedere bank. Soms moet men daarvoor naar een servicepunt (ING), maar merendeels kan het online geregeld worden. Nodig is een Oekraïens paspoort èn een Nederlands BSN-nummer. Lees de informatie van alle banken in het Nederlands en Oekraïens(externe link).

Waarom hebben Oekraïners een Nederlandse bankrekening nodig?

Het leefgeld voor Oekraïners wordt vanaf 15 mei via de Regionale Sociale Dienst maandelijks overgemaakt. De Oekraïner heeft een bewijs van inschrijving in de gemeente, een BSN-nummer, een paspoort of ander identiteitsbewijs en een bankrekening nodig. Voor wie het niet mogelijk is om een bankrekening te openen wordt het leefgeld door de RSD uitbetaald op een bankpas van BNG. Ouders ontvangen het leefgeld van hun kinderen.

Als een vluchteling gaat werken is een Nederlandse bankrekening verplicht om het salaris op uitbetaald te krijgen.

Wat moet ik regelen als Oekraïense vluchtelingen huisdieren bij zich hebben? 

Dieren die meekomen moeten in Nederland onderzocht en geregistreerd worden. Kijk hiervoor op de website www.hulpvoordierenuitoekraine.nl(externe link)

Mogen Oekraïense vluchtelingen werken?

Werkgevers hebben geen werkvergunning meer nodig om Oekraïense vluchtelingen in dienst te nemen. De vluchteling moet wel een BSN-nummer hebben. U kunt hiervoor het registratieformulier op onze website invullen. Burgerzaken neemt vervolgens contact op om een afspraak te maken.

Een vluchteling die gaat werken heeft voor uitbetaling van het salaris een Nederlandse bankrekening nodig. Ook is een sticker van de IND nodig om aan te tonen dat de vluchteling rechtmatig in Nederland is en onder de richtlijn Tijdelijke bescherming valt. 

Informatie en advies over werken

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken in Nederland. De organisatie Midden Utrecht Werkt Door(externe link) kan helpen met advies en informatie bij het vinden van werk in onze regio (ook in het Engels) 

Wat kan de bibliotheek Oekraïnse vluchtelingen bieden?

Op de website van bibliotheek Z-O-U-T(externe link) staat een uitgebreid overzicht in de vorm van een padlet, van leesboeken, audioboeken en studiemateriaal voor volwassen en kinderen.

Reizen met het openbaar vervoer

Het reizen naar de opvanglocatie is voor Oekraïense vluchtelingen gratis. Wanneer een Oekraïense vluchteling een verblijf heeft op een opvanglocatie, dan kan niet meer gratis gereisd worden. Het leefgeld dat Oekraïense vluchtelingen ontvangen is ook bedoeld voor het betalen van vervoer voor dagelijkse dingen (o.a. om naar school of een winkel te gaan). Hiermee kan een openbaar vervoerkaart aangeschaft worden. Voor hulp bij het aanschaffen van een vervoerkaart, kunt u terecht bij de Vluchtelingen Werkgroep Utrechtse Heuvelrug

Veelgestelde vragen

Kijk ook op: antwoorden op veelgestelde vragen(externe link) op de website van de Veiligheidsregio.

Als ik andere vragen heb, hoe kan ik die stellen?

U kunt deze mailen aan Oekraine@heuvelrug.nl