Bossen, parken, natuurgebieden, cultuur, buitenplaatsen, winkels, horeca. Onze gemeente heeft volop voorzieningen die het leven en verblijf voor inwoners én bezoekers aantrekkelijk maken. Om met elkaar te kunnen blijven genieten van het mooie en groene gebied, zorgen we voor een goede balans tussen de natuur en het gebruik ervan.

De Utrechtse Heuvelrug vormt samen met de Gelderse Vallei en het Kromme Rijngebied de groene long van een gezonde regio. Onze gemeente ligt bovendien in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, een uitgestrekt natuurgebied dat ook op nationaal niveau een sterke aantrekkingskracht heeft. En we maken ook deel uit van de (stads)regio Utrecht waar de verstedelijking toeneemt. Deze ontwikkelingen vragen om extra en bereikbare ademruimte voor iedereen, met nieuw groen dat meegroeit en meer robuuste uitloopgebieden. Voor huidige en nieuwe inwoners van onze gemeente en de regio. En voor recreanten en toeristen van elders.

Gebiedspartners

Werken aan de aanleg van groen voor zowel recreatie als natuur heeft alle aandacht. Dit doen we samen met onze gebiedspartners als Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei, het Routebureau Utrecht, provincie Utrecht, regiogemeenten en de natuur beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap. Met elkaar bewaken we de balans tussen de belangen van de bezoekers, de bewoners en de kwetsbare kwaliteiten van natuur, cultuur en erfgoed. En we kijken hoe en waar er naast recreatierijke zones ook recreatiearme zones blijven bestaan waar de natuur haar gang kan gaan. Verder onderzoeken we of we extra recreatieruimte kunnen toevoegen om zo de bestaande ruimte te ontlasten. Denk aan geïntegreerde oplossingen, zoals klimaat-, voedsel- en speelbossen en andere slimme combinaties waar recreatie en natuur naast elkaar kunnen bestaan.

Recreatieparken

Ook de vele recreatieparken zijn populair. Circa 20.000 recreanten bezoeken maar liefst jaarlijks onze gemeente. Vergroening en verduurzaming van deze parken is noodzakelijk. Nodig om aan te blijven sluiten op de groene ontwikkelingen in onze gemeente. Ook om aan de behoefte te blijven voldoen van recreanten die willen verblijven in een fraaie omgeving. En ook om mee te kunnen gaan in trends en ontwikkelingen, zoals het verduurzamen van de sector.