De provincie Utrecht stelt dit jaar bijna 150.000 euro extra subsidie beschikbaar voor de bescherming van weidevogels. Dit geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aankoop van een plas-draspomp. Hiermee kunnen stukken weiland onder water gezet worden om weidevogels als de grutto aan te trekken.

Deze eenmalige extra subsidie is bedoeld voor boeren die zijn aangesloten bij een agrarisch collectief en is bedoeld voor middelen om een gunstig foerageergebied voor weidevogels te creëren. of om weidevogels te beschermen tegen roofdieren. De aanvraagtermijn loopt van 30 januari tot en met 20 februari 2024.

Meer informatie leest u op de website van de Provincie(externe link).